POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

16.02.2017

„Podpora a rozvoj nízkouhlíkový technologií“, který pořádáme v úterý 21.2.2017 v budově č.21 areálu Svit ve Zlíně (sídlo Zlínského kraje, zasedací místnost 16.patro) od 9:30 hodin.

Cílem semináře je seznámit zástupce kraje, měst a obcí a jimi zakládaných organizací a taktéž podnikatele s dotačními tituly na alternativními způsoby dopravy nákup vozidel (elektromobily a CNG)  a na výstavbu nabíjecích stanic a nákup akumulátorů). Dále se budeme zabývat  modernizací veřejného osvětlení a to zejména  novou  legislativou , podmínkami dotací a také tím, jak správně navrhovat a realizovat osvětlovací soustavy, včetně vyhodnocení LED techninologie.

S dotačními tituly vás seznámí přímo zástupci zpracovatelů podmínek a poskytovatelů dotací.

Součástí semináře budou i vhodné příklady dobré praxe vedoucí k rozšíření CNG a elektromobility ve Zlínském kraji a taktéž možnost vyzkoušet si jízdu v referentských vozech na CNG od společnosti innogy, které budou přistaveny před budovou kraje.

Seminář je pro účastníky zdarma. Svoji účast nahlaste nejpozději do pondělka 20.2.2017  do 12:00 hodin na adresu info@eazk.cz .

Těšíme se na vaši účast pozvánka ke stažení zde

Celý článek…

Energetický regulační úřad stanovil indikativní ceny zemního plynu

14.02.2017

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) zveřejnil pro domácnosti a maloodběratele indikativní ceny zemního plynu pro rok 2017:

ceny3

Z čeho se skládá cena zemního plynu:

ceny2Energetická agentura Zlínského kraje může pro všechny tyto kategorie zasmluvnit cenu 590 Kč/MWh bez DPH bez dalšího měsíčního poplatku, což je o 92 Kč/MWh bez DPH méně než je nejnižší indikativní cena. Aby Vám konzultanti EAZK mohli uzavřít smlouvu za tuto výhodnou cenu je nutné, aby jste si ukončili stávající smluvní vztah s vašim dosavadním obchodníkem. Což v praxi znamená obraťte se osobně, telefonicky nebo písemně na svého obchodníka s dotazem kdy může být bez jakékoliv penalizace ukončena vaše stávající smlouva na dodávku zemního plynu a požádejte vašeho obchodníka o potvrzení ukončení smluvního vztahu k tomuto datu. Přesné datum ve tvaru dd.mm.rrrr zašlete na adresu info@eazk.cz  minimálně měsíc před tímto datem. Pokud chcete napočítat úsporu proti stávajícímu obchodníkovi, zašlete naskenované faktury na info@eazk.cz.

Dotační tituly

06.01.2017

Pro vlastníky rodinných domů:

  • Nová Zelená úsporám (průběžná výzva do konce roku 2021, zateplení rodinných domů, výstavba pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %). Novinky v roce 2017 u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Na vhodné typy pasivních domů se můžete podívat na stránkách www.pasivnidomy.cz a Centrum pasivního domu pro Vás připravilo i soutěž o pasivní dům roku 2016, které se můžete účastnit a hlasovat i o hodnotné ceny. Projekty pasivních domů a podmínky pro hlasování získáte na adrese: http://soutez.pasivnidomy.cz/. Hlasovat můžete do 31.1.2017.
  • Kotlíková dotace (podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.kr-zlinsky.cz. První výzva byla ukončena a pro rok 2017 se připravuje druhé kolo s tím, že podporovány budou pouze zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje (kotle na dřevo, pelety, brikety a tepelná čerpadla). O vypsání výzvy Vás budeme na těchto stránkách informovat.
  • Modrá úsporám (program se spustí přibližně v polovině roku 2017, úsporné opatření na hospodaření s dešťovou vodou, Ministerstvo životního prostředí mluví předběžně o 50 procentech dotace)

Pro města a obce:

  • OPŽP 2014-2020 (byl otevřen od 1.9.2016 do 20.12.2016, zateplení a výměna zdroje tepla, dotace  40 %)

Pro  vlastníky bytových domů:

  • IROP (otevřeno od 15.7.2016 do 30.11.2017, zateplení bytových domů a lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energiem, dotace max. 40 % )
  • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR  (kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku)

Nabídka práce

05.01.2017

Do kolektivu EAZK hledáme VŠ technického směru, případně SŠ – obor stavební.
Nástup možný ihned.

Životopis zasílejte na adresu miroslava.knotkova@eazk.cz

Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

04.01.2017

Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení energetické efektivity a zvýšení rozmístění obnovitelných zdrojů energie. Tato opatření mohou být včleněna do energetických strategií a plánů a jejich národní i místní implementace může být pravidelně sledována.

Průvodce k přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii je určen pro:

  • Orgány veřejné moci usilující o lepší přístup k místním, přesným energetickým datům v jejich oblasti pro jejich využití v udržitelném energetickém plánování;
  • regionální energetické agentury, regionální koordinátory nebo poradce v oblasti udržitelného energetického plánování, kteří si přejí podporovat pokročilé modely spolupráce mezi orgány veřejné moci a poskytovateli dat jakými jsou regionální centra sběru dat nebo energetické pozorovatelny;
  • poskytovatele dat ochotné hrát pozitivní roli v rozvoji a implementaci regionálních a místních energetických strategií

Stáhnout!

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

04.11.2016

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.

Akční plán pro obce

Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů

Projekt_DATA4ACTION

Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE

© 2017 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html