Dotační tituly

06.01.2017

Pro vlastníky rodinných domů:

  • Nová Zelená úsporám (průběžná výzva do konce roku 2021, zateplení rodinných domů, výstavba pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %). Novinky v roce 2017 u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Na vhodné typy pasivních domů se můžete podívat na stránkách www.pasivnidomy.cz a Centrum pasivního domu pro Vás připravilo i soutěž o pasivní dům roku 2016, které se můžete účastnit a hlasovat i o hodnotné ceny. Projekty pasivních domů a podmínky pro hlasování získáte na adrese: http://soutez.pasivnidomy.cz/. Hlasovat můžete do 31.1.2017.
  • Kotlíková dotace (podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.kr-zlinsky.cz. První výzva byla ukončena a pro rok 2017 se připravuje druhé kolo s tím, že podporovány budou pouze zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje (kotle na dřevo, pelety, brikety a tepelná čerpadla). O vypsání výzvy Vás budeme na těchto stránkách informovat.
  • Modrá úsporám (program se spustí přibližně v polovině roku 2017, úsporné opatření na hospodaření s dešťovou vodou, Ministerstvo životního prostředí mluví předběžně o 50 procentech dotace)

Pro města a obce:

  • OPŽP 2014-2020 (byl otevřen od 1.9.2016 do 20.12.2016, zateplení a výměna zdroje tepla, dotace  40 %)

Pro  vlastníky bytových domů:

  • IROP (otevřeno od 15.7.2016 do 30.11.2017, zateplení bytových domů a lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energiem, dotace max. 40 % )
  • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR  (kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku)

Nabídka práce

05.01.2017

Do kolektivu EAZK hledáme VŠ technického směru, případně SŠ – obor stavební.
Nástup možný ihned.

Životopis zasílejte na adresu miroslava.knotkova@eazk.cz

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

04.11.2016

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.

Akční plán pro obce

Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů

Projekt_DATA4ACTION

Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE

Nabídka konzultací k pěstování tradičních dřevin

31.08.2016

Energetická agentura Zlínského kraje nabízí v rámci projektu SRCplus konzultace k pěstování topolů, vrb, olší a jiných tradičních dřevin pro zemědělce, majitele půd a uživatele štěpky ve Zlínském kraji, kteří chtějí pěstovat dřeviny jak pro vlastní spotřebu pro vytápění rodinných domů, tak na prodej např. štěpky do obecních kotelen.

Zájem o konzultace zasílejte na mail info@eazk.cz nebo přímo na telefon 603 883 999.

Projekt SRCplus na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích

30.08.2016

Druhá propagační akce projektu SRCplus proběhla v pátek dne 26.8.2016 na veletrhu Země živitelka, který se konal v Českých Budějovicích.

Veletrh je zaměřený zejména na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Na veletrhu byl projekt propagován na stánku.

Projekt SRCplus byl propagován letáky, novým posterem a výstupy z WP2 (Zprávou o udržitelnosti rychle rostoucích dřevin a příručkou o rychle rostoucích dřevinách). Veletrh každoročně navštíví až 100 000 návštěvníků z celé České republiky. Výjimečností stánku byla možnost osobní konzultace problematiky rychle rostoucích dřevin s konzultantem naší agentury. Osobní setkání tak zajistily 13 nových kontaktů, které byly přidány do databáze a mají potenciál se účastnit seminářů a studijních cest.

Celý článek…

Druhý seminář pro zemědělce v rámci projektu SRCplus

30.08.2016

Dne 30.8.2016 se v Dolním Němčí  konal seminář pro zemědělce, který se zabýval rychle rostoucíma dřevinami. Vzhledem k velkému zájmu a vhodnému umístění semináře, byl velký zájem i mezi uživateli štěpky, a proto se semináře nakonec zúčastnilo 18 zemědělců a 18 malých a středních uživatelů štěpky. Na úvod promluvila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková o významu rychle rostoucích dřevin ve Zlínském kraji. Následovala odborná část přednášek, které se ujala Ing. Blanka Mikulová z Energetické agentury Zlínského kraje o druzích, charakteristikách a potenciálu RRD. Následovala přednáška možnosti financování RRD od Davida Procházky z ČSOB.

Celý článek…

© 2017 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html