100. Výzva OPŽP skončila

20.12.2018

Na zateplení obvodového pláště budov v majetku měst a obcí, neziskových organizací a církve, včetně střech, stropů a výměnu oken a dveří, lze využít dotace z Operačního Programu Životní prostředí, prioritní osa 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 100. výzva bude otevřena do 31.1.2019. Nově lze měnit i kotle na zemní plyn starší 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle Vyhlášky č.78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení, případně instalovat některý z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaickou elektrárnu nebo solární ohřev vody. Dotace činí 35 – 50 % z uznatelných nákladů a na rekuperaci, která je povinná u školských budov v učebnách, činí dotace ve výši 70 %.Celková alokace je 3 mld. Kč..

Příklady nákladů, výše dotace a úspor energie na schválených projektech 70. výzvy OPŽP:

Žadatel Název projektu Celkové výdaje projektu [Kč včetně DPH] Celkové způsobilé výdaje projektu [Kč včetně DPH] Předpokládaná výše dotace [Kč včetně DPH] Roční úspora energie [%]
Bohuslavice nad Vláří Stavební úpravy objektu č.p. 130 v Bohuslavicích nad Vláří 2 440 014 2 194 196 877 678 45
Dolní Bečva Energetické úspory – Dolní Bečva č.p. 184 6 990 670 4 061 945 1 624 778 39
Dolní Bečva Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva 2 012 576 2 009 011 803 604 64
Horní Bečva Energetické úspory – objekt kulturního domu v Horní Bečvě 12 834 226 9 425 013 3 770 005 57
Karolinka Energetické úspory prodejny Jednoty č.p. 632 7 803 481 5 245 790 2 098 316 39
Karolinka Energetické úspory Karolinka Horebečví 635 5 397 250 3 223 575 1 289 430 56
Napajedla Obnova oken objektu radnice Napajedla 6 320 625 6 320 625 2 528 250 79
Nedakonice Stavební úpravy Obecního úřadu Nedakonice č.p. 33 2 405 011 2 209 986 883 994 58
Poličná Energetické úspory objektu č.p. 23 2 491 814 959 419 383 768 31
Racková Rekonstrukce kulturního domu Racková; 5.1a – zateplení+zdroj 10 082 782 3 777 658 1 511 063 46
Racková Rekonstrukce kulturního domu Racková; 5.1b – rekuperace 3 311 724 2 574 154 1 029 662 85
Slavkov Energetické úspory OÚ Slavkov 3 297 110 2 355 398 942 159 55
Staré Město Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715; 5.1a – zateplení+zdroj 10 194 788 9 984 437 3 993 775 62
Staré Město Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715; 5.1b – rekuperace 1 727 972 1 727 396 690 958 91
Topolná Snížení energetické náročnosti objektu Komunitního centrum Topolná – zateplení 16 250 779 6 296 553 2 518 621 46
Topolná Snížení energetické náročnosti objektu Komunitního centrum Topolná – rekuperace 538 473 175 692 70 277 98
Uherské Hradiště Zateplení ZŠ T.G.Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice; 5.1a – zateplení+zdroj 17 371 865 14 493 835 5 797 534 55
Uherské Hradiště Zateplení ZŠ T.G.Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice; 5.1b – rekuperace 2 706 826 2 704 882 1 081 953 85
Valašská Bystřice Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou č.p. 711 3 116 274 3 115 170 1 246 068 74
Valašská Bystřice Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání požární zbrojnice ve Valašské Bystřici; 5.1a – zateplení 4 306 231 1 964 057 785 623 60
Valašská Bystřice Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání požární zbrojnice ve Valašské Bystřici; 5.1b – rekuperace 1 087 575 343 156 137 262 98
Valašské Klobouky Energetické úspory – katastrální úřad č.p. 259 Valašské Klobouky 4 128 988 4 128 988 1 651 595 73
Valašské Klobouky Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 2 680 437 2 680 437 1 072 175 54
Valašské Klobouky Rekonstrukce strojovny – nová rekuperační jednotka č.p. 916 1 933 450 1 933 450 773 380 64
SUMA 131 430 941 93 904 823 37 561 929
© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html