Archiv měsíce: červenec 2017

Dotační tituly

Pro města a obce:

 • Zateplování budovOPŽP 2014-2020  v březnu 2018 bude otevřena 100. Výzva na zateplování budov a výměnu zdroje. Přesné podmínky budou doplněny po vyhlášení výzvy. V roce 2017 byla otevřena 70. výzva na  zateplení a výměna zdroje tepla, dotace  35 – 50 %, na rekuperaci dotace 70 %. Výzva byla rovněž zaměřena na výměnu kotlů a nově včetně kotlů na zemní plyn starších 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komlexního zateplení. Celková alokace byla 7,5 mild., z toho příspěvěk Unie činí 3 mld. Od 3.4.2017 do 28.3.2018 je rovněž možno žádat v 61. výzvě na výstavbu nových budov, případně nástavbu, vestavbu, nebo přístavbu v pasivním standardu s maximální dotací 32 % z investičních nákladů. Celková alokace je 1,25 mild., z toho příspěvěk Unie činí 0,5 mld.
 • Odpadové hospodářství – Do 28.2.2018 je otevřena 69. Výzva OPŽP, která se týká zvýšení podílu materiálového a energetické využívání odpadů a do 2.1.2019 je otevřena 85. výzva OPŽP. Výše podpory max. 85 % uznatelných nákladů.
 • Krajinotvorba – Výzva č. 16/2017 NPŽP Přírodní zahrady je otevřená od 5.9.2017 do 31.1.2018. Maximální dotace je 85 % do výše 500 tis. Kč. Více informací zde.
 • Domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 17/2017 NPŽP probíhá 16.10.2017 – 30.6.2019. Maximální dotace 80 %. Více informací zde.
 • Elektromobilita – Výzva č. 21/2017 NPŽP probíhá 1.11.2017 – 27.9.2018. Maximální dotace je dána tabulkou. Více informací zde.

Pro  vlastníky bytových domů:

 • IROP byl otevřen od 15.7.2016 do 30.11.2017, zateplení bytových domů a lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energí, dotace max. 40 %.
 • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR  Kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Pro vlastníky rodinných domů:

 • Nová Zelená úsporám Průběžná výzva do konce roku 2021 na zateplení rodinných domů, výstavbu pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %. Novinky v roce 2017 – u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Na vhodné typy pasivních domů se můžete podívat na stránkách www.pasivnidomy.cz .
 • Kotlíková dotace Příjem žádostí probíhal do 26.10.2017 13:00 hod, a to pouze elektronicky. Předmětem podpory byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Maximální výše dotace byla 80 %. Kompletní informace naleznete na webové stránce vyhlášené výzvy.
 • Dešťovka Zahájení elektronického příjmu žádostí bylo 29.5.2017 v 10:00, způsobilé náklady lze uplatnit maximálně 12 měsíců před podáním žádosti, udržitelnost projektu je 5 let, týká se úsporných opatření na hospodaření s dešťovou vodou, minimální objem nádrže 2 m3, kalkulačka pro výpočet nádrže zde, dotace až 105 000 Kč a maximálně 50 %, přehled opatření a dotace zde.

Pro podniky:

 • OPPIK – IV. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – Výzva bude od září 2018 do konce roku probíhat jednokolově. Je možné získat dotaci na elektromobily kategorie M1,M2, M3, N1, N2, L6e, L7e, rychlonabíjecích stanic a doplnění o baterii pro elektromobily.

Pro kraje a statutární města:

 • Výzva č. 11/2017 NPŽP otevřená od 12.9.2017-31.1.2018 je zaměřena na osvětové projekty z oblasti čisté mobility. Maximální dotace je 80 %. Další informace naleznete ZDE
 • Výzva č. 14/2017 NPŽP – Bikesharing (sdílení kol) je otevřená od 19.9.2017-31.1.2018. Oprávněným žadatelem jsou statutátní města, dopravní podniky a příspěvkové org. vlastněné statut. městem min z 50% a PO. maximální dotace je 85 % do výše 5 mil. Kč. Více informací zde.
© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html