Archiv měsíce: leden 2020

Pozvánka na seminář „Udržitelná výstavba budov v praxi“

zveme Vás tímto na seminář „Udržitelná výstavba budov v praxi“, který se bude konat 29.1.2020 od 9:45 do 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva v 16. patře.

Obsahem přednášek bude:
• Budoucnost rekonstrukcí staveb i novostaveb v ČR, z pohledu udržitelného stavění
• Je rozdíl mezi pasivními, nulovými a energeticky nezávislými domy?
• Platná energetická legislativa pro veřejné stavby i chystané změny v ČR
• Přehled výstavby budov v pasivním energetickém standardu v ČR
• Vztah provozu budov k místu a územnímu plánování
• Inspirativních řešení v příkladech přípravy projektů z ČR i zahraničí
• Budoucnost chytrých sítí
• Projektová příprava s energetickou optimalizací pomáhá školám a nemocnicím proti přehřívání
• Příklady úspěšných projektů na snížení energetické náročnosti budov
• Představení realizované novostavby hasičské zbrojnice v pasivním energetickém standardu

Seminář je určen investorům veřejné správy, úředníkům stavebních úřadů a odborů investic, zastupcům MAS, projektantům a všem koho zajímá kvalitní výstavba budov.

Seminář je realizován v rámci projektu „LC DISTRICTS“ a je pro účastníky zdarma. Svou účast potvrďte nejpozději do čtvrtku 23.1.2020 do 12:00 hodin na administrativa@eazk.cz nebo na tel. 577 043 939.

Pozvánka ke stažení ZDE

pozvánka na seminář 29_1_2020_new

Projekt LC Districts je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

LC-Districts_EU_FLAG

Aktualizace pilotních akcí projektu BOOSTEE-CE v osmi evropských regionech

Významnými pilíři projektu BOOTEE-CE jsou testování platformy OnePlace a prezentfactsheetsace výsledků 8 pilotních akcí v osmi evropských regionech. Prohlédněte si výsledky pilotních akcí kliknutím na příslušné odkazy níže:

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB

Představení modulu financování energetické účinnosti

Projekt BOOSTEE-CE se snaží orgánům veřejné správy poskytovat informace o finanFinancing EEčních nástrojích formou prezentace výsledků nadnárodní finanční strategie, finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků jak využít zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Této problematice se věnuje jeden z modulů Platformy OnePlace projektu BOOSTEE-CE

Modul se skládá z 6 hlavních sekcí:

  • Srovnávací analýza finančních schémat ve středoevropských zemích – analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty/fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic atd.
  • Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti – přehled stávajících řešení a modelů financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení.
  • Nadnárodní metodický rámec pro vypracování finančního plánu energetické účinnosti – Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů, modelů a schémat na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru se specifickým cílem minimalizovat zatížení veřejných rozpočtů. Obsahuje také doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí ohledně identifikace a implementace modelu udržitelného financování, rizik a opatření v případě finančních investic, případových studií atd. Celý článek…

Projekt BOOSTEE–CE: online energetická platforma OnePlace

OnePlaceZajímá Vás, jak může územní plánování ovlivnit Vaši energetickou spotřebu? Plánujete modernizaci starších veřejných budov či výstavbu veřejných budov nových? Seznamte se s výstupy projektu, na jehož realizaci se podílí Energetická agentura Zlínského kraje!

Projekt BOOSTEE-CE (zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si klade za cíl dosáhnout dlouhodobého pozitivního dopadu na energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím činností v oblasti podpory energetické účinnosti (EE), inteligentního měření a energetického managementu. K dosažení tohoto cíle vytvořili partneři projektu webovou platformu OnePlace, kde jsou shromažďovány a prezentovány všechny výsledky a výstupy projektu odborníkům a odborné veřejnosti jasným a názorným způsobem. Umožňuje svým uživatelům nejen sdílet zkušenosti, identifikovat příklady dobré praxe, ale i navrhovat řešení, která mohou být dále šířena směrem k politické reprezentaci a odborníků zabývajícím se územním plánováním.

Webová platforma OnePlace umožňuje zobrazit informace z energetických auditů v rámci 3D městských modelů s cílem lépe posoudit, porozumět a plánovat využití energie a energetických toků. Platforma zároveň také nabízí příručky, nástroje a osvědčené postupy ke zlepšení energetické účinnosti veřejných budov. Díky užitečným nástrojům, příkladům a metodologiím platforma OnePlace pomáhá veřejným orgánům a energetickým poradcům správně hospodařit s energií a dosahovat úspor energie ve veřejných budovách.

Online platforma OnePlace nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti: 3D energetický management, energeticky efektivní města, živý energetický trh, financování energetické efektivity:

  • 3D energetický management (3DEMS) je jednoduchý a zároveň velmi efektivní internetový prohlížeč GIS, poskytující 3D zobrazení vybraných skupin budov, s možností zobrazení dostupných energetických informací o budovách (spotřebě, energetických auditů, atributů budov, atd.). Cílem je harmonizace zdrojů dat do jedné databáze a jejich vizualizace bez nutnosti instalace dalších programů. Někteří partneři testují a ověřují 3DEMS ve svých pilotních oblastech prezentovaných v tomto prohlížeči: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a Celý článek…

Úspěšná realizace mezinárodních tematických workshopů o energetické účinnosti ve veřejných budovách

Mezinárodní školení proběhlo za přítomnosti zaměstnanců měst, provozovatelůWarsaw veřejných budov, městských a energetických projektantů a výzkumných pracovníků, za účelem prohloubení znalostí v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách na úrovni EU.

Účelem školení školitelů projektu BOOSTEE-CE (Train the Trainers) bylo poskytnout  projektovým partnerům potřebné znalosti pro pořádání jejich národních školení podporujících energetickou účinnost ve veřejných budovách a zajistit jednotný standard při poskytování jejich prezentací. Hostující řečníci z jiných projektů financovaných EU dali každému workshopu jedinečný nádech. Témata a prezentace k nahlédnutí jsou k dispozici zde!

Podívejte se na video z akcí a poslechněte si názory našich řečníků o důležitosti energetické účinnosti.

Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html) a na Facebooku (Facebook https://www.facebook.com/BOOSTEECE/).

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html