Archiv měsíce: květen 2020

Projekt BOOSTEE-CE se chýlí ke konci, ukazuje praktické výsledky a poskytuje efektivní nástroje

Projekt BBOOSTEE-CE_RGBOOSTEE-CE (Zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si dal za úkol vyvinout funkční řešení v oblasti energetické efektivity a ukázat je prostřednictvím 8 pilotních akcí ve veřejných budovách. Během tří let (od 01.06.2017 do 31.05.2020) projekt zapojil 13 projektových partnerů a 2 přidružené partnery ze sedmi zemí ochotných spolupracovat v oblasti energetické efektivity.

Projekt BOOSTEE-CE se zaměřil na náročnou výzvu: zvýšit energetickou efektivitu ve veřejných budovách středoevropských měst. Za tímto účelem byl vytvořen soubor účinných nástrojů (ICT řešení, finanční plány, databáze s důležitými informacemi atd.). Tyto nástroje jsou veřejně dostupné a je možné je propagovat a aplikovat v dalších oblastech.

  1. května 2020 proběhlo online setkání partnerů, na kterém byly sumarizovány výsledky a úspěchy projektu BOOSTEE-CE, mezi něž patří:

Celý článek…

Co jsme se za 3 roky naučili – hodnocení partnerů projektu BOOSTEE-CE

Tolna

Bruno Kessler Foundation, Itálie

BOOSTEE-CE byl úspěšný nadnárodní a společný projekt schopný vyvinout řadu řešení překračujících místní potřeby v oblasti způsobu výstavby a urbanistických řešení. Předpokládalo se, že projekt překročí projektové partnerství s cílem nabídnout obecná řešení a příklady dobré praxe schopné snížit rozdíly v know-how a zvýšit kapacity pro zlepšení energetické účinnosti veřejných infrastruktur v dalších středoevropských municipalitách.

 E-zavod, Slovinsko

Projekt BOOSTEE-CE ukázal, že mezi zeměmi EU stále existují velké rozdíly v přístupu k energetické účinnosti – v dostupnosti údajů, přesnosti údajů, jejich aktualizaci, implementaci opatření, možnostech financování. Projekt shromáždil nové zkušenosti a umožnil sdílení příkladů dobré praxe, které určitě pomohou tyto rozdíly snížit.

 Energetická agentura Zlínského kraje, Česká republika

Projekt nám umožnil získat zkušenosti z jiných zemí EU v oblasti zpracování a mapování prostorových dat. Projekt usnadnil naši spolupráci s poskytovateli prostorových dat a porozumění poskytovaným údajům. Česká republika má k dispozici data získaná LIDAR technologiemi (dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu) a další prostorová data, vizualizace však není uživatelsky přívětivá. Projekt BOOSTEE-CE nám pomohl prezentovat data srozumitelným způsobem. Díky tomu můžeme lépe směřovat k udržitelné architektuře a urbanismu, navrhovat úpravy městských oblastí s ohledem na změnu klimatu a předvídat ve 3D modelech rozmístění budov s ohledem na energetickou efektivitu.

 Regionální energetická agentura Sever, Chorvatsko

Největším plus projektu byla pro nás spolupráce s lidmi z různých zemí a s různými profesemi a výměna zkušeností při řešení stejných problémů v různých zemích. Celý článek…

Aktualizace pilotních akcí projektu BOOSTEE-CE v osmi evropských regionech

Významnými pilíři projektu BOOTEE-CE jsou testování platformy OnePlace a prezentfactsheetsace výsledků 8 pilotních akcí v osmi evropských regionech. Prohlédněte si výsledky pilotních akcí kliknutím na příslušné odkazy níže:

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB

Projekt BOOSTEE–CE: online energetická platforma OnePlace

OnePlaceZajímá Vás, jak může územní plánování ovlivnit Vaši energetickou spotřebu? Plánujete modernizaci starších veřejných budov či výstavbu veřejných budov nových? Seznamte se s výstupy projektu, na jehož realizaci se podílí Energetická agentura Zlínského kraje!

Projekt BOOSTEE-CE (zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si klade za cíl dosáhnout dlouhodobého pozitivního dopadu na energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím činností v oblasti podpory energetické účinnosti (EE), inteligentního měření a energetického managementu. K dosažení tohoto cíle vytvořili partneři projektu webovou platformu OnePlace, kde jsou shromažďovány a prezentovány všechny výsledky a výstupy projektu odborníkům a odborné veřejnosti jasným a názorným způsobem. Umožňuje svým uživatelům nejen sdílet zkušenosti, identifikovat příklady dobré praxe, ale i navrhovat řešení, která mohou být dále šířena směrem k politické reprezentaci a odborníků zabývajícím se územním plánováním.

Webová platforma OnePlace umožňuje zobrazit informace z energetických auditů v rámci 3D městských modelů s cílem lépe posoudit, porozumět a plánovat využití energie a energetických toků. Platforma zároveň také nabízí příručky, nástroje a osvědčené postupy ke zlepšení energetické účinnosti veřejných budov. Díky užitečným nástrojům, příkladům a metodologiím platforma OnePlace pomáhá veřejným orgánům a energetickým poradcům správně hospodařit s energií a dosahovat úspor energie ve veřejných budovách.

Online platforma OnePlace nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti: 3D energetický management, energeticky efektivní města, živý energetický trh, financování energetické efektivity:

  • 3D energetický management (3DEMS) je jednoduchý a zároveň velmi efektivní internetový prohlížeč GIS, poskytující 3D zobrazení vybraných skupin budov, s možností zobrazení dostupných energetických informací o budovách (spotřebě, energetických auditů, atributů budov, atd.). Cílem je harmonizace zdrojů dat do jedné databáze a jejich vizualizace bez nutnosti instalace dalších programů. Někteří partneři testují a ověřují 3DEMS ve svých pilotních oblastech prezentovaných v tomto prohlížeči: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a Celý článek…

Představení jednotlivých částí projektu BOOSTEE-CE

Projekt BOOSTEE-CE vytvořil v rámci svého výstupu webovou platformu s názvem OnePlace (https://oneplace.fbk.eu/), která umožňuje zobrazit energetické informace v rámci 3D městských modelů, vizualizaci dat energetických auditů, emisí CO2, fotovoltaických potenciálů, finančních nástrojů pro energetickou účinnost, příkladů dobré praxe a mnoho dalšího. Do této platformy byly integrovány 4 samostatné pracovní balíčky projektu BOOSTEE-CE.

3D modely budov (WP1)

Pracovní balíček 1 měl za cíl shromaždit různorodé informace (katastrální mapy, typy budov, způsob výstavby, energetické audity, emise CO2, tepelné ztráty, FVE potenciál atd.) o veřejných budovách a vyvinout metodiku pro přístup a vizualizaci těchto dat v 3D městských modelech. Byly vytvořeny geoprostorové databáze, 3D modely budov, mapy fotovoltaických potenciálů a informace o tepelných ztrátách, aby následně byly transformovány do online projektové platformy OnePlace (WP2). Metodologie zohledňovala různé potřeby zapojených pilotních oblastí, jakož i různé typy a formáty dat. Tato metodika by nyní mohla být replikována i v dalších oblastech pilotních akcí.

Online platforma OnePlace (WP2)

V rámci tohoto balíčku byla vyvinuta jedinečná online energetická platformu OnePlace (https://oneplace.fbk.eu), založená na skutečných potřebách projektových partnerů a zúčastněných stran. Platforma nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti. Celý článek…

Nákup energie v organizacích veřejné správy

Všem starostům, úředníkům a zájemcům o nákup elektřiny a zemního plynu v organizacích veřejné správy nabízíme možnost přihlásit se na webinář organizovaný společností B.I.D. :

Nákup energie v organizacích veřejné správy

Úvodní webinář seriálu Nákup energie v organizacích veřejné správy – živé vysílání již v úterý  12.5.2020 od 10 hod je zdarma pro všechny registrované!

Společnost B.I.D. vám  tímto nabízí přehled různých nákupních metod, informace jak postupovat a spoustu praktických doporučení jak výhodně nakoupit elektřinu a plyn.

Úvodní webinář 12.5.2020 je pro všechny na zkoušku a zdarma – vyzkoušejte ho, zcela nezávazně po registraci:    registrujte se na úvodní webinář

Přednášející:

Kateřina Vosičková, energetik, Město Prostějov
Ondřej Semerák, jednatel, Bytes, s.r.o., Tábor
Kateřina Mynaříková, energetik, Město Mělník
David Kučera, generální sekretář, PXE, a.s.
Jaroslav Severin, PXE, a.s.
Karel Plzák, Amper Market, a.s

Klikněte zde a přečtete si kompletní informace o webinářich.

Pokud se rozhodněte rovnou účastnit se celého cyklu, registrujte se  na tomto odkazu  Celý seriál webinářů 12.5.-16.6. EAZK pro všechny účastníky na území Zlínského kraje dojednala 10% slevu, jen musíte při registraci do kolonky „Vzkaz pro nás“ napsat heslo „EAZK10%“

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html