Cíle mezinárodního projektu

25.03.2015

Cíle projektu:

  • Vybudování sběrného dvora v Uhrovci
  • Zlepšení spolupráce na obou stranách hranice v nakládání s KO
  • Zvýšení výroby kompostu v místě jeho vzniku
  • Návrat živin do půdy
  • Prevence vzniku černých skládek
  • Odstranění spalování KO v kotlech v rodinných domech
  • Zlepšení ovzduší snížení emisí CO2,TZL,NH4 a benzoapyrenu

Rozpočet projektu 588 229,31 EUR

VP –   287 689,31 EUR

HCP- 271 710 EUR

PP 1 – 28 830 EUR

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html