Další z objektů Zlínského kraje využívá solární systém

12.09.2012

Zlínský kraj pokračuje v instalaci solárních systémů na svých objektech. Dne 15.8.2012 byl na Dětském domově ve Valašském Meziříčí (ul. Žerotínova 211) uveden do provozu solární systém pro přípravu teplé vody. Díky letošnímu slunečnému počasí ještě nebylo třeba dohřívat teplou vodu zemním plynem. Solární systém byl instalován za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí v rámci 28.Výzvy, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, do které Energetická agentura Zlínského kraje zpracovala žádost o dotaci. Tato žádost byla letos v květnu schválena.

V rámci veřejné zakázky podala vítěznou nabídku a instalaci realizovala místní firma Tezamo s.r.o. Investiční náklady činily 609 tis. Kč, z toho dotace OPŽP činí 452 tis. Kč. Solární systém uspoří ročně minimálně 86 GJ energie na ohřev vody.

Přínosy instalace solárního systému jsou očekávány min. v rozsahu 9% provozních nákladů a návratnost investice je počítána do 8 let.

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html