Ekologizace dopravy – 1. stanice CNG ve Zlínském kraji

23.01.2014

1. čerpací stanice CNG ve Zlínském kraji se nachází v Uherském Hradišti na adrese Za Olšávkou 380. Čerpací stanice má nonstop provoz pro výdej CNG. Další výstavba stanic CNG se v nejbližší době předpokládá ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí.

Mezi významné důvody přechodu k CNG patří:

  • Úspora provozních nákladů (náklady na palivo okolo 1,3 Kč/km)
  • Ekologický provoz automobilů (výrazné snížení emisí pevných částic, NOx a CO. Emise CO2 120-140 g/km)
  • Přijatelné náklady na pořízení vozidla (více o CNG vozidlech naleznete zde)
  • Snížení provozního hluku (automobily, autobusy, popelářské vozy, dodávkové i nákladní automobily)

Kontakt: info@cnguh.cz

Co je CNG:

CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Jedná se o zemní plyn stlačený na  tlak 20 – 30 MPa. CNG je často zaměňován za LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). V současné době je v České republice v provozu 51 plnících stanic.

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html