DATA4ACTION

Rubrika Data4Action je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující modely spolupráce na výměnu energetických dat mezi orgány veřejné správy a poskytovateli energetických údajů. Cílem projektu je vytvořit regionální centra, tzv. pozorovatelny pro sběr, výměnu a zpracování energetických údajů. Tyto pozorovatelny budou sloužit oporou veřejným organům při plánování udržitelné energie a při zpracování dat pro SEAP. Součástí projektu je síť ENERGee-Watch (Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů). Zapojení do takové sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných Evropských regionech, sdílet zkušenosti s Paktem starostů a primátorů, nebo rozšířit pole působnosti pozorovatelny zahrnutím dalších indikátorů (např. ekonomických) a vyhledáváním nových příležitostí pro rozvoj „zelené ekonomky“. Více o projektu, pozorovatelnách a platformě spolupráce naleznete na: www.data4action.eu

Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

04.11.2016

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.
Akční plán pro obce
Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů
Projekt_DATA4ACTION
Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit


Zlín Region Energy Monitoring Centre

26.01.2016

Context and rationale

The creation of the Zlín Region Energy Monitoring Centre is a logical step following previous DATA4ACTION project activities, especially

  • Detailed review and sharing of other European projects’ experiences
  • Reviewing current situation in the Zlín Region as well as in the whole Czech Republic region and country
  • Setting up a Regional Steering Committees in the Zlín Region
  • Peer learning activities carried out between DATA4ACTION partners with different level of implementation of collaboration models

 

Description

The Regional Energy Observatory in the Zlín Region was established by the Council of the Zlín Region on 13th July 2015 as the Zlín Region Energy Monitoring Centre.

The monitoring centre will be operated as a part of the Energy Agency of the Zlín Region (EAZK). Institutionalization of the monitoring centre and defining its structure, long term goals and specific targets will lead to the improvement and development of energy management of towns and municipalities within the Zlín Region.  The monitoring centre will become an official tool, through which it is possible to monitor and more effectively implement the Energy Concept of the Zlín Region, regional SEAP and SEAPs of particular municipalities.

Main results

Energy Agency of the Zlín region signed the first collaboration agreement with E.ON (energy data provider) on 17th August 2015.  Partners expressed interest in improving the environment by pursuing energy savings, reduction of harmful emissions and contribution to improving the quality of life in the region. The aim is to establish cooperation between the partners through the exchange of data on energy consumptions, ways of heating, intention and factors influencing energy consumption and thus pollution. Concrete data will be obtained upon the list of consumers with the approval of these consumers for EAZK to dispose with the data on:

– Heating

– Lightning

– Energy consumption of specific technological processes of particular consumers

EAZK will continue in signing collaboration agreements both with data providers and municipalities. There are several subjects foreseen to be signed the collaboration agreements with in upcoming year, among them:

  • CHP Valašské Meziříčí (data provider)
  • CHP Otrokovice (data provider)
  • Valašské Klobouky (municipality)
  • Otrokovice (municipality)

Celý článek…


(Česky) Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Celý článek…


(Česky) Zpravodaje projektu DATA4ACTION

02.02.2015

 Zpravodaj č. 1


(Česky) Stránky projektu DATA4ACTION spuštěny

24.11.2014


(Česky) Prezentace projektu

31.08.2014


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html