Renewable energy sources

(Česky) Další z objektů Zlínského kraje využívá solární systém

12.09.2012

Celý článek…


(Česky) Využití bioodpadu v CHKO Bílé Karpaty

10.08.2012


Zlín has scored in the RES Champions League

16.07.2012

Congratulation regional capital Zlín on the third place in the RES Champions League (division of medium cities). Of the three Czech representatives nominated by the League of Ecological Alternatives (LEA), which organizes the Czech Solar and Biomass Leagues, regional city Zlín has succeeded due to comprehensive approach and awareness rising in the field of RES and energy efficiency improvement. Presentation ceremony took place in a building of Italian Senate in Rome (Italy) on the 5th of July 2012, the award for City of Zlin was taken over by ing. Táňa Dutkevičová.

Celý článek…


Presentation of modern wood-harvesting technology in Slavičín

07.10.2011

A promotion action for forest owners and forestry management companies was arranged, in the frame of BioRegions project, in forest “Jamné” (nearby Slavičín) on 14.9.2011. This action was organized by Kloboucká lesní ltd. in cooperation with EAZK. The professionals from forestry area were introduced with the Bioregions project (objectives, target region, sustainability criterions) and with current trends in the field of forest management. At the beginning of the theoretical part, Mr. Straňák (director of Kloboucká lesní ltd.) presented practical experiences with environmental-friendly harvesting and processing of harvest residues to wood chip directly on the logging site. Further, new trends and high-tech from forestry management area were presented by experts from Mendel University in Brno. The modern technologies for harvesting and biomass processing were performed by personnel of the Kloboucká lesní ltd. during the promotion action.

Display of harvestor in operation:

Celý článek…


(Česky) Dotazník pro domácnosti v cílovém regionu projektu BioRegions

25.07.2011

Sorry, this entry is only available in Česky.


BioRegions project – support for biomass energetic utilisation in regional scale

14.07.2011

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. je jedním z partnerů evropského projektu BioRegions. Většina projektů z oblasti energetického využití biomasy se zabývá instalaci kotlů na biomasu nebo pěstováním energetických plodin. Projekt BioRegions je však zaměřen na efektivní propojení producentů biomasy a jejích spotřebitelů prostřednictví nově vytvořeného regionálního trhu s biomasou. K vytvoření tohoto trhu s biomasou byl v České republice vybrán cílový region tvořený městy Slavičín, Brumov-Bylnice a jejich okolím. Cílových regionů, které mají zájem o řešení své situace v zásobování s biopalivy je do projektu zapojeno celkem pět:
Sredna Gora, Bulharsko
Slavičín a Brumov-Bylnice, Česká republika
Trièves, Francie
County Westmeath, Irsko
Limbaži, Lotyšsko

Partnery těchto cílových regionů jsou “Regiony dobré praxe”, ve kterých již byl daný trh s biomasou vytvořen a které poskytnou své cenné zkušenosti a know-how. Těmito regiony jsou Jönköping ve Švédsku a Achental v Německu.

Projekt BioRegions probíhá od května 2010 do května 2013.

logo_color_bmp

Více informací o projektu naleznete na webovém portálu http://www.bioregions.eu

Bioregions je podporována ES v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu.

The Energy agency of the Zlin region participates in EU project BioRegions. Most of the projects from biomass energy utilisation field are focused on biomass boiler installation or on energy crops. BioRegions project, however, targets effective connection between biomass producers and consumers via establishing brand new regional biomass market. Towns Slavicin, Brumov-Bylnice and their vicinage were selected as a target region suitable for establishing of biomass market in the Czech Republic. There are five target regions in the frame of this project altogether:
Sredna Gora, Bulgaria
Slavičín a Brumov-Bylnice, Czech Republic
Trièves, France
County Westmeath, Ireland
Limbaži, Latvia

Best Practice Regions engaged on the project will provide valuable experiences and know-how for creation of effectively working biomass market. Jönköping, Sweden and Achental, Germany are these regions.

BioRegions project duration: May 2010 to May 2013.

logo_color_bmp

For further information visit http://www.bioregions.eu

BioRegions is supported by the EC under the programme Intelligent Energy Europe.

banner_iee


(Česky) Biomasa jako levný zdroj pro vytápění

17.06.2011

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html