Landfilling as the worst form of waste disposal

Rubrika Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

(Česky) Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Celý článek…


(Česky) Seminář “Strategie odpadového hospodářství ČR”

18.02.2015


(Česky) Tisková zpráva z mezinárodní konference “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu”

05.12.2014

Celý článek…


(Česky) Prezentace z mezinárodní konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

05.12.2014


(Česky) Pozvánka na mezinárodní konferenci na téma “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu”

25.11.2014


(Česky) Nevytříditelný a dále nevyužitelný odpad?

24.11.2014


(Česky) Bližší pohled na cíle a aktivity projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

24.11.2014


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html