We learn together how to separate the waste

Rubrika (Česky) Projekt “Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom” je realizován v rámci přeshraniční spolupráce spolu s obcí Uhrovec a mikroregionem Buchlov. Hlavním cílem je vybudovaní sběrného dvora v obci Uhrovec za pomoci přeshraničních partnerů a jejich know-how. Dále se vytvoří nové podmínky pro lepší třídění a likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Vzájemnou spoluprací projektových partnerů se vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, ale i vzdelávání obyvatel na obou stranách hranice. Výsledkem bude zvýšený zájem obyvatel o ochranu životního prostředí a zabezpečení efektívního a citlivého přístupu k nakladaní s odpadem.

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html