Bilanční mapy - výchozí rok 2001


Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Průměrná rychlost
větru
ve výšce 10 m (m/s)
Průměrná rychlost větru ve výšce 10 m
Kategorizace
pro využití
energie větru
Kategorizace pro využití energie větru
Kategorizace
pro využití
geotermální energie
Kategorizace pro využití geotermální energie
Podíl OZE
na primární spotřebě
výchozí rok 2001
Podíl OZE na primární spotřebě