Bilanční mapy - výchozí rok 2001


Spotřeba primárních paliv a energie

Primární spotřeba
paliv a elektřiny
(GJ)
dle paliva a energie
výchozí rok 2001
Primární spotřeba paliv a elektřiny, členěno dle druhu paliva a energie
Primární spotřeba
paliv a elektřiny
(GJ)
dle sektoru spotřeby
výchozí rok 2001
Primární spotřeba paliv a elektřiny, členěno dle sektoru spotřeby