Měření vnitřního prostředí ve školských budovách Zlínského kraje zapojených do projektu BOOSTEE-CE (Interreg CE Programme)

07.11.2018

Vnitřní prostředí školských budov je v poslední době velmi často skloňované téma, a proto se Energetická agentura Zlínského kraje účastní projektu BOOSTEE-CE, který má za cíl zvýšit energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím 3D modelů budov za účelem vizualizace spotřeby energie, tepelných ztrát a fotovoltaického potenciálu; nástrojů inteligentního řízení energie a inteligentním měření. 13 partnerů projektu ze 7 zemí spolupracuje na realizaci pilotních akcí a platformě OnePlace, která pomůže těm, kteří se chtějí vzdělávat ve zvýšení energetické účinnosti.

Školské budovy, které jsou zapojeny do měření kvality vnitřního prostředí ve Zlínském kraji,  jsou Gymnázium L. Jaroše Holešov, Masarykovo gymnázium a střední zdravotnická školka Vsetín, Vyšší odborná škola pedagogická a střední odborná škola pedagogická Kroměříž a Základní škola 1. Máje Kroměříž. Ve všech těchto školách probíhají již více jak rok měření vnitřního prostředí (teplota, relativní vlhkost a koncentrace CO2) v učebnách.

V těchto budovách bylo nejen měřeno vnitřní prostředí, ale také byli zaškoleni pedagogičtí pracovníci, aby uměli správně větrat a starat se o příjemné prostředí ve třídách v průběhu výuky. Následkem nevhodného větrání jsou zejména únava, nesoustředěnost, pokles výkonu, bolest hlavy a mimo jiné i pálení očí. Vydechovaný vzduch má přibližně 40 000 ppm CO2, přičemž maximální doporučená hodnota pro učebny je 1500 ppm. Dle počtu dětí se tedy koncentrace CO2 v učebně zvyšuje až do hodnoty 1500 ppm. Mám vysledováno, že této hodnoty je dosaženo  přibližně za 15 minut od zahájení výuky a je nutné vyvětrat.

Dlouhodobým měřením bylo zjištěno, že pokud nejsou pedagogičtí pracovníci zaškoleni a není dbáno na vnitřní prostředí, tak koncentrace CO2 dosahují až 3000 ppm.

Ukázka koncentrací CO2 před zavedením systému větrání (hodnoty nad 1500 ppm):

PAA_1

Ukázka koncentrací CO2 po zavedení systému větrání (hodnoty nad 1500 ppm):

PAA_2

Z grafů je tedy patrné, že správným větráním lze předejít nepříjemnému prostředí pro žáky, se kterým se potýká většina školských budov.

Energetická agentura nyní sleduje všechny uvedené školy a monitoruje vliv větrání na spotřebu energie a hodnotí úspory energie, které vznikly výměnou oken a zateplením stropů, případně obvodového pláště těchto historických budov v rámci dotačního programu OPŽP. Na základě energetického managementu dochází k úsporám v řádu 5-10 %.

Dále bylo dlouhodobým měřením zjištěno, že pokud v budově postavené v roce 1990, kde jsou již netěsná dvojitá okna, jsou hodnoty CO2 přesto překračovány a navíc je spotřeby tepla na vytápění mnohem vyšší než byla projektována (viz obrázek níže).

PAA_3

Interreg Central Europe Program, který podporuje přeshraniční spolupráci tím, že podporuje veřejné a soukromé organizace ve spolupráci na společných výzvách, jako je zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve veřejném sektoru infrastruktury.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

boostee

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html