Mikroklima ve školách

28.05.2012

Základní informace o dosažení hygienicky optimálních mikrokroklimatických podmínek ve školních budovách.

Kvalita vnitřního vzduchu:

 • škodliviny z exteriéru
 • škodliviny z interiéru
 • eliminace VOC (těkavých uhlovodíků) uvolňujících se z konstrukcí (např. formaldehyd)
 • maximální koncentrace CO2 dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.– 1000 ppm (vydýchaný vzduch)
 • změřené koncentrace CO2 ve školách až 6700 ppm
 • koncentrace nad 1500 ppm, snížení pozornosti, nesoustředěnost
 • koncentrace nad 5000 ppm ohrožují zdraví

Teplota prostoru:

 • učebny 22±2°C
 • minimální teplota20°C
 • maximální rozdíl teploty v místnosti 3°C
 • třídenní pokles teploty v učebnách pod 18°C- uzavření
 • jednodenní pokles teploty v učebnách pod 16°C- uzavření
 • vzestup teploty v učebně nad 31°C– ukončení výuky

Větrání v zimě:

 • větrání slouží dodávce čerstvého vzduchu, nikdy ne k chlazení

Přirozené větrání okny:

 • špatně regulovatelné, vliv lidského činitele – špatné větrání
 • nejúčinnější – krátké otevření oken  na plno – průvan, ochlazení
 • stálé otevření ventilačky – energeticky náročné, stálý průvan
 • mikroventilace – ztráta akustického komfortu, nedostatečná dodávka vzduchu

Řízené větrání:

 • snížení energetické náročnosti
 • bezproblémové zajištění množství čerstvého vzduchu, přívod předehřátého vzduchu – eliminace průvanu, odvod vzduchu se škodlivinami,
 • regulace dle potřeby
 • eliminace škodlivin z exteriéru

Větrání v létě:

 •  dostatečný počet větracích otvorů a vhodný typ jejich otevírání
 • využití nočního předchlazení a akumulace budovy
 • pomocný výpočet PHPP list léto

Stínění:

 • vnější stínění účinnější než vnitřní
 • stínění vlastními konstrukcemi
 • vstupuje do výpočtu tepelné stability, potřeby tepla na vytápění a PHPP listu léto

Normativní doklady:               

 • neprůvzdušnost budovy
 • tepelná stabilita místnosti v letním období
 • součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí
 • teplotní faktor a nejnižší povrchové teploty
 • pokles dotykové teploty podlah
 • správně dimenzovaný otopný systém a jeho regulace (termoregulační ventily)

Podrobnější vysvětlení této problematiky naleznete v článku Mikroklima ve školách.

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html