Národní program Životní prostředí – Výzva č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony

10.01.2019

Již potřetí v řadě nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice a rozšiřuje okruh příjemců. Připraveno je celkem 100 milionů korun.

Příjem žádostí: 2.1.2019 – 30.9.2019

Alokace: 100 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
 • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
 • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
 • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.

Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Kdo může žádat

 • Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy
 • Svazky obcí
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Příspěvkové organizace obcí a krajů
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:         2. 1. 2019
Ukončení příjmu žádostí:       30. 9. 2019
Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 12. 2020

Výše příspěvku

 • na vozidlo – 20 tisíc až 1 milion Kč
 • na chytrou dobíjecí stanici – 20 tisíc Kč

NPŽP

(x = není podporováno)

Výše dotace na jedno vozidlo či dobíjecí stanici je až 40 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně do výše uvedené fixní částky dle typu vozidla.

Podmínky pro získání dotace

 • Podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova a kadmia.
 • U každého elektromobilu či plug-in hybridu lze podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí stanici.
 • Podpořená vozidla ve třídě M2, M3 není možné využívat k zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.
 • Vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně využívat nejméně po dobu 3 let od dokončení projektu

Další podrobnosti naleznete v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu:

 • Simona Heroutová, projektová manažerka Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 585, e-mail: simona.heroutova@sfzp.cz
 • Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezák@sfzp.cz

Více informací k výzvě zde

© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html