Nová Zelená úsporám

27.11.2012

Ministerstvo životního prostředí představilo dotační program Nová Zelená úsporám, který je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů, veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Do programu budou akceptovány realizace započaté od 1.1.2013, předpokládané  zahájení příjmu žádostí na rekonstrukci rodinných domů je srpen 2013.

Pro první výzvu určenou pro majitele rodiných domů (srpen 2013) je určeno 1,4 miliardy. Kč. Zdrojem příjmů pro program Nová Zelená úsporám bude v letech 2013 – 2020 prodej emisních povolenek s očekávaným výnosem 28 miliard Kč.  Bližší informace jsou k dispozici na stránkách programu http://www.nova-zelenausporam.cz .

 Vliv na hrubý domácí produkt (HDP) České republiky

 

Jedna koruna státní podpory v programu přinese za předpokladu nulového substitučního efektu v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP (za předpokladu, že program nejde na úkor jiné spotřeby), celkem 75,26 miliard Kč, tj. více než 1 % HDP České republiky. Graf výše ilustruje schopnost programu Nová zelená úsporám generovat dodatečný HDP ve srovnání s běžnými rozpočtovými výdaji státu ve scénáři výnosů z aukcí emisních povolenek uprostřed intervalu očekávání.

Ekologické přínosy 

Energetická bilance

jedna koruna státní podpory v programu přinese průměrnou úsporu energií ve výši 0,035 kWh/rok, t.j. celková úspora energie bude dosahovat 2,35 TWh/rok.

Skleníkové plyny

jedna koruna státní podpory v programu přinese snížení emisí skleníkových plynů, především CO2, o 0,009 kg/rok, celková úspora dosáhne 893 kt/rok (tj. téměř 30% ročních emisí CO2 velké uhelné elektrárny).

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html