O společnosti

01.01.2008
Název: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
Sídlo: Zlín, Třída Tomáše Bati 21, 761 90
IČO: 27688313
DIČ:
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 300.

Obecně prospěšná společnost je založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.

EAZK, o.p.s. byla založena v roce 2006, jejím zakladatelem a jejím 100% vlastníkem je Zlínský kraj , který její činnost financuje.

Vyrocni zprava_2006.pdf
Vyrocni zprava_2007.pdf
Vyrocni zprava_2008.pdf
Vyrocni zprava  2009.pdf
Vyrocni zprava  2010.pdf
Vyrocni zprava  2011.pdf
Vyrocni zprava  2012.pdf
Vyrocni zprava  2013.pdf
Vyrocni zprava  2014.pdf
Vyrocni zprava  2015.pdf
Vyrocni zprava 2016.pdf

Nabídka služeb

Obecně prospěšné služby:

1. Konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti
2. Propagace a publikace příkladů dobré praxe
3. Analytické a koncepční práce
4. Iniciování a příprava projektů v oblasti energetiky
5. Podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí
6. Mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů

Doplňkové činnosti:

1. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
3. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
4. Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Služby agentury jsou zaměřeny na komplexnější projekty kraje, měst, obcí, podnikatelů a neziskových subjektů, fyzickým osobám zajišťují poradenství především informační střediska EKIS. Informace o aktuálních programech podpor v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro fyzické osoby Vám poskytne také krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ve Zlíně – kontakt naleznete zde.

© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html