Příklady alternativních zůsobů financování energetických projektů v Judenburgu

02.07.2019

Město Judenburg je jedním z rakouských environmentálních průkopníků s vlastním oddělením od roku 1986 a první energetickou a dopravní koncepcí ze začátku devadesátých let minulého století. Město se zapojilo do iniciativy Climate Alliance v roce 1992 a European Energy Award Programme e5 v roce 2006. V roce 2011 se Judenburg připojil k Paktu starostů a v roce 2012 zpracoval jeden z prvních rakouských udržitelných energetických akčních plánů. Město je na dobré cestě k dosažení snížení skleníkových emisí o 28 % ve srovnání s rokem 1990, hlavně díky rozšíření centrálního zdroje tepla na biomasu a energeticky efektivním opatřením ve veřejných budovách.

V rámci projektu BOOSTEE-CE jsme u města Judenburg zmapovali 2 příklady dobré praxe na financování energeticky efektivních projektů, které mohou být inspirací ostatním regionům po celé Evropě.

Prvním z nich je Soustava dálkového vytápění na bázi odpadního tepla z papírny Zellstoff Pöls AG. Jedná se o projekt infrastruktury pro rozvoj tepla, který spojuje města a obchodní a průmyslové parky v regionu. Města, obchodní a průmyslové parky jsou obsluhovány prostřednictvím ESCO, které přebírá teplo z tepelné infrastruktury a distribuuje teplo zákazníkům.

Judenburg_9

Dalším, neméně zajímavým příkladem dobré praxe je projekt fotovoltaické elektrárny jako partnerství města Judenburgu a jeho občanů. Celý článek…

Případová studie financování energetické efektivity – modernizace spalovny odpadů v ZK

02.07.2019

Nemocnice Uherské Hradiště je jednou ze čtyř krajských nemocnic Zlínského kraje. V posledních letech dochází k masivní rekonstrukci celé nemocnice a zvýšení kapacity stávající spalovny odpadů je jedním z uvažovaných opatření, která by zlepšila ekonomiku nemocnice a přispěla k energetické účinnosti regionu a snížení množství odpadů uložených na skládkách.

Nastíněný projekt by měl vyřešit modernizaci v současné době technicky a morálně zastaralého zařízení spalovny nemocničního odpadu v areálu nemocnice. Případová studie a finanční analýza slouží jako nezbytný základ pro investora v jeho rozhodovacím procesu v případě zvýšení kapacity stávající spalovny pro likvidaci odpadů ze všech nemocnic.

Více v případové studii – Modernizace spalovny odpadů v nemocnici Uherské Hradiště

Zlínský_kraj_01

Pozvánka na seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“ dne 20. června 2019

18.06.2019

Dovoluji si touto cestou pozvat na seminář, který  pro vás připravilo Národní centrum energetických úspor. Seminář se bude konat v expozici T. Bati v 21. budově areálu Svitu ve Zlíně ve čtvrtek 20.6.2019 od 9.00 hodin a je zacílen na energeticky úsporná opatření, dotační tituly, decentrální výrobu elektřiny a chytrá řešení pro města a obce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpořilo dotací z programu Efekt 2019 Národní energetické centrum, které pro veřejný sektor pořádá seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“.

Díky dotaci je seminář zdarma, pouze je potřeba se zaregistrovat ZDE

Kompletní program ke stažení ZDE

Prezentace ke stažení ZDE

2

nebo ke shlédnutí níže:

Celý článek…

Kotlíkové dotace III ve Zlínském kraji

13.06.2019

POZOR třetí vlna ve Zlínském kraji bude vyhlášena již v září 2019 a na výměnu starých kotlů je alokováno téměř 160 milionů Kč!

Podporována bude výměna starého kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za:

  • Plynové kondenzační kotle (dotace 75% max. 95 000 Kč)
  • Kotle na biomasu s ručním přikládáním a akumulační nádobou o velikosti 55 litrů na kW instalovaného výkonu (dotace 80% max. 100 000 Kč)
  • Kotle na biomasu automatické (na pelety – dotace 80% max. 120 000 Kč)
  • Tepelná čerpadla (dotace 80% max. 120 000 Kč)

U prioritních obcí bude dotace navýšena o částku 7 500 Kč. Seznam prioritních obcí bude zveřejněn spolu s výzvou.

Do nákladů na výměnu kotle můžete uplatnit i úpravu topného systému, akumulační nádrže, termoregulační ventily, úpravu komína, regulaci. Na realizaci budete mít 12 měsíců od schválení dotace. výzva bude zveřejněna v 9/2019, příjem žádostí 10/2019, schválení žádostí 1až 3/2020. Žádosti budou přijímány pouze elektronicky, dokumenty budou obdobné jako v minulé výzvě, a můžete si je prohlédnout na :

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Cílem programu vyměnit staré kotle, které kouří a zamořují ovzduší svými zplodinami a nejen, že obtěžují okolí, ale hlavně jsou karcinogenní a škodí našemu zdraví!!!

Stát dále nabízí bonus ve výši až 20 tis. Kč, pokud si snížíte energetickou náročnost svých rodinných domů z dalšího EU programu nazvaného Nová zelená úsporám

Seznam prioritních obcí zde:

Celý článek…

Pozvánka na konferenci Zlínský kraj – Lepší místo pro život již tento pátek 14.6.2019 od 9 hodin v budově č. 14

07.06.2019

Zajímá Vás vývoj kvality a komfortu života ve Zlínském kraji? Přijďte se seznámit s analýzou zpracovanou společností Deloitte, chtěli byste se dozvědět více o rozvoji dopravní infrastruktury, nakládání s odpady, rozvoj zemědělství a dotačních možnostech, kvality ovzduší a rozvoji energetiky ve Zlínském kraji? Orientujete se v chytrých řešeních pro obce?

Využijte možnosti diskuse s hejtmanem Jiřím Čunkem a dalšími významnými osobnostmi mezi něž patří  primátor statutárního města Zlína Ing. Jiří Korec a poslanci Parlamentu ČR paní Margita Balaštíková, radní pro zemědělství a životní prostředí a Ing. Pavel Pustějovský, zastupitel Zlínského kraje, Mgr. Janem Kalendou Ph.D. prorektorem pro kvalitu, UTB, úspěšným podnikatelem Ing. Josefem Vávrou a předsedou představenstva VaK Zlín a.s. Ing. Svatoplukem Březíkem.

Za spoluorganizátory Vás tímto srdečně zve Energetická agentura Zlínského kraje.

Program konference ke stažení ZDE

Přihlášky zasílejte na adresu Lenka.Matejickova@mafra.cz nejpozději do úterý 11.6.2019 do 15:00. Účast je zdarma.

1

Další výzva na zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů a vzduchotechniky s rekuperací

23.04.2019

Další výzva na  zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů, vzduchotechniky s rekuperací  je již zveřejněna. Vlastníci obecních a krajských budov, církve, spolky a neziskové organizace mohou od 2.5.2019 žádat o podporu ve 121. Výzvě , v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifickém cíli : 5.1 jehož cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Nově lze žádat na stínící techniku, umělé osvětlení s ovládáním a dále na instalaci akustisticky pohltivých prvků.

Pokud hledáte inspiraci, využijte dubnovou Prioritu (informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR.

https://www.sfzp.cz/dubnova-priorita-prinasi-dalsi-vlnu-zateplovani/

Mezi zdařilé modernizace a podpořené projekty z OPŽP  patří i projekt tělocvičny v obci Vidče, který se účastnil i soutěže organizované Centrem pasivních domů. Více se dozvíte na:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

V loňském roce bylo  ze Zlínského kraje do soutěže přihlášeno celkem 5 staveb www.pasivni-dum.cz/

a  mezi porotou oceněné domy  patří administrativní budova v pasivním standardu  ve Valašských Kloboukách:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/administrativni-budova-valasske-klobouky-787

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

https://www.pasivnidomy.cz/domy/pard-tupesy-640

https://www.pasivnidomy.cz/domy/temer-nulovy-dum-569

https://www.pasivnidomy.cz/domy/kulturni-dum-petruvka-794

dne 24.7.2018 byla schválena dotace na první hasičskou zbrojnici v ČR a tuto již staví KHZS na holešovské průmyslové zóně.

Newsletter BOOSTEE-CE č.4

12.04.2019

Ve čtvrtém newsletteru projektu BOOSTEE-CE se dozvíte aktuality:

  • Nové zprávy o platformě OnePlace 3D energetickém managementu
  • Školení školitelů proběhne již tento podzim!
  • Zpráva z pátého projektového setkání
  • Představení partnerů
  • Identifikace tepelných ztrát pomocí termokamery
  • Zpráva ze setkání místních pracovních skupin projektu BOOSTEE-CE

Newsletter ke stažení zde.

newsletter_4_front_CZE

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html