Pozvánka na seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“ dne 20. června 2019

18.06.2019

Dovoluji si touto cestou pozvat na seminář, který  pro vás připravilo Národní centrum energetických úspor. Seminář se bude konat v expozici T. Bati v 21. budově areálu Svitu ve Zlíně ve čtvrtek 20.6.2019 od 9.00 hodin a je zacílen na energeticky úsporná opatření, dotační tituly, decentrální výrobu elektřiny a chytrá řešení pro města a obce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpořilo dotací z programu Efekt 2019 Národní energetické centrum, které pro veřejný sektor pořádá seminář „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“.

Díky dotaci je seminář zdarma, pouze je potřeba se zaregistrovat ZDE

Kompletní program ke stažení ZDE

Prezentace ke stažení ZDE

2

nebo ke shlédnutí níže:

Celý článek…

Kotlíkové dotace III ve Zlínském kraji

13.06.2019

POZOR třetí vlna ve Zlínském kraji bude vyhlášena již v září 2019 a na výměnu starých kotlů je alokováno téměř 160 milionů Kč!

Podporována bude výměna starého kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za:

 • Plynové kondenzační kotle (dotace 75% max. 95 000 Kč)
 • Kotle na biomasu s ručním přikládáním a akumulační nádobou o velikosti 55 litrů na kW instalovaného výkonu (dotace 80% max. 100 000 Kč)
 • Kotle na biomasu automatické (na pelety – dotace 80% max. 120 000 Kč)
 • Tepelná čerpadla (dotace 80% max. 120 000 Kč)

U prioritních obcí bude dotace navýšena o částku 7 500 Kč. Seznam prioritních obcí bude zveřejněn spolu s výzvou.

Do nákladů na výměnu kotle můžete uplatnit i úpravu topného systému, akumulační nádrže, termoregulační ventily, úpravu komína, regulaci. Na realizaci budete mít 12 měsíců od schválení dotace. výzva bude zveřejněna v 9/2019, příjem žádostí 10/2019, schválení žádostí 1až 3/2020. Žádosti budou přijímány pouze elektronicky, dokumenty budou obdobné jako v minulé výzvě, a můžete si je prohlédnout na :

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Cílem programu vyměnit staré kotle, které kouří a zamořují ovzduší svými zplodinami a nejen, že obtěžují okolí, ale hlavně jsou karcinogenní a škodí našemu zdraví!!!

Stát dále nabízí bonus ve výši až 20 tis. Kč, pokud si snížíte energetickou náročnost svých rodinných domů z dalšího EU programu nazvaného Nová zelená úsporám

Seznam prioritních obcí zde:

Celý článek…

Pozvánka na konferenci Zlínský kraj – Lepší místo pro život již tento pátek 14.6.2019 od 9 hodin v budově č. 14

07.06.2019

Zajímá Vás vývoj kvality a komfortu života ve Zlínském kraji? Přijďte se seznámit s analýzou zpracovanou společností Deloitte, chtěli byste se dozvědět více o rozvoji dopravní infrastruktury, nakládání s odpady, rozvoj zemědělství a dotačních možnostech, kvality ovzduší a rozvoji energetiky ve Zlínském kraji? Orientujete se v chytrých řešeních pro obce?

Využijte možnosti diskuse s hejtmanem Jiřím Čunkem a dalšími významnými osobnostmi mezi něž patří  primátor statutárního města Zlína Ing. Jiří Korec a poslanci Parlamentu ČR paní Margita Balaštíková, radní pro zemědělství a životní prostředí a Ing. Pavel Pustějovský, zastupitel Zlínského kraje, Mgr. Janem Kalendou Ph.D. prorektorem pro kvalitu, UTB, úspěšným podnikatelem Ing. Josefem Vávrou a předsedou představenstva VaK Zlín a.s. Ing. Svatoplukem Březíkem.

Za spoluorganizátory Vás tímto srdečně zve Energetická agentura Zlínského kraje.

Program konference ke stažení ZDE

Přihlášky zasílejte na adresu Lenka.Matejickova@mafra.cz nejpozději do úterý 11.6.2019 do 15:00. Účast je zdarma.

1

Další výzva na zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů a vzduchotechniky s rekuperací

23.04.2019

Další výzva na  zateplování veřejných budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů, vzduchotechniky s rekuperací  je již zveřejněna. Vlastníci obecních a krajských budov, církve, spolky a neziskové organizace mohou od 2.5.2019 žádat o podporu ve 121. Výzvě , v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifickém cíli : 5.1 jehož cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Nově lze žádat na stínící techniku, umělé osvětlení s ovládáním a dále na instalaci akustisticky pohltivých prvků.

Pokud hledáte inspiraci, využijte dubnovou Prioritu (informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR.

https://www.sfzp.cz/dubnova-priorita-prinasi-dalsi-vlnu-zateplovani/

Mezi zdařilé modernizace a podpořené projekty z OPŽP  patří i projekt tělocvičny v obci Vidče, který se účastnil i soutěže organizované Centrem pasivních domů. Více se dozvíte na:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

V loňském roce bylo  ze Zlínského kraje do soutěže přihlášeno celkem 5 staveb www.pasivni-dum.cz/

a  mezi porotou oceněné domy  patří administrativní budova v pasivním standardu  ve Valašských Kloboukách:

https://www.pasivnidomy.cz/domy/administrativni-budova-valasske-klobouky-787

https://www.pasivnidomy.cz/domy/telocvicna-vidce-800

https://www.pasivnidomy.cz/domy/pard-tupesy-640

https://www.pasivnidomy.cz/domy/temer-nulovy-dum-569

https://www.pasivnidomy.cz/domy/kulturni-dum-petruvka-794

dne 24.7.2018 byla schválena dotace na první hasičskou zbrojnici v ČR a tuto již staví KHZS na holešovské průmyslové zóně.

Newsletter BOOSTEE-CE č.4

12.04.2019

Ve čtvrtém newsletteru projektu BOOSTEE-CE se dozvíte aktuality:

 • Nové zprávy o platformě OnePlace 3D energetickém managementu
 • Školení školitelů proběhne již tento podzim!
 • Zpráva z pátého projektového setkání
 • Představení partnerů
 • Identifikace tepelných ztrát pomocí termokamery
 • Zpráva ze setkání místních pracovních skupin projektu BOOSTEE-CE

Newsletter ke stažení zde.

newsletter_4_front_CZE

Dotační tituly

24.03.2019

Pro města a obce:

 • Zateplování budovOPŽP 2014-2020 121. výzva a 135. výzva budou otevřeny od 2.5.2019 na zateplování budov a výměnu zdroje, dotace  35 – 50 %, na rekuperaci dotace 70 %. Žádosti bude možné podávat do 3.2.2020. Nově lze získat dotaci i na venkovní stínící techniku, modernizaci umělého osvětlení a instalaci akusticky pohltivých prvků.  Výzva je rovněž zaměřena na výměnu kotlů a nově včetně kotlů na zemní plyn starších 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení. Celková alokace je 3 mld. Výzva 135 je určena pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a veřejné vvýzkumné instituce. Od 3.4.2017 do 31.10.2019 je rovněž možno žádat v 61. výzvě na výstavbu nových budov, případně nástavbu, vestavbu, nebo přístavbu v pasivním standardu (ukázky pasivních domů) s maximální dotací 30 % z investičních nákladů. Celková alokace je 0,5 mld.. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).
 • Odpadové hospodářství – Od 1.3.2019 je otevřena 133. výzva OPŽP do 31.10.2019. Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). Výše podpory max. 85 % uznatelných nákladů.
 • Domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 17/2017 NPŽP probíhá 16.10.2017 – 30.6.2019. Maximální dotace 80 %. Více informací zde.
 • Elektromobilita – Výzva č. 11/2018 NPŽP probíhá 2.1.2019 – 30.9.2019. Maximální dotace je dána tabulkou. Více informací zde.

Pro  vlastníky bytových domů:

 • IROP – je otevřena 78. výzva od 2.2.2018 do 29.11.2019 na zateplení bytových domů a současné provedení výměny zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energí, dotace max. 40 % pro SVJ a bytové družstva. Odkaz na prezentaci ZDE. Konkrétní dokumenty ZDE.
 • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR – Kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku.Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Pro vlastníky rodinných domů:

 • Nová Zelená úsporám Průběžná výzva do konce roku 2021 na zateplení rodinných domů, výstavbu pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %. Novinky v roce 2017 – u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Stručný přehled možných dotací ZDE. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA). Ukázky nízkoenergetických a pasivních domů ZDE.
 • Kotlíková dotace III- Příjem žádostí bude probíhat 15. října 2019 od 8 hod, a to pouze elektronicky. Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Maximální výše dotace bude 75 % na plynový kotel a 80 % na kotel na biomasu a tepelné čerpadla.
 • Dešťovka II – Zahájení elektronického příjmu žádostí bylo 7.9.2017, způsobilé náklady lze uplatnit maximálně 12 měsíců před podáním žádosti, udržitelnost projektu je 5 let, týká se úsporných opatření na hospodaření s dešťovou vodou, minimální objem nádrže 2 m3, kalkulačka pro výpočet nádrže zde, dotace až 105 000 Kč a maximálně 50 % z uznatelných nákladů, přehled opatření a dotace zde. Celková alokace je 240 mil. Kč.

Pro podniky:

 • OPPIK – IV. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – otevřeno od 3.12.2018 do 31.5.2019. Podporované aktivity jsou pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Výše dotace je 55-75 % ze způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Více infromací ZDE.
 • OPPIK –  II. výzva Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy – do 15.1.2020 je otevřena výzva na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov a podpora výstavby násdstaveb a přístaveb s vyšším energetickým standartem. Alokace výzvy je 100 mil. Kč. Dotace 60-80 % ze způsobilých výdajů a dle velikosti podniku. Způsobilé náklady jsou do výse 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Více informací ZDE.
 • OPPIK –  IV. Výzva Úspory energie – do 29.4.2019 je otevřena výzva na zejména modernizace zdrojů energie, modernizace soustav osvětlení, zateplení budov, instalace OZE a kogenerečních jednotek. Dotace je 30-50 % ze způsobilých nákladů a dle velikosti podniku . Alokace výzvy je 6 mld. Kč. Více informací ZDE.
 • OPPIK -Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II – Od 29.6.2018 do 15.1.2020 je otevřena výzva pro malé střední i velké podniky na výstavbu energeticky efektivních budov. Max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV.

Příklady dobré praxe financování energetických projektů

06.03.2019

Partneři projektu BOOSTEE-CE shromáždili a zpracovali příklady dobré praxe ze svých zemí týkající se různých způsobů financování energeticky efektivních projektů. Celkem je dispozici 10 ukázkových příkladů plánování nebo realizací investic do energetické efektivity zpracovaných v přehledných dokumentech.

BP_BOOSTEE-CE

Celý článek…

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html