Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

04.11.2016

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.

Akční plán pro obce

Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů

Projekt_DATA4ACTION

Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE

Nabídka konzultací k pěstování tradičních dřevin

31.08.2016

Energetická agentura Zlínského kraje nabízí v rámci projektu SRCplus konzultace k pěstování topolů, vrb, olší a jiných tradičních dřevin pro zemědělce, majitele půd a uživatele štěpky ve Zlínském kraji, kteří chtějí pěstovat dřeviny jak pro vlastní spotřebu pro vytápění rodinných domů, tak na prodej např. štěpky do obecních kotelen.

Zájem o konzultace zasílejte na mail info@eazk.cz nebo přímo na telefon 603 883 999.

Projekt SRCplus na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích

30.08.2016

Druhá propagační akce projektu SRCplus proběhla v pátek dne 26.8.2016 na veletrhu Země živitelka, který se konal v Českých Budějovicích.

Veletrh je zaměřený zejména na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Na veletrhu byl projekt propagován na stánku.

Projekt SRCplus byl propagován letáky, novým posterem a výstupy z WP2 (Zprávou o udržitelnosti rychle rostoucích dřevin a příručkou o rychle rostoucích dřevinách). Veletrh každoročně navštíví až 100 000 návštěvníků z celé České republiky. Výjimečností stánku byla možnost osobní konzultace problematiky rychle rostoucích dřevin s konzultantem naší agentury. Osobní setkání tak zajistily 13 nových kontaktů, které byly přidány do databáze a mají potenciál se účastnit seminářů a studijních cest.

Celý článek…

Druhý seminář pro zemědělce v rámci projektu SRCplus

30.08.2016

Dne 30.8.2016 se v Dolním Němčí  konal seminář pro zemědělce, který se zabýval rychle rostoucíma dřevinami. Vzhledem k velkému zájmu a vhodnému umístění semináře, byl velký zájem i mezi uživateli štěpky, a proto se semináře nakonec zúčastnilo 18 zemědělců a 18 malých a středních uživatelů štěpky. Na úvod promluvila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková o významu rychle rostoucích dřevin ve Zlínském kraji. Následovala odborná část přednášek, které se ujala Ing. Blanka Mikulová z Energetické agentury Zlínského kraje o druzích, charakteristikách a potenciálu RRD. Následovala přednáška možnosti financování RRD od Davida Procházky z ČSOB.

Celý článek…

Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION

27.07.2016

Přinášíme Vám čtvrtý zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o nových energetických pozorovatelnách, závěry ze vzdělávacího workshopu DATA4ACTION na téma využití a šíření dat nebo doporučení týkající se zdokonalení procesu sdílení energetických dat pro efektivní energetické plánování na nižší než celostátní úrovni.

Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION ke stažení ZDE

Seminář o dotačních titulech a vlastních zdrojích biomasy

02.05.2016

Druhý seminář pro majitele veřejných půd se konal ve Zlíně dne 20. dubna v rámci projektu SRCplus. Semináře se zúčastnilo 53 starostů, zástupců ekologických organizací jako Arnika, Veronica a AOPK Bílé Karpaty.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky nejen se základními, ale i pokročilými znalostmi o RRD plantážích.

Program byl zahájen ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslavou Knotkovou. Následovaly přednášky od Ing. Jiřího Krista, Ing. Milana Havla a Ing. Luďky Čížkové.

Celý článek…

© 2017 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html