Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce

30.06.2017

Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci Zlínský kraj pověřil Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s.  zpracováním  Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce, jejímž cílem je zhodnotit naplňování cílů stávající územní energetické koncepce z roku 2001 a aktualizací územní energetické koncepce z roku 2014.

Zpráva ke stažení zde.

Zlínský kraj zvěřenil podmínky 2. výzvy programu výměny zdrojů tepla v domácnostech

15.03.2017

Vážení občané,

Zlínský kraj zveřejnil podmínky 2. výzvy tzv. „Kotlíkové dotace“.

Příjem žádostí  probíhal pouze elektronicky v termínu od 19.4.2017 8:00 hod do 19.4.2017 8:30 hod.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo.

Pro podání žádosti bude nutné mít nainstalovanou aktuální verzi programu Form Filler.

Kompletní informace naleznete na webové stránce vyhlášené výzvy.

Pozvánka na seminář 23.3.2017 s ministrem životního prostředí

14.03.2017

Pozvánka je určena všem,

co mají zájem přispět ke zlepšení stavu  prostředí, které nás obklopuje a hodlají na tyto činnosti čerpat prostředky z níže uvedených programů. Seminář se bude se konat za účasti Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí a jeho náměstka Ing. Jana Kříže, odpovídajícího za řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Místo konání: Zlín, Zlínský kraj – budova č. 21, zasedací místnost 16. patro                             

Termín:           23. března  2017 od 10:45 hodin

Program: SEMINÁŘ  DOTACE OPŽP, NP, NZÚ a Kotlíkové dotace

10:45 – 11:00     Prezence

11:00 – 11:15      Zahájení

Margita Balaštíková, radní ZK pro oblast životního prostředí a zemědělství,

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR

11:15 – 12:00     Novinky a plány v dotačních titulech Národního programu ŽP a OPŽP pro kraj, města, obce a občany v působnosti MŽP, Mgr. Richard Brabec

12:00 – 12:30    Diskuse

12.30 – 13:00    Přestávka

13:00 – 14:00    Nové programovací období ve všech prioritních osách, Ing. Jan Kříž

14:00 – 14:20    Příklady úspěšných projektů  OPŽP v zateplování budov, SFŽP, EAZK

14:20 – 14:45    Diskuze

14:45 – 15:00    Informace o podmínkách dalších výzev „Kotlíkových dotací“ ve Zlínském kraji  a  programu Nová zelená úsporám, včetně příkladů úspěšných projektů   SFŽP, ZK, EAZK

15:00 – 15:15    Diskuse a závěr

Na seminář je nutné se zaregistrovat na tel. čísle 577 043 939 do 15:00 hodin nebo e-mailu info@eazk.cz  do 16. 3. 2017.

Program semináře je ke stažení: ZDE

Současně všechny zveme na tradiční 28. veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2017. Veletrh se koná v termínu 23.– 25.3.2017 ve zlínské sportovní hale Euronics. 

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hod. za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

16.02.2017

„Podpora a rozvoj nízkouhlíkový technologií“, který pořádáme v úterý 21.2.2017 v budově č. 21 areálu Svit ve Zlíně (sídlo Zlínského kraje, zasedací místnost 16. patro) od 9:30 hodin.

Cílem semináře je seznámit zástupce kraje, měst a obcí a jimi zakládaných organizací a taktéž podnikatele s dotačními tituly na alternativními způsoby dopravy nákup vozidel (elektromobily a CNG)  a na výstavbu nabíjecích stanic a nákup akumulátorů). Dále se budeme zabývat  modernizací veřejného osvětlení a to zejména  novou  legislativou , podmínkami dotací a také tím, jak správně navrhovat a realizovat osvětlovací soustavy, včetně vyhodnocení LED techninologie.

S dotačními tituly vás seznámí přímo zástupci zpracovatelů podmínek a poskytovatelů dotací.

Součástí semináře budou i vhodné příklady dobré praxe vedoucí k rozšíření CNG a elektromobility ve Zlínském kraji a taktéž možnost vyzkoušet si jízdu v referentských vozech na CNG od společnosti innogy, které budou přistaveny před budovou kraje.

Seminář je pro účastníky zdarma. Svoji účast nahlaste nejpozději do pondělka 20.2.2017  do 12:00 hodin na adresu info@eazk.cz .

Těšíme se na vaši účast pozvánka ke stažení zde

Celý článek…

Energetický regulační úřad stanovil indikativní ceny zemního plynu

14.02.2017

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) zveřejnil pro domácnosti a maloodběratele indikativní ceny zemního plynu pro 2. čtvrtletí roku 2017:

cenyeru

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) zveřejnil pro domácnosti a maloodběratele indikativní ceny zemního plynu pro 1. čtvrtletí roku 2017:

ceny3

Z čeho se skládá cena zemního plynu:

ceny2Energetická agentura Zlínského kraje může pro všechny tyto kategorie zasmluvnit cenu 590 Kč/MWh bez DPH bez dalšího měsíčního poplatku, což je o 92 Kč/MWh bez DPH méně než je nejnižší indikativní cena. Aby Vám konzultanti EAZK mohli uzavřít smlouvu za tuto výhodnou cenu je nutné, aby jste si ukončili stávající smluvní vztah s vašim dosavadním obchodníkem. Což v praxi znamená obraťte se osobně, telefonicky nebo písemně na svého obchodníka s dotazem kdy může být bez jakékoliv penalizace ukončena vaše stávající smlouva na dodávku zemního plynu a požádejte vašeho obchodníka o potvrzení ukončení smluvního vztahu k tomuto datu. Přesné datum ve tvaru dd.mm.rrrr zašlete na adresu info@eazk.cz  minimálně měsíc před tímto datem. Pokud chcete napočítat úsporu proti stávajícímu obchodníkovi, zašlete naskenované faktury na info@eazk.cz.

Nabídka práce

05.01.2017

Do kolektivu EAZK hledáme VŠ technického směru, případně SŠ – obor stavební.
Nástup možný ihned.

Životopis zasílejte na adresu miroslava.knotkova@eazk.cz

Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

04.01.2017

Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení energetické efektivity a zvýšení rozmístění obnovitelných zdrojů energie. Tato opatření mohou být včleněna do energetických strategií a plánů a jejich národní i místní implementace může být pravidelně sledována.

Průvodce k přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii je určen pro:

  • Orgány veřejné moci usilující o lepší přístup k místním, přesným energetickým datům v jejich oblasti pro jejich využití v udržitelném energetickém plánování;
  • regionální energetické agentury, regionální koordinátory nebo poradce v oblasti udržitelného energetického plánování, kteří si přejí podporovat pokročilé modely spolupráce mezi orgány veřejné moci a poskytovateli dat jakými jsou regionální centra sběru dat nebo energetické pozorovatelny;
  • poskytovatele dat ochotné hrát pozitivní roli v rozvoji a implementaci regionálních a místních energetických strategií

Stáhnout!

© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html