Pozvánka na „Bezpečnostní fórum Zlínského kraje“

20.01.2016

Rádi bychom Vás tímto pozvali na odbornou konferenci Bezpečnostní fórum Zlínského kraje, která se proběhne 27. ledna 2016 od 9.00 hodin v hotelu Baltaci ve Zlíně pod záštitou hejtmana kraje, MVDr. Stanislava Mišáka.

Jejím cílem je informovat o současných bezpečnostních hrozbách a připravenosti (zejména státní správy) na ně. Účastníci budou mj. seznámeni s projektem Bezpečné Česko, který je projektem Asociace krajů ČR. Bezpečnost v jeho pojetí je nahlížena v širším zorném úhlu, takže kromě například zabezpečení státní hranice nebo veřejného pořádku a bezpečnosti občanů zahrnuje i otázku energetické bezpečnosti, ochranu vodních zdrojů a další. Závěry konference budou vyhodnoceny a využijí se k tvorbě bezpečnostních materiálů.

Bezpečnostní fórum Zlínského kraje je určeno pro představitele státní správy a samosprávy, úřadů a dalších institucí v kraji, bezpečnostní komunitu v celém spektru, včetně osob odpovídajících za bezpečnost ve firmách a společnostech, dále pro experty z oblasti energetiky, vodohospodářství, zásobování plynem a teplem, zdravotnictví, informačních a komunikačních technologií, zástupce městských společnosti, které mají infrastrukturní význam, zastupitele odpovídající za danou problematiku v obcích s rozšířenou působností a další.

Další informace a přednášky naleznete na www stránkách konference www.konference-bezpecnostniforum.cz, kde se můžete i přihlásit na konferenci.

Účast na konferenci je bezplatná, jedinou podmínkou účasti je včasná registrace.

Prezentace z Bezpečnostního fóra naleznete na této adrese  vždy pod příspěvky jednotlivých přednášejících.

Fotodokumentace z Bezpečnostního fóra:

IMG_20160127_091202IMG_20160127_095602IMG_20160127_111823

 

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html