POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

16.02.2017

„Podpora a rozvoj nízkouhlíkový technologií“, který pořádáme v úterý 21.2.2017 v budově č. 21 areálu Svit ve Zlíně (sídlo Zlínského kraje, zasedací místnost 16. patro) od 9:30 hodin.

Cílem semináře je seznámit zástupce kraje, měst a obcí a jimi zakládaných organizací a taktéž podnikatele s dotačními tituly na alternativními způsoby dopravy nákup vozidel (elektromobily a CNG)  a na výstavbu nabíjecích stanic a nákup akumulátorů). Dále se budeme zabývat  modernizací veřejného osvětlení a to zejména  novou  legislativou , podmínkami dotací a také tím, jak správně navrhovat a realizovat osvětlovací soustavy, včetně vyhodnocení LED techninologie.

S dotačními tituly vás seznámí přímo zástupci zpracovatelů podmínek a poskytovatelů dotací.

Součástí semináře budou i vhodné příklady dobré praxe vedoucí k rozšíření CNG a elektromobility ve Zlínském kraji a taktéž možnost vyzkoušet si jízdu v referentských vozech na CNG od společnosti innogy, které budou přistaveny před budovou kraje.

Seminář je pro účastníky zdarma. Svoji účast nahlaste nejpozději do pondělka 20.2.2017  do 12:00 hodin na adresu info@eazk.cz .

Těšíme se na vaši účast pozvánka ke stažení zde

Program semináře:

9:30-9:45 ZAHÁJENÍ A ÚVOD
9:45-10:15 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN-ČISTÁ MOBILITA, VAZBA NA ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE,  Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn Energy s. r. o
10:15-10:45 PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA ALTERNATIVNÍ PALIVA, AKUMULACI ENERGIE, Ing. Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK, MPO ČR
10:45-11:10 CNG V DOPRAVĚ – PŘEHLED A VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE, Martin Mateřánka, innogy Energo, s.r.o.,
11:10-11:30 PODPORA ELEKTROMOBILITY V ČR, Ing. Radek Kaňák, ČEZ ESCO a.s.
11:30-12:00 NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY, Ing. Romana Rajnyšová, SFŽP vedoucí oddělení NP
12:00-12:20 INNOGY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH PRODUKTECH,  Bc. Rostislav Raida, innogy Energie, s.r.o.
12:20-12:40 NOVINKY VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ V ROCE 2017, Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn Energy s. r. o
12:40-13:00 DISKUSE A ZÁVĚR
13:00-13:30 OBĚD
13:30-14:30 PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VOZŮ NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG)- innogy Energo s.r.o.
© 2018 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html