Vzdělávací program pro veřejnost

29.05.2015

Vzdělávací program „Odpady. Co s nimi ???!!!“ byl vytvořen pro širokou veřejnost ke stažení zde

Pro doplnění informací a větší názornost jsou součástí programu i odkazy na veřejně dospupná videa o zpracovávání různých druhů komunálních odpadů:

Další videa o této problematice:

Videa od společnosti EKO-KOM osvětlující problematiku odpadů:

 1. Odpady – jejich vznik
 2. Typy odpadů
 3. Jak omezit množství odpadů
 4. Proč třídit odpad
 5. Co a jak třídit
 6. Jak si zařídit třídění v domácnosti
 7. Kam s vytříděným odpadem
 8. Svoz tříděného odpadu
 9. Dotřiďovací linky
 10. Recyklace
 11. Recyklace plastů
 12. Recyklace papíru
 13. Recyklace skla
 14. Recyklace nápojových kartónů
 15. Recyklace kovy a textil
 16. Recyklace výrobky
 17. Objemný odpad
 18. Směsný odpad
 19. Sběrný dvůr
 20. Skládka
 21. Bioodpady
 22. Energetické využití
 23. Organizace odpadového systému
 24. Financování systému
 25. Systém zeleného bodu
 26. Integrovaný systém nakládání s odpady
 27. Výchova a vzdělávání ke třídení odapady
 28. Odpady v umění
 29. Nejčastější mýty
 30. Vize budoucnosti
© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html