Aktuality

Pozvánka na seminář Energetické úspory a správné provozování veřejných budov dne 15.2.2019

05.02.2019

Dobrý den,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na seminář, který pořádáme ve spolupráci se Střediskem efektivního využívání energie, o.p.s. (SEVEN) na téma energetické úspory ve veřejných budovách, zejména modernizace  vnitřního osvětlení,  legislativní změny a z toho plynoucí povinnosti, instalace malých obnovitelných zdrojů a metody financování energeticky efektivních řešení. Součástí semináře bude i představení aktuálních dotačních zdrojů na podporu čisté mobility, ale i zkušenosti vlastníků těchto vozů a  účastníkům bude umožněno si vystavené typy vozů zapůjčené skupinou ČEZ  i vyzkoušet.

Seminář  je určen vlastníkům i správcům veřejných budov a vozových parků a uskuteční se v pátek 15. 2. 2019 v 9:00 hodin ve Zlíně, Baťův institut 14/15, budova č. 15, Sál A  přízemí budovy.

Seminář je zdarma, občerstvení je zajištěno, jen svoji účast potvrďte nejpozději do  úterka 12.2.2019 do 12:00 hodin

Na e-mail  info@eazk.cz nebo na tel. 577 043 938

Program semináře
9:00 – 9:10 Prezence
9:10 – 9:20 Co potřebujete vědět před zahájení modernizace osvětlovací soustavy, Ing. Michal Staša
9:20 – 10:15 Hygiena osvětlování, Ing. Petr Vrbík
10:15 – 11:00 Kvalitní a úsporné osvětlení ve veřejných budovách- závěry projektu Premiumlight Pro, Ing. Michal Staša
11:00 – 11:30 Zimní balíček a jeho dopad na energetickou legislativu, malé OZE , kde je vhodná metoda EPC, Ing.  Tomáš Voříšek
11:30 – 11:50 Přestávka – občerstvení
11:50 – 12:15 CV TECH s.r.o. užitkový elektromobil StreetScooter, Ing. Tomáš Pánek
12:15 – 12:45 Čistá mobilita má budoucnost (vhodné typy osobních vozů pro veřejnou zprávu, síť dobíjecích stanic, servis vozů), Ing. Jan Soukeník
12:45 – 13:00 Zkušenosti s elektromobilem na MěÚ Valašské Meziříčí, Ing. Libor Kolář
13:00 – 13:15 Přehled dotačně podporovaných druhů vozidel, Ing. Jan Vidomus
13:15 – 13:45 Předvedení elektromobilů (malé užitkové vozy a služební vozy) a nabíjecích stanic

V průběhu semináře bude možno i vyzkoušení si jízdy předváděnými elektromobily skupiny ČEZ.

Pozvánka na seminář ZDE.

Prudký rozvoj LED osvětlení, kterého jsme v posledních letech svědky, vedl k rozsáhlé proměně na trhu s osvětlením. Řadu tradičních výrobců nahradili dovozci levných produktů a kvalita svítidel i osvětlovacích soustav se snížila. Snaha o úsporu a snížení energetické náročnosti je velmi důležitá pro moderní osvětlovací soustavy, nicméně úspory energie by neměly jít na úkor kvality. Projekt Premiumlight Pro proto pro obce, města i veřejné instituce připravil sadu nástrojů, které umožňují sledovat kvalitu osvětlení a zároveň dbát na vysokou účinnost osvětlovacích soustav.

Projekt PremiumLight_Pro byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 695931.

 Výhradní odpovědnost za obsah spadá na její autory. Uvedené nezbytně neodráží názor EASME ani Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv možné využití informací zde uvedených.

Za pořadatele se na vaši účast těší

Ing.Miroslava Knotková

loga


Národní program Životní prostředí – Výzva č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony

10.01.2019

Již potřetí v řadě nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice a rozšiřuje okruh příjemců. Připraveno je celkem 100 milionů korun.

Příjem žádostí: 2.1.2019 – 30.9.2019

Alokace: 100 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

  • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
  • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
  • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
  • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.

Celý článek…


100. Výzva OPŽP skončila

20.12.2018

Na zateplení obvodového pláště budov v majetku měst a obcí, neziskových organizací a církve, včetně střech, stropů a výměnu oken a dveří, lze využít dotace z Operačního Programu Životní prostředí, prioritní osa 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 100. výzva bude otevřena do 31.1.2019. Nově lze měnit i kotle na zemní plyn starší 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle Vyhlášky č.78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení, případně instalovat některý z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaickou elektrárnu nebo solární ohřev vody. Dotace činí 35 – 50 % z uznatelných nákladů a na rekuperaci, která je povinná u školských budov v učebnách, činí dotace ve výši 70 %.Celková alokace je 3 mld. Kč..

Příklady nákladů, výše dotace a úspor energie na schválených projektech 70. výzvy OPŽP:

Celý článek…


Newsletter BOOSTEE-CE č.3

23.11.2018

Ve třetím newsletteru projektu BOOSTEE-CE jsou představeni další tři partneři projektu BOOSTEE-CE, novinky na projektové úrovni i u jednotlivých partnerů, platforma OnePlace se svými čtyřmi moduly a další zajímavé informace v oblasti projektů na energetickou efektivitu budov. Newsletter ke stažení zde.

newsletter_3_front_CZE


Seminář SFŽP a Zlínského kraje – Nová zelená úsporám + Dešťovka

08.11.2018

Státní fond životního prostředí ČR a Regionální stálá konference Zlínského kraje Vás srdečně zvou na setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

14. listopadu 2018 / od 16 hod. / Zlín

Velká zasedací místnost zastupitelstva Zlínského kraje – 16. patro,

třída Tomáše Bati 21, Zlín

Pozvánka ke stažení zde.


Tisková zpráva BOOTEE-CE – Energetická agentura spolupracuje v mezinárodním projektu se zahraničními experty

08.11.2018

ZLÍNSKÝ KRAJ – V rámci mezinárodního projektu BOOSTEE-CE, který se zabývá zvyšováním energetické účinnosti ve středoevropských městech, navštívili Uherskohradišťskou nemocnici energetičtí experti z Rakouska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Polska věnující se poradenství v oblasti energetické efektivity budov a energetického plánování měst a regionů.

„Předmětem návštěvy zahraničních kolegů byla prohlídka tří nemocničních budov, které jsou zahrnuty jako pilotní objekty projektu BOOSTEE-CE s komplexním pojetím zlepšení energetické efektivity budov. Konkrétně si prohlédli nový pavilon interny, budovu patologie a nemocniční ubytovnu Na nožkách,“ sdělila Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Právě tato agentura, je českým partnerem projektu BOOSTEE-CE a zároveň poskytuje technickou podporu při realizaci těchto nemocničních staveb, zejména snahou o maximální vylepšení tepelně technických vlastností budov.

foto delegace

Výstavba nového pavilonu hradišťské interny navazuje na první etapu centrálního objektu dokončeného v roce 2015. Po uvedení stavby do provozu se bude Energetická agentura Zlínského kraje podílet na sledování a monitorování spotřeb energie nového pavilonu a naváže tak na Celý článek…


Měření vnitřního prostředí ve školských budovách Zlínského kraje zapojených do projektu BOOSTEE-CE (Interreg CE Programme)

07.11.2018

Vnitřní prostředí školských budov je v poslední době velmi často skloňované téma, a proto se Energetická agentura Zlínského kraje účastní projektu BOOSTEE-CE, který má za cíl zvýšit energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím 3D modelů budov za účelem vizualizace spotřeby energie, tepelných ztrát a fotovoltaického potenciálu; nástrojů inteligentního řízení energie a inteligentním měření. 13 partnerů projektu ze 7 zemí spolupracuje na realizaci pilotních akcí a platformě OnePlace, která pomůže těm, kteří se chtějí vzdělávat ve zvýšení energetické účinnosti.

Školské budovy, které jsou zapojeny do měření kvality vnitřního prostředí ve Zlínském kraji,  jsou Gymnázium L. Jaroše Holešov, Masarykovo gymnázium a střední zdravotnická školka Vsetín, Vyšší odborná škola pedagogická a střední odborná škola pedagogická Kroměříž a Základní škola 1. Máje Kroměříž. Ve všech těchto školách probíhají již více jak rok měření vnitřního prostředí (teplota, relativní vlhkost a koncentrace CO2) v učebnách.

V těchto budovách bylo nejen měřeno vnitřní prostředí, ale také byli zaškoleni pedagogičtí pracovníci, aby uměli správně větrat a starat se o příjemné prostředí ve třídách v průběhu výuky. Následkem nevhodného větrání jsou zejména únava, nesoustředěnost, pokles výkonu, bolest hlavy a mimo jiné i pálení očí. Vydechovaný vzduch má přibližně 40 000 ppm CO2, přičemž maximální doporučená hodnota pro učebny je 1500 ppm. Dle počtu dětí se tedy koncentrace CO2 v učebně zvyšuje až do hodnoty 1500 ppm. Mám vysledováno, že této hodnoty je dosaženo  přibližně za 15 minut od zahájení výuky a je nutné vyvětrat.

Dlouhodobým měřením bylo zjištěno, že pokud nejsou pedagogičtí pracovníci zaškoleni a není dbáno na vnitřní prostředí, tak koncentrace CO2 dosahují až 3000 ppm.

Ukázka koncentrací CO2 před zavedením systému větrání (hodnoty nad 1500 ppm):

PAA_1

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html