BioRegions

Rubrika Projekt Bioregions podporuje vytváření „bioenergetických regionů“ ve venkovských oblastech Evropy. Cílem tohoto regionu je získávat alespoň třetinu dodávek energie z regionálních zdrojů a z udržitelné biomasy. Projekt je realizován v období květen 2010 až květen 2013. Partnery projektu jsou WIP, ENVIROS, VTT, AUA, BAT, LTC AB, Ekodoma, WestCD, EAP, SAT, Capital Connect Consultants a ELARD.

Konference ZLÍNTHERM 2013 – Přednášky

02.04.2013

Ve dnech 21. až 23. března 2013 ve Sportovní hale Euronics Zlín proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013, kde Energetická agentura Zlínského kraje pořádala konferenci ZLÍNTHERM 2013.

Konference dne 21.3. byla uspořádána pro zástupce veřejné správy, dne 22.3.  pro projektanty a investory, dále bylo v průběhu veletrhu uspořádáno 5 prezentací programu Nová zelená úsporám. Konzultace byly poskytovány taktéž na stánku Nová zelená úsporám, kde občanům odpovídali pracovníci EAZK na jejich dotazy k programu a zásadám rekonstrukcí nebo výstavby rodinných domů.

Odprezentované přednášky na konferenci ZLÍNTHERM 2013:

Nové požadavky energetické legislativy pro vlasníky budov – Ing. Zdeněk Kondler

Nejčastější omyly a chyby v přípravě projektových dokumentací a administraci projektu – Ing. arch. Květoslava Kruková

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách – Ing. arch. Koláček

Projekty EAZK, jejich výsledky a možnosti dotace na zlepšení tepelně technických vlastností veřejných budov – Ing. Miroslava Knotková

Informace k výpočtu ploch pro EŠOB – Ing. Ivana Tesaříková

img_2347-1024x683img_2756-1024x683img_2754-1024x683img_2743-1024x683img_2528-1024x683img_2491-1024x683img_2351-1024x683

 

 

 

Další fotografie naleznete na stránkách veletrhu:

http://stavebnictvi-therm.cz/


24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013

20.12.2012

Ve dnech 21. až 23. března 2013 se ve Sportovní hale Euronics Zlín uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka již  24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013. Prostřednictvím stovky vystavovatelů seznámí návštěvníky s pestrým sortimentem novinek, úsporami energií a nejnovějšími produkty a technologiemi ve stavebnictví a vytápění. Veletrh je nejen pro profesionální pracovníky projekčních, stavebních a topenářských firem, ale i pro veřejnost. Tradicí se stal bezplatný vstup.

Doprovodným programem veletrhu bude ve dnech 21. a 22.března konference ZLÍNTHERM, kterou pořádá hlavní odborný partner veletrhu Energetická agentura Zlínského kraje. V rámci konference budou přednášeny aktuality v energetické legislativě, nové povinnosti týkající se energetických štítků a energetických průkazů budov, ale i nejnovější trendy v oblasti zateplení budov, ekologického stavění a vytápění a možnosti  získání dotací pro města a obce, ale také pokračování programu Zelená úsporám pro majitele rodinných domů – Nová Zelená úsporám. S aktuálním zněním programu Nová Zelená úsporám vystoupí přímo pracovníci Ministerstva Životního prostředí ČR.

Z programu Zelená úsporám čerpalo dotaci přes 8 tisíc žadatelů ze Zlínského kraje (3. místo v čerpání dle krajů v ČR) a obdrželi na svá opatření téměř 2 miliardy Kč. Věříme, že i za podmínek nového programu budete aktivně přistupovat ke snižování energetické náročnosti vašich domů a zlepšíte si nejen standard, ale i vzhled bydlení. Současně přispějete ke snížení znečištění ovzduší, ušetříte vlastní provozní náklady a podpoříte výrobce i řemeslníky regionu.

Ke stažení:
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor doc)
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor pdf)

Více informací naleznete na stránkách veletrhu: http://stavebnictvi-therm.cz


Akční plán pro biomasu

02.07.2012

V rámci mezinárodního projektu BioRegions byl v roce 2011 pro každý z cílových regionů vypracován Akční plán pro biomasu, který si klade za cíl pokrýt minimálně 1/3 spotřeby energie v regionu (kromě dopravy) z regionálních a udržitelných energetických zdrojů, s hlavním zaměřením na pevnou biomasu. Cílový region v České republice tvoří dvě města s pověřenými úřady druhého stupně (Brumov-Bylnice a Slavičín) a jedenáct okolních obcí (Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Lipová, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Petrůvka, Rokytnice, Rudimov, Šanov, Štítná nad Vláří-Popov).

Akční plán pro biomasu schválený zastupitelstvy měst Brumov-Bylnice (26.4.2012) a Slavičín (25.4.2012) má tyto hlavní cíle:

•             Maximální energetické využití biomasových zdrojů

•             Zavádění bioenergetických technologií

•             Vytvoření bioenergetického trhu

Informace o Přijatém akčním plánu pro biomasu i o dosavadních výsledcích projektu BioRegions jsou prezentovány na portálu Zlínského kraje i na internetových stránkách měst Slavičín a Brumov-Bylnice.

Celý článek…


Otevření rekonstruované kotelny ve Slavičíně a mezinárodní projekt BioRegions

19.12.2011

V úterý 13. prosince 2011 proběhl ve Slavičíně seminář mezinárodního projektu BioRegions. Seminář byl zahájen slavnostním otevřením a prohlídkou rekonstruované kotelny centrálního zásobování teplem (CZT) na sídlišti Malé Pole s novým kotlem na biomasu o výkonu 1 MW. Rekonstrukce této kotelny provozované městskou společností BTH Slavičín byla realizována v rámci projektu „Teplofikace sídliště Vlára z OZE K3, Slavičín“ s celkovými uznatelnými náklady 36 mil. Kč,  přičemž dotace z EU činila 37 % této částky. Propojením systémů CZT na sídlištích Malé Pole a Vlára spolu s výstavbou dalšího kotle na dřevní štěpku bude zajištěna dlouhodobě příznivá cena tepla pro domácnosti.

  Celý článek…


Otvírání kotelny ve Slavičíně a seminář Bioregions

06.12.2011

Dne 13.12. 2011 bude ve Slavičíně pořádán další ze seminářů Bioregions. Sraz všech účastníků je na na kotelně K3, která se bude, po rekonstrukci, uvádět do provozu, následně bude v restauraci Záložna projednáván Akční plán území obsaženého v projektu Bioregions  a Analýza nově vznikajícího biomasového centra.

Srdečně zvou pořadatelé – Město Slavičín, BTH Slavičín a EAZK

Pozvánka s programem ke stažení zde.

Svoji účast nahlaste do 8.12.2011 na adresu info@eazk.cz

 


Prezentace lesní techniky ve Slavičíně

07.10.2011

V rámci projektu Bioregions se dne 14.9.2011 ve Slavičíně v Lesích Jamné konala předváděcí akce možnosti využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví. Tuto akci zajišťovala společnost Kloboucká lesní s.r.o. ve spolupráci s EAZK. Účastníci byli seznámeni s posledními trendy v oboru lesní techniky nejen teoreticky, ale také prakticky. Na úvod teoretické části promluvil ředitel společnosti Kloboucká lesní Ing. Petr Straňák a dále zde byly prezentovány novinky v oboru lesnictví zástupci Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity Brno a dodavatelů této techniky jako jsou společnosti Merimex a Reparoservis. V praktické části byli účastníci seznámeni s harvestory, štěpkovačem a dalšími pomocnými lesními stroji. Na této akci se sešlo více jak 20 zájemců z řad zástupců vlastníků lesa a lesníků.

Závěrem lze konstatovat, že celá akce se zdařila a účastníci si odnesli spoustu nových poznatků a znalostí.

Ukázka práce harvestoru:

Celý článek…


Pozvánka na předváděcí akci možností využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví

09.09.2011

Kloboucká lesní s.r.o. (účastník projektu BioRegions) ve spolupráci s Lesy Jamné s.r.o., Merimex s.r.o. a Reparoservis s.r.o. si vás dovolují pozvat na Předváděcí akci možností využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví, která se koná 14. září 2011 u Slavičína na majetku Lesy Jamné s.r.o.

GPS souřadnice vyznačeného bodu 1 49°4’28.72″N, 17°51’50.31″E (místo konání).

Cílem akce je ukázat nové možnosti ekologicky šetrného využití harvestorových technologií s návazností na zpracování biomasy. Podrobný harmonogram akce včetně kontaktních údajů naleznete v pozvánce zde.

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html