BOOSTEE-CE

Rubrika Projekt BOOSTEE-CE (Zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) vytvoří a realizuje technická řešení, strategie, řídící přístupy & finanční mechanismy k dosažení vyšší energetické efektivity (EE) ve veřejných budovách. Toho bude dosaženo prostřednictvím mezinárodní spolupráce a využití geodat, nástrojů inteligentního energetického managementu a energetických auditů, což vše napomůže ke snadnějšímu zvýšení energetické efektivity v budovách. Konečným cílem je zlepšit řízení v existujících veřejných budovách (prostřednictvím pilotních projektů) a výrazně snížit energetickou spotřebu. Projektové konsorcium zahrnuje 7 zemí Střední Evropy a je v něm zastoupeno 13 projektových partnerů. WEBSITE FACEBOOK

Aktualizace pilotních akcí projektu BOOSTEE-CE v osmi evropských regionech

16.01.2020

Významnými pilíři projektu BOOTEE-CE jsou testování platformy OnePlace a prezentfactsheetsace výsledků 8 pilotních akcí v osmi evropských regionech. Prohlédněte si výsledky pilotních akcí kliknutím na příslušné odkazy níže:

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB


Představení modulu financování energetické účinnosti

15.01.2020

Projekt BOOSTEE-CE se snaží orgánům veřejné správy poskytovat informace o finanFinancing EEčních nástrojích formou prezentace výsledků nadnárodní finanční strategie, finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků jak využít zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Této problematice se věnuje jeden z modulů Platformy OnePlace projektu BOOSTEE-CE

Modul se skládá z 6 hlavních sekcí:

  • Srovnávací analýza finančních schémat ve středoevropských zemích – analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty/fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic atd.
  • Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti – přehled stávajících řešení a modelů financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení.
  • Nadnárodní metodický rámec pro vypracování finančního plánu energetické účinnosti – Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů, modelů a schémat na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru se specifickým cílem minimalizovat zatížení veřejných rozpočtů. Obsahuje také doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí ohledně identifikace a implementace modelu udržitelného financování, rizik a opatření v případě finančních investic, případových studií atd. Celý článek…

Projekt BOOSTEE–CE: online energetická platforma OnePlace

04.01.2020

OnePlaceZajímá Vás, jak může územní plánování ovlivnit Vaši energetickou spotřebu? Plánujete modernizaci starších veřejných budov či výstavbu veřejných budov nových? Seznamte se s výstupy projektu, na jehož realizaci se podílí Energetická agentura Zlínského kraje!

Projekt BOOSTEE-CE (zvyšování energetické účinnosti ve středoevropských městech pomocí systému Smart Energy Management) si klade za cíl dosáhnout dlouhodobého pozitivního dopadu na energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím činností v oblasti podpory energetické účinnosti (EE), inteligentního měření a energetického managementu. K dosažení tohoto cíle vytvořili partneři projektu webovou platformu OnePlace, kde jsou shromažďovány a prezentovány všechny výsledky a výstupy projektu odborníkům a odborné veřejnosti jasným a názorným způsobem. Umožňuje svým uživatelům nejen sdílet zkušenosti, identifikovat příklady dobré praxe, ale i navrhovat řešení, která mohou být dále šířena směrem k politické reprezentaci a odborníků zabývajícím se územním plánováním.

Webová platforma OnePlace umožňuje zobrazit informace z energetických auditů v rámci 3D městských modelů s cílem lépe posoudit, porozumět a plánovat využití energie a energetických toků. Platforma zároveň také nabízí příručky, nástroje a osvědčené postupy ke zlepšení energetické účinnosti veřejných budov. Díky užitečným nástrojům, příkladům a metodologiím platforma OnePlace pomáhá veřejným orgánům a energetickým poradcům správně hospodařit s energií a dosahovat úspor energie ve veřejných budovách.

Online platforma OnePlace nabízí čtyři funkční moduly, které představují různé aspekty tématu energetické účinnosti: 3D energetický management, energeticky efektivní města, živý energetický trh, financování energetické efektivity:

  • 3D energetický management (3DEMS) je jednoduchý a zároveň velmi efektivní internetový prohlížeč GIS, poskytující 3D zobrazení vybraných skupin budov, s možností zobrazení dostupných energetických informací o budovách (spotřebě, energetických auditů, atributů budov, atd.). Cílem je harmonizace zdrojů dat do jedné databáze a jejich vizualizace bez nutnosti instalace dalších programů. Někteří partneři testují a ověřují 3DEMS ve svých pilotních oblastech prezentovaných v tomto prohlížeči: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a Celý článek…

Úspěšná realizace mezinárodních tematických workshopů o energetické účinnosti ve veřejných budovách

03.01.2020

Mezinárodní školení proběhlo za přítomnosti zaměstnanců měst, provozovatelůWarsaw veřejných budov, městských a energetických projektantů a výzkumných pracovníků, za účelem prohloubení znalostí v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách na úrovni EU.

Účelem školení školitelů projektu BOOSTEE-CE (Train the Trainers) bylo poskytnout  projektovým partnerům potřebné znalosti pro pořádání jejich národních školení podporujících energetickou účinnost ve veřejných budovách a zajistit jednotný standard při poskytování jejich prezentací. Hostující řečníci z jiných projektů financovaných EU dali každému workshopu jedinečný nádech. Témata a prezentace k nahlédnutí jsou k dispozici zde!

Podívejte se na video z akcí a poslechněte si názory našich řečníků o důležitosti energetické účinnosti.

Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html) a na Facebooku (Facebook https://www.facebook.com/BOOSTEECE/).

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB


BOOSTEE-CE video z mezinárodního školení školitelů

01.12.2019


Páté setkání partnerů BOOSTEE-CE v Tolně

01.12.2019

Konsorcium projektových partnerů se setkalo naposled před závěrečnou konferencí. Partneři projektu se setkali v Bonyhádu v Tolně, aby diskutovali o závěrečných úkolech projektu, setkání pořádala AgenTolnatura pro rozvoj regionu v Tolně.

Po rekapitulaci dosavadních výsledků následovala diskuze o zbývajících úkolech – poslední kroky na úpravách OnePlace platformy a 3D Energetického Managementu. A co je nejdůležitější, partneři projektu se také zavázali vytvořit akční plány financování energetické efektivity pro své regiony, které by měly být přijaty odpovědnými veřejnými orgány.

Partneři projektu navštívili v rámci studijní návštěvy prostory společnosti Protheus Holding, která v současné době pracuje na velmi ambiciózním projektu inteligentní sítě/e-mobility v Maďarském Paksu. Město s jedinou fungující jadernou elektrárnou v Maďarsku přemýšlí o budoucnosti: s celkem 27 místními obcemi bude zřízena inteligentní síť pro zajištění místní výroby elektřiny a snížení emisí skleníkových plynů podporou e-autobusů, e-taxislužby a dalších.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

BOOSTEE-CE_RGB


Video k projektu BOOSTEE-CE

22.07.2019

Podívejte se na video našeho projektu BOOSTEE-CE:


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html