CEC5 – Energetická efektivita veřejných budov

Rubrika Energetická agentura je zapojena společně s Regional developement association Voralberg a dalšími 11 evropskými partnery zapojena do projektu CEC5 – “Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách”, který je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. Bude implementován nástroj CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov a dále 7 partnerů projektu zrealizuje demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení požadované kvality. Součástí projektu budou školení pro odborníky z oblasti stavebnictví, architektury a státní správy.

Pozvánka na školící program „Cesta k udržitelnému stavění“

05.11.2014

dovolujeme si Vás tímto pozvat na národní školící program CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ, které pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje v rámci projektu CEC5 ve Valašském Meziříčí. Seminář se bude konat dne 25.11.2014 od 8:45 hodin na Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí v aule, Máchova 628.

Pozvánka ke stažení zde

Na seminář se registrujte do 20.11.2014 na e-mailovou adresu info@eazk.cz.

GPS: N 49°28.12707′, E 17°58.55485′

Celý článek…


Pozvánka na seminář Cesta k udržitelnému stavění

03.09.2014

dovolujeme si Vás pozvat na semináře CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ, které pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Krajem Vysočina a Energetickou agenturou Zlínského kraje na čtyřech místech ČR v rámci projektu CEC5.  Ve Zlíně  se bude seminář konat 16.9.2014 od 9 hodin v expozici budovy č. 21 areálu Svitu.

Seminář je určen všem, kdo se zajímají o kvalitu a dlouhodobou udržitelnost prostředí, které nás obklopuje, kdo jsou v profesní či společenské roli, v rámci které mohou ovlivnit způsob výstavby, a tedy ve výsledku kvalitu vystavěného prostředí.

Seminář poskytne všeobecné informace, jakým způsobem výstavba a užívání budov ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme, a jakým způsobem tento proces může ovlivnit jednotlivec ze své profesní či společenské pozice. Aktuální informace o přístupech k udržitelnému stavění z celostního pohledu. Expertům je určena odborná část školení o nástroji CESBA, který byl vyvinut v rámci evropského projektu CEC5 a je určen pro přípravu, projektování, výstavbu a hodnocení míry udržitelnosti budov. Účastníci obdrží samotný nástroj CESBA a návod, jak s nástrojem pracovat.

Pozvánka ke stažení zde

Celý článek…


Informace o projektu CEC5 a hodnocení CESBA

07.11.2013

Projekt CEC5

(Central Europe – Concept 5 – Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings) www.projectCEC5.eu

Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách.

Projekt CEC5 řeší možnou implementaci certifikační procedury pro veřejné budovy. Cílem projektu je podpora energetické účinnosti, soběstačnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Energetická agentura Zlínského kraje projekt realizuje ve spolupráci s 12 partnery z 8 zemí Střední Evropy. V rámci projektu vzniká příručka příkladů dobré praxe obsahující ukázkové realizace veřejných staveb, které jsou považovány za pilotní investice. Jsou volně přístupné veřejnosti a jsou doprovázeny vzdělávacími programy. Souběžně se zpracovává společný strategický akční plán a vyvíjí se způsob monitorování energetické účinnosti. Vzniká tedy společný nadnárodní standard pro ekologicky šetrné veřejné budovy, který zohledňuje specifické postupy a strategie uplatňované v jednotlivých zemích. Naši zemi zastupuje Česká komora architektů (www.cka.cc), Energetická agentura Zlínského kraje (www.eazk.cz) a Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

Celý článek…


Informace pro stavební úřady k nízké energetické náročnosti budov

03.05.2013

Přijetí novely Zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb.  má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví, zejména pak na činnost pracovníků stavebních úřadů, pro které Centrum pasivního domu vytvořilo příručku Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě. Posláním této publikace je seznámit zejména pracovníky stavebních úřadů se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov.

Publikace ke stažení na webu Centra pasivního domu:

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Centrum pasivního domu zároveň vytvořilo dokumentární film Vaříme pasivní dům, který názorně představuje základní principy a postupy pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.


Seznam energetických specialistů

25.03.2013

V rámci programu Nová zelená úsporám bude potřeba vypracovat energetické hodnocení vybraného objektu a vlivu uvažovaných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken,…). Toto posouzení mohou vypracovat energetičtí experti (auditoři) jejichž seznam včetně kontaktů naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Tisková zpráva o projektu CEC5

19.09.2012

Krajský úřad Zlínského kraje vydal tiskovou zprávu s názvem „Energetická agentura Zlínského kraje se zapojila do projektu na zlepšení energetické efektivity budov“ Celý článek…


Nástroje a manuály pro certifikační hodnocení veřejných budov CESBA

19.08.2012

Energetická agentura Zlínského kraje o.p.s. přeložila nástroje a manuály pro certifikační hodnocení veřejných budov CESBA (Common European Suistanable Building Assesment / Společné evropské hodnocení trvalé udržitelnosti budov).

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html