CEC5 – Energetická efektivita veřejných budov

Rubrika Energetická agentura je zapojena společně s Regional developement association Voralberg a dalšími 11 evropskými partnery zapojena do projektu CEC5 – “Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách”, který je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. Bude implementován nástroj CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov a dále 7 partnerů projektu zrealizuje demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení požadované kvality. Součástí projektu budou školení pro odborníky z oblasti stavebnictví, architektury a státní správy.

Webové stránky projektu CEC5

27.07.2012

http://www.projectcec5.eu/


Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

30.03.2012

Veřejné budovy jsou v Evropě nejhorším příkladem energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů. Měly by být vzorem pro soukromé a průmyslové budovy. Avšak snaha stavět ekologické a energeticky úsporné budovy naráží na malý počet příkladů dobré praxe a chybějící ekologické hodnocení, což neumožňuje zadávat takové budovy  pomocí veřejných tendrů. Ke zlepšení tohoto stavu bude pomáhat objektivní hodnocení ekologických a energetických vlastností budovy pomocí nástroje CESBA (Common European Suistanable Building Assesment / Společné evropské hodnocení trvalé udržitelnosti budov). Tento nástroj vznikl vyladěním nástroje Enerbuild pro středoevropské podmínky. To nastaví nové standardy v této oblasti, což nahradí současný stav, kdy existuje více neporovnávatelných hodnocení. Toto nové hodnocení bude otestováno na 7 demonstračních budovách, které bude realizovat 7 projektových partnerů.

Hlavní cíle projektu:

  • Implementace společné certifikační procedury pro ekologické veřejné budovy: Vytvoření společných certifikačních kritérií pro 8 členských států EU.
  • Výstavba demonstračních objektů, ustavení ukázkových příkladů, modelu pro občany: Výstavba vzorových objektů dle certifikačních kriterií, které jsou přístupné veřejnosti a umožňují konání seminářů, návštěv, školení odborníků.
  • Ustanovení mezinárodní sítě: síť pro další rozvoj ekologické kvality ve stavebnictví, růst stavebnictví směrem k energetické efektivitě a trvalé udržitelnosti, nabízení certifikace pro soukromý sektor.

Celý článek…


Energetické úspory ve Voralbergských školách

26.03.2012

V souvislosti s nedávno uzavřenou výzvou na zateplování veřejných budov v rámci programu OPŽP, jsme se rozhodli přinést ukázku rakouského přístupu k zateplování a rekonstrukcím těchto budov zaměřených na úspory energií. Vybrali jsme 3 rekonstrukce škol ze spolkové země Voralberg v Rakousku. Zaměření se na tuto oblast nebylo náhodné, protože tato malá a hornatá část Rakouska  má nejvyšší koncetraci ekologických a energeticky velmi úsporných budov a zároveň je mekkou moderní architektury.

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html