CEP-REC – Zavádění regionálních energetických koncepcí

Rubrika Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme), prioritní osa 3, strategický koncept 4. Celkovým cílem projektu je zavést regionální energetickou koncepci, která jednoznačně ukáže směřování energetiky regionu v nadcházejících letech. Partnery projektu jsou Ministerstvo národního rozvoje, Maďarsko, EC energetické centrum Lipizzanerheimat LTD, Rakousko, Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd., Rakousko, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká Republika,Energetická agentura Zlínského kraje, Česká republika, Energetické a environmentální centrum Allgaeu (eza!), Německo, WWF World Wide Fund for Nature Maďarská pobočka, Maďarsko, Provincie Turín, Itálie, Environmentální park SpA, Itálie, FRIULI VENEZIA GIULIA autonomní region, centrální ředitelství pro finance, majetek a řízení, Itálie, Energetická agentura Mazovia, Polsko, Regionální centrum pro inovace a přenos technologií Ltd., Polsko, Italsko-Slovenská obchodní komora, Slovensko, Okres Trnava, Slovensko, Přeorganizovaná energetická agentura, Slovinsko

Aktualizace územní energetické koncepce Zlínského kraje

03.09.2014

V rámci projektu CEP-REC je vybranou společností ENERGO-ENVI zpracovávána aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje.

Analytická část Územní energetické koncepce Zlínského kraj (část 1) (část 2)

Návrhová část Územní energetické koncepce Zlínského kraje

 


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014

18.03.2014

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2014, který se uskuteční ve dnech 27.-29.3.2014  ve Sportovní hale ve Zlíně.

Konference bude zahájena na ochoze haly ve čtvrtek v 11:00 hodin a přednášky budou určeny zejména vlastníkům a správcům budov veřejného sektoru. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci již zrealizovaných úspěšných  staveb v ČR i zahraničí a bude určen hlavně projektantům. Jelikož rodinné domy v kraji mají stále vysokou energetickou náročnost, bude do programu zařazena přednáška na Novou zelenou úsporám a v sobotu budou od 10:00 hodin a následně  každou hodinu budou probíhat přednášky na toto téma pro veřejnost. Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu. Úplný program bude v předstihu zveřejněn na našich webových stránkách. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích je zdarma. Na jednotlivé dny konference se hlaste na info@eazk.cz do 10.3.2014, přihláška je součástí programu konference.

Program konference ke stažení zde


První projednání aktualizované ÚEK ZK

18.03.2014

Dne 14.3.2014 proběhlo ve Zlíně v budově 22 areálu Svitu první projednání aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje. Předmětem projednání byly prezentace zpracovatelů ÚEK ZK společnosti Energo-Envi, a to analytická a návrhová část. Po prezentacích následovala debata k dosavadně zpracovaným částem. Jednání se zúčastnili zástupci energetických společností působících ve Zlínském kraji, představitelé měst a obcí a zástupci Zlínského kraje.

Prezentace:

Prezentace k analytické části

Prezentace k návrhové části


EAZK vyhlašuje soutěž o nejlépe zateplenou obecní budovu

03.03.2014

Soutěž obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:

Předmětem soutěže je prezentace kvalitních a energeticky úsporných projektů obecních staveb, které byly podpořeny v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) v prioritních osách 2, 3 a jiných dotačních programů.

Hodnotící kritéria:

•Prokazatelný potenciál úspor v %
•Kvalita architektonického řešení
•Kvalita technického řešení v rámci trvalé udržitelnosti

Složení odborné poroty:

•Ing. arch. Kamil Koláček – architekt a energetický specialista
•Ing. Miroslava Knotková – ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK)
•Ing. Ivan Mařák – radní pro odbor životního prostředí (náměstek hejtmana Zlínského kraje)

 

 

Základní soutěžní podmínky:

•Soutěž je vyhlášena jako veřejná a jednokolová.
•Podmínkou účasti v soutěži je dosažená úspora 48 % oproti původnímu stavu.
•Projekty, které jsou předmětem soutěže, musí být realizovány ve spolupráci s EAZK.
•Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
1.Komplexní zateplení obálky budovy
2.Komplexní zateplení včetně výměny zdroje za OZE
•Porota může udělit zvláštní cenu – „Zdařilý projekt“

 

 

Své projekty můžete přihlásit do pondělka 24.3.2014 na info@eazk.cz. Podmínkou je zaslání stručného popisu projektu, celkové náklady na realizaci v Kč vč. DPH, výše celkové podpory a programu, ze kterého byla poskytnuta v Kč vč. DPH, roční úspora provozních nákladů v Kč vč. DPH a Roční úspora emisí CO2 v t/rok, min. jednoho kusu fotografie budovy v původním stavu a min. 3 ks fotografií aktuálních. Současně doložte velikost úspory energie z energetického auditu nebo registračního listu nebo například kopii dokladu k ZVA.

Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno při zahájení konference ZLINTHERM 2014 dne 27.3.2014

Celý článek…


Seminář pro pořizovatele územních plánů

28.02.2014

Dne 27.2.2014 proběhl v sídle Zlínského kraje seminář k projektu CEP-REC pro pořizovatele územních plánů. Seminář se zabýval územní energetickou koncepcí Zlínského kraje, plánováním výstavby s ohledem na trvalý rozvoj obce a informací o implementaci směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti. Semináře se zúčastnili pracovníci úřadů územního plánování na území Zlínského kraje.

Pozvánka je ke stažení zde

Prezentace:

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Implementace směrnice EP a R 2012/27/EU o energetické účinnosti

Energetická náročnost v souvislosti s územním plánováním


Ekologizace dopravy – 1. stanice CNG ve Zlínském kraji

23.01.2014

1. čerpací stanice CNG ve Zlínském kraji se nachází v Uherském Hradišti na adrese Za Olšávkou 380. Čerpací stanice má nonstop provoz pro výdej CNG. Další výstavba stanic CNG se v nejbližší době předpokládá ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí.

Mezi významné důvody přechodu k CNG patří:

  • Úspora provozních nákladů (náklady na palivo okolo 1,3 Kč/km)
  • Ekologický provoz automobilů (výrazné snížení emisí pevných částic, NOx a CO. Emise CO2 120-140 g/km)
  • Přijatelné náklady na pořízení vozidla (více o CNG vozidlech naleznete zde)
  • Snížení provozního hluku (automobily, autobusy, popelářské vozy, dodávkové i nákladní automobily)

Kontakt: info@cnguh.cz

Co je CNG:

CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Jedná se o zemní plyn stlačený na  tlak 20 – 30 MPa. CNG je často zaměňován za LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). V současné době je v České republice v provozu 51 plnících stanic.


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html