COOPENERGY

Rubrika COOOPENERGY je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující kraje, města a obce ve společném plánování udržitelných energetických projektů ve vzájemném partnerství. Projekt se zaměřuje na podporu krajů a jejich místních partnerů v efektivnější spolupráci pro zpracování udržitelných energetických akčních plánů (SEAPs) a ustanovení pevných vazeb mezi oběma úrovněmi v jejich společném energetickém plánování.

Newletter Coopenergy č. 6

29.02.2016

V uplynulých třech letech jsme zaváděli mechanismy pro lepší spolupráci na našich energetických iniciativách v sedmi evropských regionech zapojených do projektu COOPENERGY. Díky této plodné mezinárodní spolupráci jsme dokázali zdolat spoustu překážek, sdílet úspěchy a také dosáhnout na některé ambiciózní energetické projekty a strategie. Všem našim čtenářům přejeme hodně štěstí při práci na svých projektech pro udržitelnou energetiku a doufáme, že některé nástrojů a průvodce, které jsme vyvinuli (viz níže), vám pomohou vytvořit skutečně kooperativní přístup k zajištění udržitelnosti vašich energetických projektů a plánů.

 

Newletter č. 6 ke stažení ZDE


Průvodce víceúrovňovým řízením

03.02.2016

Průvodce víceúrovňovým řízením vznikl v rámci projektu Coopenergy a na jeho vytvoření se podílelo několik partnerských organizací ze zemí EU, včetně Energetické agentury Zlínského kraje. Tento průvodce napomáhá zástupcům regionálních a místních samospráv zavádět víceúrovňové řízením v oblasti energetického plánování. Za tímto účelem jsou součástí Průvodce i  příklady dobré praxe. Tyto příklady jsou rozděleny do 4 skupin a to na:

- Společné strategické plánování: příklady jsou zaměřeny na utvoření společenství mezi obcemi, občany, místními firmami a investory kteří společně plánují a rozhodují o opatřeních vedoucích ke zlepšení místní energetické politiky.

- Finanční mechanismy: příklady se zabývají uzavíráním dohod mezi obcemi a městy s investory, při možnostech financování daných projektů.

- Modelování, plánování a sledování: pomocí dlouhodobého sledování spotřeb energie lze naplánovat vhodné  energetické projekty zaměřené na rozvoj OZE a podporující snížení energetické náročnosti.

- Zvyšování povědomí a zapojení investorů: příklady poukazují na to, jak lze zvýšit povědomí o daných problematikách ve veřejném sektoru a jak do řešení zapojit investory.

Celý článek…


Newsletter Coopenergy č. 5

02.11.2015

dovolujeme si Vás upozornit na vydání pátého newsletteru projektu COOPENERGY. V Newsletteru naleznete následující novinky:

  • NOVÁ videa z oblasti energetiky a iniciativ
  • NOVÉ zdroje informací z jiných projektu IEE
  • Otevřená výzva: školení prostřednictvím projektů EU DATA4ACTION a 50000&1 SEAPS
  • Nejnovější zprávy o energetice z Evropy

a další

Newsletter č.5 ke stažení ZDE


Přehledný seznam aktivit projektu COOPENERGY ve Zlínském kraji

02.09.2015


Schválený energetický akční plán na roky 2015-2019

21.08.2015

Energetická spotřeba na území Zlínského kraje klesá (od roku 2002 je to o více než 20 procent), a to i přesto, že se kraj rozvíjí. Celkově 48 procent obcí ve Zlínském kraji má již splněnu podmínku výroby energie z obnovitelných zdrojů vyšší než 20 procent spotřeby energie na jejich katastru a klesají i emise.

Přesto existují další příležitosti jak snížit energetickou náročnost a zlepšit současné energetické zásobování, a to v souladu s požadavky Aktualizované státní energetické koncepce České republiky, jimiž jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Tato a mnohá další zjištění vyplývají z aktualizované Územní energetické koncepce Zlínského kraje, kterou Radě Zlínského kraje předložila obecně prospěšná společnost Energetická agentura Zlínského kraje s tím, že celá práce je pro veřejnost zpřístupněna na webových stránkách Energetické agentury Zlínského kraje na adrese: http://www.eazk.cz/rubrika/ceprec/

Celý článek…


Newsletter COOPENERGY č. 4

26.06.2015

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit na vydání čtvrtého newsletteru projektu COOPENERGY. V Newsletteru naleznete následující novinky:

  • Online průvodce energetického plánování pro samosprávu
  • Databáze příkladů dobré praxe energetického plánování samosprávu
  • Informace ke společným nákupům energií ve Zlínském kraji
  • Analýza přístupu k energetickým datům z projektu Data4Action

Newsletter č.4 ke stažení ZDE


Třetí zpravodaj projektu COOPENERGY

10.04.2015

NEWSLETTER č.3


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html