COOPENERGY

Rubrika COOOPENERGY je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující kraje, města a obce ve společném plánování udržitelných energetických projektů ve vzájemném partnerství. Projekt se zaměřuje na podporu krajů a jejich místních partnerů v efektivnější spolupráci pro zpracování udržitelných energetických akčních plánů (SEAPs) a ustanovení pevných vazeb mezi oběma úrovněmi v jejich společném energetickém plánování.

Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


Informační leták projektu COOPENERGY

19.01.2015

Informační leták projektu COOPENERGY si lze stáhnout ZDE


Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014

18.03.2014

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2014, který se uskuteční ve dnech 27.-29.3.2014  ve Sportovní hale ve Zlíně.

Konference bude zahájena na ochoze haly ve čtvrtek v 11:00 hodin a přednášky budou určeny zejména vlastníkům a správcům budov veřejného sektoru. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci již zrealizovaných úspěšných  staveb v ČR i zahraničí a bude určen hlavně projektantům. Jelikož rodinné domy v kraji mají stále vysokou energetickou náročnost, bude do programu zařazena přednáška na Novou zelenou úsporám a v sobotu budou od 10:00 hodin a následně  každou hodinu budou probíhat přednášky na toto téma pro veřejnost. Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu. Úplný program bude v předstihu zveřejněn na našich webových stránkách. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích je zdarma. Na jednotlivé dny konference se hlaste na info@eazk.cz do 10.3.2014, přihláška je součástí programu konference.

Program konference ke stažení zde


Ekologizace dopravy – 1. stanice CNG ve Zlínském kraji

23.01.2014

1. čerpací stanice CNG ve Zlínském kraji se nachází v Uherském Hradišti na adrese Za Olšávkou 380. Čerpací stanice má nonstop provoz pro výdej CNG. Další výstavba stanic CNG se v nejbližší době předpokládá ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí.

Mezi významné důvody přechodu k CNG patří:

  • Úspora provozních nákladů (náklady na palivo okolo 1,3 Kč/km)
  • Ekologický provoz automobilů (výrazné snížení emisí pevných částic, NOx a CO. Emise CO2 120-140 g/km)
  • Přijatelné náklady na pořízení vozidla (více o CNG vozidlech naleznete zde)
  • Snížení provozního hluku (automobily, autobusy, popelářské vozy, dodávkové i nákladní automobily)

Kontakt: info@cnguh.cz

Co je CNG:

CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Jedná se o zemní plyn stlačený na  tlak 20 – 30 MPa. CNG je často zaměňován za LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). V současné době je v České republice v provozu 51 plnících stanic.


Nová zelená úsporám byla vyhlášena

07.01.2014

Dne 6.1.2014 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 1.Výzva NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ( dále jen NZU) pro rodinné domy  pro rok 2014. Pro tuto Výzvu je volněno 1 900 000 000 Kč. Příjem žádostí vlastníků rodinných domů bude zahájen 1.4.2014 a ukončení příjmů žádostí je naplánováno ve 12:00 hod. dne 31.10.2014. Žádosti  se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu, kde je rovněž umístěna výzva a Směrnice, včetně příloh a veškeré informace o tom, jak žádost o dotace podat a jaké doklady budete potřebovat při jejím vypořádání: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/smernice-a-vyzva-nzu/

Podporována bude oblast:

A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B- výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C-Efektivní využití zdrojů energie

Na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM2014 pro Vás EAZK zajistila přednášky o programu NZÚ, na kterých Vás budou pracovníci SFŽP informovat o celém programu a nejčastějších chybách žadatele. Pracovníci EAZK Vás budou taktéž na stánku EAZK informovat o tom, jak nejlépe modernizovat váš dům a zodpoví vám vaše dotazy. Přednášky NZÚ se budou konat ve dnech 27.3. a38.3.2014 na ochoze Sportovní hale EUROTRONIC  ve Zlíně vždy od 16:00 do 17:00 hodin a v sobotu 29.3.2014 od 10:00 hodin do 14:00 hodin vždy každou celou hodinu.


1. Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

20.12.2013

Dne 19.12. zasedala nově založená Energetická skupina složená z expertů v oblasti energetiky, odpadového hospodářství, životního prostředí a zástupců municipalit. Cílem skupiny je dojednat spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti soustav centrálního zásobování teplem, zvyšování energetické efektivity ve využívání zdrojů tepla a zlepšení tepelně-technických vlastností budov, možnosti efektivního využití obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské i veřejné sféře a hlavně domácnostech a projednat Územní energetickou koncepci, která stanoví pilíře rozvoje kraje na dalších 20 let.

Skupina bude pracovat po vzoru zkušeností z mezinárodního projektu COOPENERGY, který pro Zlínský kraj  realizuje Energetická agentura Zlínského kraje.Skupinu řídí statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd a skupina bude pracovat nejen na konzultacích strategických dokumentů a vizí Zlínského kraje, ale hlavně řešit současné místní problémy a úzkou spoluprací všech subjektů se bude snažit eliminovat veškeré negativní vlivy v oblasti energetiky, stavebnictví a životního prostředí, tak aby se nám všem žilo na území celého kraje co nejlépe.

Více informací o projektu naleznete zde: http://www.eazk.cz/rubrika/coopenergy/

Pozvánka

Prezentace:

Složení pracovní skupiny

Akční plán

Projekt COOPENERGY

Celý článek…


Projekt COOPENERGY ve Zlínském kraji

16.09.2013

Dne 13.9 2013 proběhlo v komplexu 14|15 Baťově institutu společné jednání členů Výboru pro strategický rozvoj a investice zastupitelstva Zlínského kraje a komise pro strategické plánování EU při radě města Zlína. Jedním z bodů jednání bylo vystoupení ředitelky EAZK, o.p.s., Ing. Miroslavy Knotkové, která v rámci projektu COOPENERGY představila vizi energetického využívání dosud sládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

V první fázi realizace si projekt COOPENERGY klade tyto úkoly:

• Poskytnout případové studie příkladů dobré praxe existující spolupráce po celé Evropě.

• Vyvinout a v praxi vyzkoušet místní dohody na víceúrovňové řízení projektů (multi-level governance).

V další fázi realizace projektu ve Zlínském kraji dojde k revizi energetického akčního plánu Zlínského kraje vycházejícího z aktualizované energetické koncepce Zlínského kraje a následná realizace aktivit vycházející z aktualizovaného akčního plánu:

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem zpracování akčního plánu na zvýšení energetického využití dosud skládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

• Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem přípravy, organizace a realizace společných nákupů elektřiny a plynu v návaznosti na zavedený model energetického managementu v organizacích Zlínského kraje.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách www.coopenergy.eu .


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html