DATA4ACTION

Rubrika Data4Action je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující modely spolupráce na výměnu energetických dat mezi orgány veřejné správy a poskytovateli energetických údajů. Cílem projektu je vytvořit regionální centra, tzv. pozorovatelny pro sběr, výměnu a zpracování energetických údajů. Tyto pozorovatelny budou sloužit oporou veřejným organům při plánování udržitelné energie a při zpracování dat pro SEAP. Součástí projektu je síť ENERGee-Watch (Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů). Zapojení do takové sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných Evropských regionech, sdílet zkušenosti s Paktem starostů a primátorů, nebo rozšířit pole působnosti pozorovatelny zahrnutím dalších indikátorů (např. ekonomických) a vyhledáváním nových příležitostí pro rozvoj „zelené ekonomky“. Více o projektu, pozorovatelnách a platformě spolupráce naleznete na: www.data4action.eu

Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

04.01.2017

Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení energetické efektivity a zvýšení rozmístění obnovitelných zdrojů energie. Tato opatření mohou být včleněna do energetických strategií a plánů a jejich národní i místní implementace může být pravidelně sledována.

Průvodce k přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii je určen pro:

  • Orgány veřejné moci usilující o lepší přístup k místním, přesným energetickým datům v jejich oblasti pro jejich využití v udržitelném energetickém plánování;
  • regionální energetické agentury, regionální koordinátory nebo poradce v oblasti udržitelného energetického plánování, kteří si přejí podporovat pokročilé modely spolupráce mezi orgány veřejné moci a poskytovateli dat jakými jsou regionální centra sběru dat nebo energetické pozorovatelny;
  • poskytovatele dat ochotné hrát pozitivní roli v rozvoji a implementaci regionálních a místních energetických strategií

Stáhnout!


Praktická ukázka modelů spolupráce na výměně dat prostřednictvím EAZK

04.11.2016

V rámci projektu DATA4ACTION se EAZK úspěšně snaží o zlepšení přístupu regionálních a místních orgánů veřejné správy k energetickým datům pro lepší implementaci energetických akčních plánů a projektů. Města, obce i kraj potřebují zpětnou vazbu v podobě přesných dat při plánování, implementaci i monitorování projektů vycházejících z jejich energetických akčních plánů. Mezi bariéry pro kraj i obce jsou patří např. problematika vlastnictví dat, přístup k datům, přesnost dat, nedostatek kapacit a profesních znalostí potřebných k sběru dat a jejich zpracování atd. Jedním z úkolů EAZK v projektu DATA4ACTION je překonat tyto bariéry a posílit dlouhodobou stabilitu i energetickou udržitelnost Zlínského kraje. V následujících prezentacích jsou k dispozici některé konkrétní výsledky projektu DATA4ACTION ve Zlínském kraji.

Akční plán pro obce

Praktické_ukázky_realizace_akčních_plánů

Projekt_DATA4ACTION

Spolupráce_na_změně dodavatele_komodit


Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION

27.07.2016

Přinášíme Vám čtvrtý zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o nových energetických pozorovatelnách, závěry ze vzdělávacího workshopu DATA4ACTION na téma využití a šíření dat nebo doporučení týkající se zdokonalení procesu sdílení energetických dat pro efektivní energetické plánování na nižší než celostátní úrovni.

Newsletter č.4 projektu DATA4ACTION ke stažení ZDE


Začíná veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2016

14.03.2016

Dovolte nám, abychom Vás jménem Energetické agentury Zlínského kraje pozvali k prohlídce 27. veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM 2016 do zlínské Sportovní haly Euronics, který se koná od  17. do 19. března 2016.Ve čtvrtek dne 17.3.2016 představí Energetická agentura Zlínského kraje na svém stánku informace o standardech a kvalitě štěpky z rychle rostoucích dřevin a dalších aspektech pěstování těchto plodin, využitelných pro vytápění rodinných domů. Následně v pátek dne 18.3.2016 bude na stánku EAZK prezentováno vytvoření dlouhodobých modelů pro výměnu dat v oblasti udržitelného energetického plánování prostřednictvím spolupráce mezi městy, občany a energetickými společnostmi.

Tradiční součástí stánku bude také poradenství v oblasti energetiky, stavebnictví, možnosti úspor,dotačních programů a možnosti změn dodavatele elektřiny a zemního plynu.

Veletrh je konaný ve spolupráci se statutárním městem Zlín a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.LOGO4IEE LOGO


Založení energetického monitorovacího centra ve Zlínském kraji

26.01.2016

Energetické monitorovací centrum Zlínského kraje bylo založeno na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje ze dne 13/7/2015. Energetické monitorovací centrum bude provozováno v rámci Energetické agentury Zlínského kraje a jeho zřízení nevyžaduje zvláštní organizační jednotku nebo změnu v organizačním členění agentury. Jedná se prakticky o zdokonalování a rozvoj energetického managementu kraje měst a obcí poskytovaného EAZK do formy nástroje, prostřednictvím kterého je možné monitorovat a tím pádem i lépe implementovat Energetickou koncepci Zlínského kraje.

Zřízení energetického monitorovacího centra nevyžaduje přijímání nových zaměstnanců a navyšování stavu, veškeré činnosti budou zajišťovány stávajícími zaměstnanci EAZK a v rámci stávajícího rozpočtu EAZK.

Nejpozději do konce roku 2016 bude energetické monitorovací centrum začleněno do Evropské sítě pozorovatelen Energee-Watch pod jménem Energetická agentura Zlínského kraje.

 Specifické činnosti energetického monitorovacího centra vedoucí k naplňování jeho cílů

 Uzavírání smluv o spolupráci s poskytovateli energetických dat na území Zlínského kraje za účelem získávání a zpracování dat pro monitorování energetických akčních plánů kraje, měst a obcí ZK

  • Sběr relevantních energetických dat potřebných k monitorování a implementaci energetických akčních plánů
  • Spolupráce se Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje v oblasti monitorování a implementace energetických akčních plánů
  • Poskytování informací o spotřebě energií na území Zlínského kraje ve specifických

území Zlínského kraje ve specifických sektorech a dle druhu energetických nosičů

Prezentace Energetického monitorovací centra Zlínského kraje na stránkách EnergeeWatch – zde

DATA4ACTION Info Day 2015 II Example of natural gas consumtion monitoring IMG_5992


Newsletter č. 3

19.01.2016

Přinášíme Ván třetí zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o Zasedání evropského kulatého stolu o sdílení energetických údajů, závěry plovdivského workshopu zaměřeného na datový management,rozhovory s partnery, kteří již získaly zkušenosti s provozem vlastních datových center a také informaci o oficiálním založení Energetického monitorovacího centra ve Zlínském kraji. Zpravodaj ke stažení zde.


Výzva: staňte se partnerským regionem v projektu DATA4ACTION

29.09.2015

Jste kraj nebo regionální organizace zabývající se energetickým plánování regionu? Máte zájem na oboustranné výměně zkušeností s EAZK jako partnerem projektu DATA4ACTION pro podporu společné práce na udržitelné energetice? Pak prosím do 31. října 2015 odpovězte na přiložený dotazník nebo nás přímo kontaktujte na email: tomas.perutka@eazk.cz, popř. telefon 603 883 777.

Dotazník ke stažení zde

Doprovodné informace ke stažení zde


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html