DATA4ACTION

Rubrika Data4Action je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa podporující modely spolupráce na výměnu energetických dat mezi orgány veřejné správy a poskytovateli energetických údajů. Cílem projektu je vytvořit regionální centra, tzv. pozorovatelny pro sběr, výměnu a zpracování energetických údajů. Tyto pozorovatelny budou sloužit oporou veřejným organům při plánování udržitelné energie a při zpracování dat pro SEAP. Součástí projektu je síť ENERGee-Watch (Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů). Zapojení do takové sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných Evropských regionech, sdílet zkušenosti s Paktem starostů a primátorů, nebo rozšířit pole působnosti pozorovatelny zahrnutím dalších indikátorů (např. ekonomických) a vyhledáváním nových příležitostí pro rozvoj „zelené ekonomky“. Více o projektu, pozorovatelnách a platformě spolupráce naleznete na: www.data4action.eu

Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

21.08.2015

Dne 19.8.2015 zasedala energetická skupina Zlínského kraje v expozici Tomáše Bati v budově 21 areálu Svitu. Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje. Poté následovaly přednášky Ing. Petra Valáška o kotlíkových dotacích, Ing. Jany Káčerové o plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, Ing. Martina Pavlase, Ph.D. o Studii optimalizace toku spalitelných odpadů na území Zlínského kraje a Ing. Miroslavy Knotkové o Energetickém akčním plánu ZK na roky 2015-2019 a založení krajského energetického monitorovacího centra.

IMG_8849IMG_8835

Celý článek…


Analýza přístupu k energetickým datům z projektu DATA4ACTION

26.06.2015

Prostřednictvím projektu DATA4ACTION byly zpracovány a zveřejněny zprávy ze zúčastněných regionů, o přístup municipalit k energetickým datům, zvláště takovým, které jim umožní efektivně monitorovat jejich akční plány.

Každý partner projektu analyzoval silné a slabé stránky, hrozby i příležitosti ve svém region tak, aby bylo možné získat přesná místní data pro tvorbu i monitorování udržitelných energetických akčních plánů (SEAP) . Národní, regionální i místní specifika na sdílení dat byly také analyzovány.

D4AZ

Zpráva o sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji ke stažení  zde

Zprávy všech partnerů projektu na stránkách DATA4ACTION: Data 4 Action website.


Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


Zpravodaje projektu DATA4ACTION

02.02.2015

 Zpravodaj č. 1

 Zpravodaj č. 2


Stránky projektu DATA4ACTION spuštěny

24.11.2014

V současné době jsou k dispozici plně funkční stránky projektu DATA4ACTION včetně české verze. Stránky naleznete zde – www.data4action.eu. Na těchto stránkách je možné získat velké množství podrobných informací o tom co jsou regionální energetické pozorovatelny, čemu slouží, jak fungují a jak přispívají k lepší implementaci energetické politiky nejen kraje, ale i měst a obcí.

Současně je možné si stáhnout přehledný leták o projektu DATA4ACTION zde


Prezentace projektu

31.08.2014

V srpnu 2014 se uskutečnilo několik regionálních setkání se zástupci veřejné správy. Cílem bylo informovat instituce o možnostech získání dat o energiích a odpadovém hospodářství. Seznámit je se zpracovanou studii energetického využívání skládek komunálního odpadů (SKO) ve Zlínském kraji a zavést systém na území města Zlína a do okolních obcí.

Druhým bodem setkání byla příprava struktury, formátu zpracování, četnosti a aktualizaci dat o produkci komunálního odpadu. Zástupci veřejných orgánů byli informování o možnostech získání těchto údajů. Dozvěděli se, že data jsou citlivá a nelze je zveřejňovat jinak než v agregované podobě, také že přístup k datům může mít pouze předem domluvený počet osob.


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html