Energocoaching a web OZE

Rubrika Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce při zavádění informačních technologií, vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat a rozvoj přeshraničních kontaktů za účelem posílení tvorby informačního obsahu v oblasti zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. EAZK je vedoucím partnerem projektu a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok (www.ekocentrum.sk/?page_id=234) . V rámci projektu vznikl i web OZE přihraničí ČR-SR, který si můžete prohlédnout na této stránce (viz níže).

Dotační tituly

06.03.2020

Pro města a obce:

  • Zateplování budovOPŽP 2014-2020 146. výzva je otevřena od 2.3.2020 do 2.3.2021 na zateplování budov a výměnu zdroje, dotace  35 – 50 %, na rekuperaci dotace 70 %. Žádosti bude možné podávat do 3.2.2020. Nově lze získat dotaci i na venkovní stínící techniku, modernizaci umělého osvětlení a instalaci akusticky pohltivých prvků. Výzva je rovněž zaměřena na výměnu kotlů a nově včetně kotlů na zemní plyn starších 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení. Rovněž je možno žádat v 146. výzvě na výstavbu nových budov, případně nástavbu, vestavbu, nebo přístavbu v pasivním standardu (ukázky pasivních domů) s maximální dotací 30 % z investičních nákladů. Celková alokace je 2 mld.. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

Pro  vlastníky bytových domů:

  • IROP – je otevřena 78. výzva od 2.2.2018 do 29.11.2020 na zateplení bytových domů a současné provedení výměny zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energí, dotace max. 40 % pro SVJ a bytové družstva. Odkaz na prezentaci ZDE. Konkrétní dokumenty ZDE.
  • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR – Kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku. Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Pro vlastníky rodinných domů:

  • Nová Zelená úsporám Průběžná výzva do konce roku 2021 na zateplení rodinných domů, výstavbu pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %. Novinky v roce 2017 – u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Stručný přehled možných dotací ZDE. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA). Ukázky nízkoenergetických a pasivních domů ZDE.
  • Kotlíková dotace III- Příjem žádostí probíhal v říjnu 2019, a to pouze elektronicky. Předmětem podpory byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Maximální výše dotace byla 75 % na plynový kotel a 80 % na kotel na biomasu a tepelné čerpadla. Seznam schválených žádostí ZDE.
  • Dešťovka II – Zahájení elektronického příjmu žádostí bylo 7.9.2017, způsobilé náklady lze uplatnit maximálně 12 měsíců před podáním žádosti, udržitelnost projektu je 5 let, týká se úsporných opatření na hospodaření s dešťovou vodou, minimální objem nádrže 2 m3, kalkulačka pro výpočet nádrže zde, dotace až 105 000 Kč a maximálně 50 % z uznatelných nákladů, přehled opatření a dotace zde. Celková alokace je 240 mil. Kč.

Pro podniky:

  • OPPIK – VI. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita -plánováno od 1.9.2020 do 25.11.2020. Podporované aktivity jsou pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Předpokládaná alokace 100 mil. Kč.
  • OPPIK –  VI. výzva OZE – od 14.92020 do 7.1.2021 bude otevřena výzva na podporu instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel a dále instalaci solárních termických kolektorů. Alokace je 20 mil. Kč pro tepelná čerpadla a 20 mil. Kč pro solární termické kolektory.
  • OPPIK – Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II – Od 29.6.2018 do 15.1.2020 byla otevřena výzva pro malé střední i velké podniky na výstavbu energeticky efektivních budov. Max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV.

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE


EFEKT 2016

01.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program EFEKT pro rok 2016. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Příjem žádostí: do 28.2.2016

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč

Dotace je automaticky poskytována v režimu de minimis

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v kalendářním roce 2016

Program se týká zejména:

Aktivita Název opatření Typ žadatele Maximální výše podpory [tis. Kč] Maximální výše podpory [%]
B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2000 70
B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 2000 50
B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 2000 70
E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 500 80

Plné znění programu ke stažení ZDE


Termovizní měření budov

26.03.2015

Energetická agentura Zlínského kraje provedla termovizních měření krajských budov, veřejných obecních budov a také běžných rodinných domů z celého Zlínského kraje. Cílem  této akce bylo iniciovat další projekty zateplení rodinných domů a čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám 2015 a zhodnocení stavu stávajících a kvality zateplení modernizovaných budov.
Výsledky měření:
Rodinný dům Bařice č.p. 5
Rodinný dům Bařice č.p. 30
Rodinný dům Bařice č.p. 33
Rodinný dům Bařice č.p. 76
Rodinný dům Bařice č.p. 92
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 6
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 10
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 13
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 24
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 25
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 27
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 30
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 31
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 33
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 60
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 63
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 69
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 74
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 88
Bystřice pod Hostýnem – Střední škola nábytkářská a obchodní
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Rodinný dům Holešov – řadovka
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
Holešov ZŠ praktická
Rodinný dům Huštěnovice – řadovka
Karlovice – Kulturní dům
Karlovice – Obecní úřad
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Dětský domov Kroměříž
Gymnázium Kroměříž
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
Rodinný dům Martinice Rodinný dům Otrokovice
Gymnázium Otrokovice
Střední průmyslová škola Otrokovice – penzion Jezerka
Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice
Střední průmyslová škola Otrokovice
Základní umělecká škola Otrokovice
Uherské Hradiště – Domov pro seniory
Gymnázium Uherské Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Policie ČR – OOP Uherské Hradiště
Ubytovna, Tř. Maršála Malinovského 1133, Uherské Hradiště
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední Odborná Škola a gymnázium Staré Město
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín
Rodinný dům Zlín č.p. 4680
Střední průmyslová škola Zlín
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Výšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie Tomáš Bati
Základní škola Mostní Zlín
Základní umělecká škola Zlín


Zpravodaj projektu ENERGO-COACHING

24.10.2014

ZPRAVODAJ Č. 1

ZPRAVODAJ Č. 2

ZPRAVODAJ Č. 3

ZPRAVODAJ Č. 4

ZPRAVODAJ Č. 5

ZPRAVODAJ Č. 6

ZPRAVODAJ Č. 7

ZPRAVODAJ Č. 8

ZPRAVODAJ Č. 9

ZPRAVODAJ Č. 10

 


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

05.04.2014

Informace o tom kdo a v jakých termínech má mít zpracován a zveřejněn PENB se dozvíte více ve zpravodaji č.4 ke stažení zde


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html