Energocoaching a web OZE

Rubrika Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce při zavádění informačních technologií, vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat a rozvoj přeshraničních kontaktů za účelem posílení tvorby informačního obsahu v oblasti zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. EAZK je vedoucím partnerem projektu a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok (www.ekocentrum.sk/?page_id=234) . V rámci projektu vznikl i web OZE přihraničí ČR-SR, který si můžete prohlédnout na této stránce (viz níže).

Dotační tituly

20.12.2018

Pro města a obce:

 • Zateplování budovOPŽP 2014-2020 je otevřena 100. Výzva do 31.1.2019 na zateplování budov a výměnu zdroje, dotace  35 – 50 %, na rekuperaci dotace 70 %. Výzva bude otevřena do 31.1.2019. Výzva je rovněž zaměřena na výměnu kotlů a nově včetně kotlů na zemní plyn starších 10 let za plynové kondenzační kotle. Pokud budova splní energetickou náročnost dle vyhlášky 78/2013 Sb. lze provádět pouze výměnu zdroje tepla bez komplexního zateplení. Celková alokace je 3 mld.. Od 3.4.2017 do 31.10.2019 je rovněž možno žádat v 61. výzvě na výstavbu nových budov, případně nástavbu, vestavbu, nebo přístavbu v pasivním standardu s maximální dotací 30 % z investičních nákladů. Celková alokace je 0,5 mld.. Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).
 • Odpadové hospodářství – Do 28.2.2018 byla otevřena 69. Výzva OPŽP, která se týkala zvýšení podílu materiálového a energetické využívání odpadů a do 2.1.2019 je otevřena 85. výzva OPŽP. Výše podpory max. 85 % uznatelných nákladů.
 • Domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 17/2017 NPŽP probíhá 16.10.2017 – 30.6.2019. Maximální dotace 80 %. Více informací zde.
 • Elektromobilita – Výzva č. 11/2018 NPŽP probíhá 2.1.2019 – 30.9.2019. Maximální dotace je dána tabulkou. Více informací zde.

Pro  vlastníky bytových domů:

 • IROP je otevřen od 2.2.2018 do 29.11.2019, zateplení bytových domů a lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energí, dotace max. 40 % pro SVJ a bytové družstva.
 • Nová Zelená úsporám pro bytové domy v ČR  Kontinuální výzva do 31.12.2021 nebo do vyčerpání zdrojů, výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, dotace 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy + podpora na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy + podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Pro vlastníky rodinných domů:

 • Nová Zelená úsporám Průběžná výzva do konce roku 2021 na zateplení rodinných domů, výstavbu pasivních rodinných domů a další OZE, maximální dotace 50 %. Novinky v roce 2017 – u nových budov v pasivním standartu lze získat i podporu na výstavbu zelených střech 500 Kč/m2 půdorysné plochy a podporu na využití tepla z odpadní vody 5000 Kč na jeden decentrální systém v RD (max. 15 000 Kč). Na vhodné typy pasivních domů se můžete podívat na stránkách www.pasivnidomy.cz .
 • Kotlíková dotace III- Příjem žádostí bude probíhat v říjnu 2019, a to pouze elektronicky. Předmětem podpory byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasu nebo za tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Maximální výše dotace byla 80 %. Kompletní informace naleznete na webové stránce vyhlášené výzvy. Seznam úspěšných žadatelů ZDE.
 • Dešťovka II – Zahájení elektronického příjmu žádostí bylo 7.9.2017, způsobilé náklady lze uplatnit maximálně 12 měsíců před podáním žádosti, udržitelnost projektu je 5 let, týká se úsporných opatření na hospodaření s dešťovou vodou, minimální objem nádrže 2 m3, kalkulačka pro výpočet nádrže zde, dotace až 105 000 Kč a maximálně 50 % z uznatelných nákladů, přehled opatření a dotace zde. Celková alokace je 240 mil. Kč.

Pro podniky:

 • OPPIK – IV. Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – otevřeno od 3.12.2018 do 31.5.2019. Podporované aktivity jsou pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Výše dotace je 55-75 % ze způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Více infromací ZDE.
 • OPPIK –  II. výzva Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy – do 15.1.2020 je otevřena výzva na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov a podpora výstavby násdstaveb a přístaveb s vyšším energetickým standartem. Alokace výzvy je 100 mil. Kč. Dotace 60-80 % ze způsobilých výdajů a dle velikosti podniku. Způsobilé náklady jsou do výse 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Více informací ZDE.
 • OPPIK –  IV. Výzva Úspory energie – do 29.4.2019 je otevřena výzva na zejména modernizace zdrojů energie, modernizace soustav osvětlení, zateplení budov, instalace OZE a kogenerečních jednotek. Dotace je 30-50 % ze způsobilých nákladů a dle velikosti podniku . Alokace výzvy je 6 mld. Kč. Více informací ZDE.

Spuštění interaktivní mapy příkladů dobré praxe z oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie

14.09.2016

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. jako vedoucí partner projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia spouští ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem projektu Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok webovou aplikace pro zveřejnění informací o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. Webový portál bude pravidelně doplňován novými daty, fotografiemi a popisem zajímavých instalací.

Webová aplikace OZE


EFEKT 2016

01.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program EFEKT pro rok 2016. Program EFEKT má ambici přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR.

Příjem žádostí: do 28.2.2016

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč

Dotace je automaticky poskytována v režimu de minimis

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v kalendářním roce 2016

Program se týká zejména:

Aktivita Název opatření Typ žadatele Maximální výše podpory [tis. Kč] Maximální výše podpory [%]
B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí, MČ, obce 2000 70
B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraje, MČ, obce, státní podniky, školy, příspěvkové organizace 2000 50
B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy 2000 70
E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 kraje, města nad 20 tisíc obyvatel 500 80

Plné znění programu ke stažení ZDE


Termovizní měření budov

26.03.2015

Energetická agentura Zlínského kraje provedla termovizních měření krajských budov, veřejných obecních budov a také běžných rodinných domů z celého Zlínského kraje. Cílem  této akce bylo iniciovat další projekty zateplení rodinných domů a čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám 2015 a zhodnocení stavu stávajících a kvality zateplení modernizovaných budov.
Výsledky měření:
Rodinný dům Bařice č.p. 5
Rodinný dům Bařice č.p. 30
Rodinný dům Bařice č.p. 33
Rodinný dům Bařice č.p. 76
Rodinný dům Bařice č.p. 92
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 6
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 10
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 13
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 24
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 25
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 27
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 30
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 31
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 33
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 60
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 63
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 69
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 74
Rodinný dům Velké Těšany č.p. 88
Bystřice pod Hostýnem – Střední škola nábytkářská a obchodní
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Rodinný dům Holešov – řadovka
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
Holešov ZŠ praktická
Rodinný dům Huštěnovice – řadovka
Karlovice – Kulturní dům
Karlovice – Obecní úřad
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Dětský domov Kroměříž
Gymnázium Kroměříž
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
Rodinný dům Martinice Rodinný dům Otrokovice
Gymnázium Otrokovice
Střední průmyslová škola Otrokovice – penzion Jezerka
Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice
Střední průmyslová škola Otrokovice
Základní umělecká škola Otrokovice
Uherské Hradiště – Domov pro seniory
Gymnázium Uherské Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Policie ČR – OOP Uherské Hradiště
Ubytovna, Tř. Maršála Malinovského 1133, Uherské Hradiště
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední Odborná Škola a gymnázium Staré Město
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín
Rodinný dům Zlín č.p. 4680
Střední průmyslová škola Zlín
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Výšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie Tomáš Bati
Základní škola Mostní Zlín
Základní umělecká škola Zlín


Zpravodaj projektu ENERGO-COACHING

24.10.2014

ZPRAVODAJ Č. 1

ZPRAVODAJ Č. 2

ZPRAVODAJ Č. 3

ZPRAVODAJ Č. 4

ZPRAVODAJ Č. 5

ZPRAVODAJ Č. 6

ZPRAVODAJ Č. 7

ZPRAVODAJ Č. 8

ZPRAVODAJ Č. 9

ZPRAVODAJ Č. 10

 


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

05.04.2014

Informace o tom kdo a v jakých termínech má mít zpracován a zveřejněn PENB se dozvíte více ve zpravodaji č.4 ke stažení zde


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html