Energocoaching a web OZE

Rubrika Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce při zavádění informačních technologií, vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat a rozvoj přeshraničních kontaktů za účelem posílení tvorby informačního obsahu v oblasti zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. EAZK je vedoucím partnerem projektu a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok (www.ekocentrum.sk/?page_id=234) . V rámci projektu vznikl i web OZE přihraničí ČR-SR, který si můžete prohlédnout na této stránce (viz níže).

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014

18.03.2014

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2014, který se uskuteční ve dnech 27.-29.3.2014  ve Sportovní hale ve Zlíně.

Konference bude zahájena na ochoze haly ve čtvrtek v 11:00 hodin a přednášky budou určeny zejména vlastníkům a správcům budov veřejného sektoru. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci již zrealizovaných úspěšných  staveb v ČR i zahraničí a bude určen hlavně projektantům. Jelikož rodinné domy v kraji mají stále vysokou energetickou náročnost, bude do programu zařazena přednáška na Novou zelenou úsporám a v sobotu budou od 10:00 hodin a následně  každou hodinu budou probíhat přednášky na toto téma pro veřejnost. Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu. Úplný program bude v předstihu zveřejněn na našich webových stránkách. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích je zdarma. Na jednotlivé dny konference se hlaste na info@eazk.cz do 10.3.2014, přihláška je součástí programu konference.

Program konference ke stažení zde


Naučné trasy (exkurze) pro zájmové skupiny, střední a základní školy

20.01.2014

EAZK ukazuje environmentálně šetrné a úsporné projekty v rámci cyklu: „Přírodní zdroje a zelená energie“ a doporučuje všem pedagogům program naučných stezek pro zájmové skupiny, střední a základní školy na téma: Hospodaření energií a přírodními zdroji

Naučná stezka č. 1 – Staré Město a obec Modrá

Víte, co je to pyrolýza? Víte, jak vyrobit elektřinu ze dřeva? Říká Vám něco recyklace materiálů? Zajímají Vás přírodní materiály? Co si představíte pod pojmy tepelné čerpadlo a fotovoltaika? To vše a mnohem více se dozvíte na jednodenním vzdělávacím programu pro zájmové skupiny, základní a střední školy.

Více informací naleznete zde.

Naučná stezka č. 2 – Obce Nezdenice, Pitín a Hostětín

Chcete se dozvědět více o využití energie ze slunce? Slyšeli jste o trvale udržitelném rozvoji, environmentálně šetrném stavění a užití přírodních materiálů? Určitě jste se někdy setkali s pojmem pasivní dům. Zjistěte, jak takový dům funguje a jak se v něm bydlí. Dále Vás může zajímat kořenová čistička a obecní výtopna na biomasu, jako součást ekovesnice . Jistě máte rádi přírodní bio produkty, např. jablečný mošt. To vše a mnohem více se dozvíte na dvoudenním vzdělávacím programu pro zájmové skupiny, základní a střední školy.

Více informací naleznete zde.

Naučná stezka č. 3 – Města Slavičín a Brumov-Bylnice

Chcete se dozvědět více o využití energie z biomasy?  Jak se topí ve městech štěpkou? Jak se vyrábí elektrická energie ze zemního plynu? Proč je výhodné mít soustavy CZT v našich městech? To vše a mnohem více se dozvíte na dvoudenním vzdělávacím programu pro zájmové skupiny, základní a střední školy.

Více informací naleznete zde.

Naučná stezka č. 4- Obce Roštín a Koryčany

Chcete se dozvědět více o využití energie z biomasy?  Jak se topí slámou? Proč je výhodné mít soustavu CZT v našich obcích? Jak využívat biologicky rozložitelný komunální odpad a proč se nemá ukládat na skládky? To vše a mnohem více se dozvíte na  vzdělávacím programu pro zájmové skupiny, základní a střední školy.

Více informací naleznete zde.

Celý článek…


Projekt ENERGOCOACHING

01.10.2012

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. je vedoucím partnerem projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia zaměřeným na posílení přeshraniční spolupráce při vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace. V rámci projektu bude zakoupena v roce 2013 termovizní kamera pro posuzování tepelně technických vlastností budov a kvality topných systémů.

Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 na základě smlouvy číslo Z 2242032001801 o poskytnutí finančního příspěvku. EAZK je vedoucím partnerem (VP) projektu a hlavním přeshraničním partnerem (HCP)projektu je Eko-Centrum, o.z. Oravský Podzámok, organizace podobná EAZK pracující pro obce. Projekt byl zahájen 1.10.2012 a bude končit 28.2.2015.

program_ERDF

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html