Legislativa

Rubrika Na této stránce jsou uveřejňovány novinky v oblasti právních předpisů v eko energetice, právní předpisů v oblasti plynárenství a kapalných paliv a právní předpisů v elektroenergetice a teplárenství.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

05.04.2014

Informace o tom kdo a v jakých termínech má mít zpracován a zveřejněn PENB se dozvíte více ve zpravodaji č.4 ke stažení zde


Informace pro stavební úřady k nízké energetické náročnosti budov

03.05.2013

Přijetí novely Zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb.  má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví, zejména pak na činnost pracovníků stavebních úřadů, pro které Centrum pasivního domu vytvořilo příručku Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě. Posláním této publikace je seznámit zejména pracovníky stavebních úřadů se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov.

Publikace ke stažení na webu Centra pasivního domu:

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Centrum pasivního domu zároveň vytvořilo dokumentární film Vaříme pasivní dům, který názorně představuje základní principy a postupy pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.


Konference ZLÍNTHERM 2013 – Přednášky

02.04.2013

Ve dnech 21. až 23. března 2013 ve Sportovní hale Euronics Zlín proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013, kde Energetická agentura Zlínského kraje pořádala konferenci ZLÍNTHERM 2013.

Konference dne 21.3. byla uspořádána pro zástupce veřejné správy, dne 22.3.  pro projektanty a investory, dále bylo v průběhu veletrhu uspořádáno 5 prezentací programu Nová zelená úsporám. Konzultace byly poskytovány taktéž na stánku Nová zelená úsporám, kde občanům odpovídali pracovníci EAZK na jejich dotazy k programu a zásadám rekonstrukcí nebo výstavby rodinných domů.

Odprezentované přednášky na konferenci ZLÍNTHERM 2013:

Nové požadavky energetické legislativy pro vlasníky budov – Ing. Zdeněk Kondler

Nejčastější omyly a chyby v přípravě projektových dokumentací a administraci projektu – Ing. arch. Květoslava Kruková

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách – Ing. arch. Koláček

Projekty EAZK, jejich výsledky a možnosti dotace na zlepšení tepelně technických vlastností veřejných budov – Ing. Miroslava Knotková

Informace k výpočtu ploch pro EŠOB – Ing. Ivana Tesaříková

img_2347-1024x683img_2756-1024x683img_2754-1024x683img_2743-1024x683img_2528-1024x683img_2491-1024x683img_2351-1024x683

 

 

 

Další fotografie naleznete na stránkách veletrhu:

http://stavebnictvi-therm.cz/


Mikroklimatické podmínky na pracovištích

22.06.2012

Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou upraveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro výukové prostory školských zařízení platí jiná legislativní úprava. Základní informace jsou k dispozici ve stručném výtahu z tohoto nařízení .

Celý článek…


Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby – vybrané statě

29.05.2012

 

VYHLÁŠKA Č. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY

VYBRANÉ STATĚ TÝKAJÍCÍ SE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

  Celý článek…


Mikroklima ve školách

28.05.2012

Základní informace o dosažení hygienicky optimálních mikrokroklimatických podmínek ve školních budovách.

Celý článek…


Kontrola kotlů a klimatizačních systémů

15.12.2011

Kontrola kotlů a klimatizačních systémů ve veřejnoprávních budovách dle novelizace č.177/2006 Sb. zákona č. 406/2000 Sb (účinnost od 1.1.2007).

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html