Legislativa

Rubrika Na této stránce jsou uveřejňovány novinky v oblasti právních předpisů v eko energetice, právní předpisů v oblasti plynárenství a kapalných paliv a právní předpisů v elektroenergetice a teplárenství.

Povinnost instalace termoregulačních ventilů

14.12.2011

 Instalace termoregulačních ventilů na otopná tělesa dle zákona č. 406/2000 Sb.:

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí vybavit dle §6a odst. 10  zákona č. 406/2000 Sb. otopná tělesa termoregulačními ventily.

Celý článek…


ČSN 730540-2:2011 – Část 2: Požadavky

14.12.2011

 

Po zhruba roční přípravě a mnoha intenzivních diskusích právě vyšlo nové znění ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“ (s účinností od listopadu 2011).  Revize nezasáhla do dosavadní normy nijak zásadně – upraveny byly pouze některé požadavky, a to především v částech zabývajících se nejnižší vnitřní povrchovou teplotou, součinitelem prostupu tepla a průměrným součinitelem prostupu tepla budovy. Do informativní přílohy s pokyny pro navrhování byly doplněny detailní informace k problematice nízkoenergetických a pasivních budov.

Celý článek…


Energetický štítek obálky budovy

14.12.2011

Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu. Energetický štítek obálky budovy udává průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem,N. Ten se podle revidované technické normy ČSN 730540-2:2011, platné od října 2011, nově porovnává s průměrným součinitelem prostupu tepla referenční budovy Uem,N. Referenční budova je virtuální budova stejného účelu, umístění, rozměrů a prostorového uspořádání jako budova hodnocená. Její obalové konstrukce mají však součinitele prostupu tepla přesně na úrovni normových požadovaných hodnot. Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A-G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G)

Vzorový Energetický štítek obálky budovy ke stažení zde.

Celý článek…


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011

13.12.2011

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Energetický regulační věstník, částka 8, ze dne 25. 11. 2007

Kompletní text Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ke stažení zde:

http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/ERU_rozhodnuti_7-2011.pdf

 

 


Štítkování spotřebičů

26.06.2010

Nová směrnice EU o ekodesignu  zavádí požadavky na energetickou účinnost spotřebičů už při jejich výrobě.

Chladící spotřebiče jsou vybaveny energetickým štítkem od roku 1995. Do běžného standardu spotřeby se vešla brzy většina výrobků. Kategorie B,C a D  a další již nemají šanci na trhu uspět.

Od roku 1999 jsou štítkovány myčky na nádobí a od roku 2003 elektrické trouby. Od roku 2010 je omezen prodej žárovek nad 80 wattů. Od roku 2011 budou štítkem označeny televizory, počítače, monitory a další kancelářská technika.

Televizory se podíleji z 10% na celkové spotřebě průměrné domácnosti.

Pozor na STAND-BY provoz! Spotřebiče jste vypnuli, ale jejich světýlka svítí  a spotřebovávají 1 až 2 W/hod.

Hodnocení spotřebičů a další zajímavé informace najdete na  http://www.uspornespotrebice.cz/ .


Průkaz energetické náročnosti budovy

15.03.2009

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (zákon 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií s účinností od 1. července 2006) od 1. 1. 2009 povinnou součástí technické dokumentace:

  • při výstavbě nových budov
  • při energeticky významných změnách stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2
  • při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí 

prukaz.jpg    Leták „Průkaz energetické náročnosti budovy“ ke stažení zde.

Seznam energetických expertů oprávněných ke zpracování průkazu k nahlédnutí zde.
Celý článek…


Vyhláška č. 148/2007 Sb.

03.03.2008

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a stanoví:

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

b) obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování včetně využití již zpracovaných energetických auditů,

c) rozsah přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov.

Znění vyhlášky si můžete stáhnout zde:

02-vyhl_148_2007.pdf


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html