Obnovitelné zdroje

Využití bioodpadu v CHKO Bílé Karpaty

10.08.2012

Dne 22.8. 2012 bude v Centru Veronica Hostětín  pořádán další ze seminářů projektu ClimactRegions s názvem „Využití bioodpadu v CHKO Bílé Karpaty“.

Účastníci budou mimo jiné seznámeni s novou technologií na zpracování přebytečného sena, trávy a ostatní odpadní biomasy rostliného původu. Součástí programu bude také prezentace malých obnovitelných zdrojů energie vhodných pro náš region.

K účasti srdečně zvou pořadatelé – Energetická agentura Zlínského kraje, Správa CHKO Bílé Karpaty a Centrum Veronika Hostětín.

Pozvánku s programem naleznete zde.


Zlín zabodoval v Evropské lize obnovitelné energie

16.07.2012

Blahopřejeme krajskému městu Zlín za třetí místo v Evropské lize obnovitelné energie (kategorie střední města). Ze tří českých zástupců, nominovaných Ligou ekologických alternativ (LEA), která organizuje českou Solární ligu a Biomas-ligu, uspělo ve finále pouze krajské město Zlín díky komplexnímu přístupu a osvětě v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Slavnostní předávání cen proběhlo 5. července 2012 v budově italského senátu v Římě, za město Zlín převzala cenu ing. Táňa Dutkevičová.

Celý článek…


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011

13.12.2011

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Energetický regulační věstník, částka 8, ze dne 25. 11. 2007

Kompletní text Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ke stažení zde:

http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/ERU_rozhodnuti_7-2011.pdf

 

 


Prezentace lesní techniky ve Slavičíně

07.10.2011

V rámci projektu Bioregions se dne 14.9.2011 ve Slavičíně v Lesích Jamné konala předváděcí akce možnosti využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví. Tuto akci zajišťovala společnost Kloboucká lesní s.r.o. ve spolupráci s EAZK. Účastníci byli seznámeni s posledními trendy v oboru lesní techniky nejen teoreticky, ale také prakticky. Na úvod teoretické části promluvil ředitel společnosti Kloboucká lesní Ing. Petr Straňák a dále zde byly prezentovány novinky v oboru lesnictví zástupci Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity Brno a dodavatelů této techniky jako jsou společnosti Merimex a Reparoservis. V praktické části byli účastníci seznámeni s harvestory, štěpkovačem a dalšími pomocnými lesními stroji. Na této akci se sešlo více jak 20 zájemců z řad zástupců vlastníků lesa a lesníků.

Závěrem lze konstatovat, že celá akce se zdařila a účastníci si odnesli spoustu nových poznatků a znalostí.

Ukázka práce harvestoru:

Celý článek…


Pozvánka na předváděcí akci možností využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví

09.09.2011

Kloboucká lesní s.r.o. (účastník projektu BioRegions) ve spolupráci s Lesy Jamné s.r.o., Merimex s.r.o. a Reparoservis s.r.o. si vás dovolují pozvat na Předváděcí akci možností využití mechanizovaných výrobních technologií v lesnictví, která se koná 14. září 2011 u Slavičína na majetku Lesy Jamné s.r.o.

GPS souřadnice vyznačeného bodu 1 49°4’28.72″N, 17°51’50.31″E (místo konání).

Cílem akce je ukázat nové možnosti ekologicky šetrného využití harvestorových technologií s návazností na zpracování biomasy. Podrobný harmonogram akce včetně kontaktních údajů naleznete v pozvánce zde.

Celý článek…


Dotazník pro domácnosti v cílovém regionu projektu BioRegions

25.07.2011

Vážení občané,

obracíme se na Vás za účelem zjištění podkladů pro analýzu vytápění domácností v cílovém regionu projektu BioRegions (Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice, Jestřabí, Lipová, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Petrůvka, Rokytnice, Rudimov, Slavičín, Šanov, Štítná nad Vláří-Popov).

Dotazník pro obyvatele cílového regionu projetku je ke stažení zde.

Srovnání moderních kotlů na biomasu s klasickými kotli na uhlí naleznete zde.

 


Mezinárodní projekt „BioRegions“ – podpora energetického využití biomasy v regionálním měřítku, realizátorem projektu za ČR je EAZK

14.07.2011

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. je jedním z partnerů evropského projektu BioRegions. Většina projektů z oblasti energetického využití biomasy se zabývá instalaci kotlů na biomasu nebo pěstováním energetických plodin. Projekt BioRegions je však zaměřen na efektivní propojení producentů biomasy a jejích spotřebitelů prostřednictví nově vytvořeného regionálního trhu s biomasou. K vytvoření tohoto trhu s biomasou byl v České republice vybrán cílový region tvořený městy Slavičín, Brumov-Bylnice a jejich okolím. Cílových regionů, které mají zájem o řešení své situace v zásobování s biopalivy je do projektu zapojeno celkem pět:
Sredna Gora, Bulharsko
Slavičín a Brumov-Bylnice, Česká republika
Trièves, Francie
County Westmeath, Irsko
Limbaži, Lotyšsko

Partnery těchto cílových regionů jsou „Regiony dobré praxe“, ve kterých již byl daný trh s biomasou vytvořen a které poskytnou své cenné zkušenosti a know-how. Těmito regiony jsou Jönköping ve Švédsku a Achental v Německu.

Projekt BioRegions probíhá od května 2010 do května 2013.

logo_color_bmp

Více informací o projektu naleznete na webovém portálu http://www.bioregions.eu

Bioregions je podporována ES v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu.

The Energy agency of the Zlin region participates in EU project BioRegions. Most of the projects from biomass energy utilisation field are focused on biomass boiler installation or on energy crops. BioRegions project, however, targets effective connection between biomass producers and consumers via establishing brand new regional biomass market. Towns Slavicin, Brumov-Bylnice and their vicinage were selected as a target region suitable for establishing of biomass market in the Czech Republic. There are five target regions in the frame of this project altogether:
Sredna Gora, Bulgaria
Slavičín a Brumov-Bylnice, Czech Republic
Trièves, France
County Westmeath, Ireland
Limbaži, Latvia

Best Practice Regions engaged on the project will provide valuable experiences and know-how for creation of effectively working biomass market. Jönköping, Sweden and Achental, Germany are these regions.

BioRegions project duration: May 2010 to May 2013.

logo_color_bmp

For further information visit http://www.bioregions.eu

BioRegions is supported by the EC under the programme Intelligent Energy Europe.

banner_iee


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html