Semináře, konference

Pozvánka na „Bezpečnostní fórum Zlínského kraje“

20.01.2016

Rádi bychom Vás tímto pozvali na odbornou konferenci Bezpečnostní fórum Zlínského kraje, která se proběhne 27. ledna 2016 od 9.00 hodin v hotelu Baltaci ve Zlíně pod záštitou hejtmana kraje, MVDr. Stanislava Mišáka.

Jejím cílem je informovat o současných bezpečnostních hrozbách a připravenosti (zejména státní správy) na ně. Účastníci budou mj. seznámeni s projektem Bezpečné Česko, který je projektem Asociace krajů ČR. Bezpečnost v jeho pojetí je nahlížena v širším zorném úhlu, takže kromě například zabezpečení státní hranice nebo veřejného pořádku a bezpečnosti občanů zahrnuje i otázku energetické bezpečnosti, ochranu vodních zdrojů a další. Závěry konference budou vyhodnoceny a využijí se k tvorbě bezpečnostních materiálů.

Bezpečnostní fórum Zlínského kraje je určeno pro představitele státní správy a samosprávy, úřadů a dalších institucí v kraji, bezpečnostní komunitu v celém spektru, včetně osob odpovídajících za bezpečnost ve firmách a společnostech, dále pro experty z oblasti energetiky, vodohospodářství, zásobování plynem a teplem, zdravotnictví, informačních a komunikačních technologií, zástupce městských společnosti, které mají infrastrukturní význam, zastupitele odpovídající za danou problematiku v obcích s rozšířenou působností a další.

Další informace a přednášky naleznete na www stránkách konference www.konference-bezpecnostniforum.cz, kde se můžete i přihlásit na konferenci.

Účast na konferenci je bezplatná, jedinou podmínkou účasti je včasná registrace.

Prezentace z Bezpečnostního fóra naleznete na této adrese  vždy pod příspěvky jednotlivých přednášejících.

Fotodokumentace z Bezpečnostního fóra:

IMG_20160127_091202IMG_20160127_095602IMG_20160127_111823

 


Kulatý stůl pro starosty mikroregionu Jižní Haná

19.06.2015

Dne 18.6.2015 se konal v rámci projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“ kulatý stůl se zástupci mikroregionu Jižní Haná. Celkem se této akce zúčastnilo 22 starostů, kteří byli Ing. Miroslavou Knotkovou ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje seznámeni s odpadovou situací Zlínského kraje a také vlastních obcí. Starostové obcí se tak mohli podělit o zkušenosti s nakládáním s odpadem z vlastních obcí a byla dohodnuta další spolupráce na zlepšení současného stavu odpadového hospodářství mikroregionu.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl se starosty Otrokovicka

05.06.2015

Dne 3.6.2015 se na Otrokovické Besedě v kinokavárně setkalo 11 starostů měst a obcí na semináři “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadů”. Hlavní tématem semináře byla Strategie odpadového hospodářství ČR a hlavně pak Zlínského kraje. Možnost vybudování zařízení na energetické využívání komunálního odpadu v místní teplárně a průzkum názoru na zástupců okolních obcí, úředníků ŽP a ÚP města. Shoda byla na přípravě dalších společných jednáních i se zástupci pracovní skupiny MMZ, která řeší společně se zástupci Alpiq Zlín taktéž ZEVO ve Zlíně.

Celý článek…


Seznámení se situací v odpadech pro starosty Zlínského kraje

04.06.2015

Dne 2.6.2015 se konal seminář pro zástupce obcí Zlínského kraje. Celkem se této akce zúčastnilo 12 starostů, kteří byli seznámeni se situací v odpadovém hospodářství ve svých obcích. Ing. Miroslava Knotková prezentovala zejména projekt Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, ale také dobré příklady nakládání s odpady ve Zlínském kraji. Následná debata mezi starosty pak měla za cíl srovnat jednotlivé systémy nakládání s odpady a vyhodnotit ten nejlepší.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

29.05.2015

22. budova areálu Svitu se stala dne 28.5.2015 místem konání kulatého stolu se starosty Zlínského kraje. Celkem se této akce zúčastnilo 14 starostů, kteří byli seznámeni se stavem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji a také ve svých obcích. Výsledky vyvolaly debatu o šetrnějším nakládání s odpadem a zvýšení potřebou třídění odpadu, který může obec následně zhodnotit.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl se zástupci Zlínského kraje

26.05.2015

Dne 22.5.2015 se konal další kulatý stůl pro 4 vedoucí odborů a náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka. Hlavním tématem byl plán odpadového hospodářství Zlínského kraje. Cílem bylo zhodnotit dosavadní zpracování plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje a nastavit systém spolupráce mezi odbory Zlínského kraje v oblasti odpadového hospodářství. Současně byla probrána strategie přístupu k propagaci škodlivosti spoluspalování odpadu ve starých kotlích na tuhá paliva.

Celý článek…


Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

25.05.2015

Dne 21.5.2015 se setkali zástupci obcí Zlínského kraje ve Zlíně u kulatého stolu k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. Celkem 16 starostů a místostarostů bylo seznámeno se situací v odpadovém hospodářství jak ve Zlínském kraji, tak v jejich obcích. Ing. Miroslava Knotková prezentovala výsledky ekonomiky nakládání s odpady v jednotlivých obcí a srovnání nákladů a příjmů. Cílem kulatého stolu byla debata mezi zúčastněnými o opatřeních, která každá obec dělá pro zlepšení nakládání s odpady.

Celý článek…


© 2017 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html