Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Rubrika Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. EKOCENTRUM. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

Kulatý stůl pro starosty mikroregionu Jižní Haná

19.06.2015

Dne 18.6.2015 se konal v rámci projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“ kulatý stůl se zástupci mikroregionu Jižní Haná. Celkem se této akce zúčastnilo 22 starostů, kteří byli Ing. Miroslavou Knotkovou ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje seznámeni s odpadovou situací Zlínského kraje a také vlastních obcí. Starostové obcí se tak mohli podělit o zkušenosti s nakládáním s odpadem z vlastních obcí a byla dohodnuta další spolupráce na zlepšení současného stavu odpadového hospodářství mikroregionu.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl se starosty Otrokovicka

05.06.2015

Dne 3.6.2015 se na Otrokovické Besedě v kinokavárně setkalo 11 starostů měst a obcí na semináři “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadů”. Hlavní tématem semináře byla Strategie odpadového hospodářství ČR a hlavně pak Zlínského kraje. Možnost vybudování zařízení na energetické využívání komunálního odpadu v místní teplárně a průzkum názoru na zástupců okolních obcí, úředníků ŽP a ÚP města. Shoda byla na přípravě dalších společných jednáních i se zástupci pracovní skupiny MMZ, která řeší společně se zástupci Alpiq Zlín taktéž ZEVO ve Zlíně.

Celý článek…


Seznámení se situací v odpadech pro starosty Zlínského kraje

04.06.2015

Dne 2.6.2015 se konal seminář pro zástupce obcí Zlínského kraje. Celkem se této akce zúčastnilo 12 starostů, kteří byli seznámeni se situací v odpadovém hospodářství ve svých obcích. Ing. Miroslava Knotková prezentovala zejména projekt Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, ale také dobré příklady nakládání s odpady ve Zlínském kraji. Následná debata mezi starosty pak měla za cíl srovnat jednotlivé systémy nakládání s odpady a vyhodnotit ten nejlepší.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Sborník příkladů dobré praxe v nakládání s komunálními odpady

02.06.2015

Sborník 13-ti příkladů dobré praxe na zlepšení nakládání s komunálními odpady:

Chocholná – Velčice – Třídění odpadů

Kyselovice – třídění odpadů

Nakládání s BRKO v Uherském Brodě

PTR – Hodslavice

Rymice – třídění odpadů

Sběrný dvůr Rusava

Sběrný dvůr Valašské Klobouky

Slovensko – Třídění odpadů Lužianky

Soutěž keramická popelnice

Staré Město – recyklace skla

Třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů Šumice

Třídění odpadů ve Starém Městě

Třídění odpadů Vsetín


Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

29.05.2015

22. budova areálu Svitu se stala dne 28.5.2015 místem konání kulatého stolu se starosty Zlínského kraje. Celkem se této akce zúčastnilo 14 starostů, kteří byli seznámeni se stavem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji a také ve svých obcích. Výsledky vyvolaly debatu o šetrnějším nakládání s odpadem a zvýšení potřebou třídění odpadu, který může obec následně zhodnotit.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Vzdělávací program pro veřejnost

29.05.2015

Vzdělávací program „Odpady. Co s nimi ???!!!“ byl vytvořen pro širokou veřejnost ke stažení zde

Pro doplnění informací a větší názornost jsou součástí programu i odkazy na veřejně dospupná videa o zpracovávání různých druhů komunálních odpadů:

Další videa o této problematice:

Celý článek…


Kulatý stůl se zástupci Zlínského kraje

26.05.2015

Dne 22.5.2015 se konal další kulatý stůl pro 4 vedoucí odborů a náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivana Mařáka. Hlavním tématem byl plán odpadového hospodářství Zlínského kraje. Cílem bylo zhodnotit dosavadní zpracování plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje a nastavit systém spolupráce mezi odbory Zlínského kraje v oblasti odpadového hospodářství. Současně byla probrána strategie přístupu k propagaci škodlivosti spoluspalování odpadu ve starých kotlích na tuhá paliva.

Celý článek…


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html