Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Rubrika Tento projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s Eko-Centrem, o. z. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o všech problémech likvidace odpadů a zahájit intenzivní spolupráci na opatřeních tak, aby se veřejná správa, ale i občané připravili na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu na obou stranách hranice. Vedení intenzivní kampaně na podporu prevence vzniku odpadu, dále jeho materiálového využití a v neposlední řadě energetického využití. Generování nejvhodnějších způsobů podle lokalit převládajícího zájmu a náchylnosti jejich obyvatel na zvyšování environmentálního povědomí o odpadovém hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. a hlavním přeshraničním partnerem projektu je Eko-Centrum, o. z. EKOCENTRUM. Projekt je podpořený v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Projekt byl zahájen 1. 10. 2014 a bude končit 30. 6. 2015.

Kulatý stůl se starosty Zlínského kraje

25.05.2015

Dne 21.5.2015 se setkali zástupci obcí Zlínského kraje ve Zlíně u kulatého stolu k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. Celkem 16 starostů a místostarostů bylo seznámeno se situací v odpadovém hospodářství jak ve Zlínském kraji, tak v jejich obcích. Ing. Miroslava Knotková prezentovala výsledky ekonomiky nakládání s odpady v jednotlivých obcí a srovnání nákladů a příjmů. Cílem kulatého stolu byla debata mezi zúčastněnými o opatřeních, která každá obec dělá pro zlepšení nakládání s odpady.

Celý článek…


Kulatý stůl k POH Zlínského kraje

22.05.2015

Městský úřad ve Zlíně se stal místem, kde se setkali dne 21.5.2015 dopoledne zástupci obcí a města, aby zkonzultovali nově připravovaný plán odpadového hospodářství Zlínského kraje a prodiskutovali další postup pro minimalizaci odpadu ve Zlíně a přilehlých obcích. Celkem se zúčastnilo 6 zástupců obcí a města Zlína.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl o Skládkování jako nejhorším způsobu ukládání odpadu

20.05.2015

Ve Vlčnově se dne 20.5.2015 konal kulatý stůl k projektu Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu. Semináře se zúčastnilo celkem 14 starostů z mikroregionu Východní Slovácko a zástupci místní akční skupiny. Přednášku na téma nakládání s odpady v mikroregionu Východní Slovácko představila Ing. Miroslava Knotková. Cílem kulatého stolu bylo vyvolat debatu mezi starosty o odpadovém hospodářství a podělit se o vhodné příklady k následování.

Kulatý stůl byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Celý článek…


Kulatý stůl o odpadech ve Valašských Kloboukách

19.05.2015

Dne 18.5.2015 proběhl na městském úřadě ve Valašských Kloboukách kulatý stůl se zástupci města Valašské Klobouky a dodavatelem tepla ve městě. Semináře se zúčastnilo 11 účastníků. Hlavní přednášku na téma plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje měla Ing. Miroslava Knotková, ředitelka energetické agentury Zlínského kraje. Zástupce města zajímal zejména pohled plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje na skládkování. Skládka ve Smolině u Valašských Klobouk je totiž v současnosti již téměř z poloviny zaplněna. Celý článek…


Seminář „Plánujeme odpadové hospodářství ORP Zlín“

30.04.2015

Dne 29.4.2015 proběhl na radnici města Zlína další seminář týkající se plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje v rámci projektu „Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu“. Semináře se zúčastnilo 49 starostů měst a obcí zejména z ORP Zlín. Seminář zahájil  náměstek primátora města Zlína RNDr. Bedřich Landsfeld s informacemi ohledně návrhu memoranda o spolupráci v oblasti odpadů. Následovala prezentace Ing. Josefa Gáby o Odpadovém hospodářství ČR a Zlínska. Následně pak Ing. Jana Káčerová shrnula tvorbu plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje a dotačních titulech na roky 2014-2020 a závěr obstaral Ing. Marek Šarley, PhD. s přednáškou na téma malé ZEVO pro rozvoj regionu.

Seminář byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Program semináře

1

ROLLUP


Seminář „Jak dál v odpadovém hospodářství ORP Zlín“

09.03.2015

Dne 5.3.2015 se na radnici statutárního města Zlín setkalo celkem 37 starostů měst a obcí na semináři “Jak dál v odpadovém hospodářství ORP Zlín”. Hlavní tématem semináře byla Strategie odpadového hospodářství ČR a hlavně pak Zlínského kraje.

Úvodní přednáška od Ing. Petra Šulce o strategii odpadového hospodářství ČR uvedla účastníky do problematiky. Následně pak přednášky Ing. Jany Káčerové, Ing. Vladimíry Pavlovové, Ing. Františka Kostelníka a RNDr. Bedřicha Landsfelda upřesnili současnou problematiku odpadů na území ORP Zlín a následně i Zlínského kraje.

Účastníci  diskutovali zejména nad otázkou Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který má být do konce tohoto roku hotový. Seminář byl uspořádán na základě projektu a finanční podpory Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a jejím organizátorem byla Energetická agentura Zlínského kraje.

Program semináře

1


Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html