Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom

Rubrika Projekt „Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“ je realizován v rámci přeshraniční spolupráce spolu s obcí Uhrovec a mikroregionem Buchlov. Hlavním cílem je vybudovaní sběrného dvora v obci Uhrovec za pomoci přeshraničních partnerů a jejich know-how. Dále se vytvoří nové podmínky pro lepší třídění a likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Vzájemnou spoluprací projektových partnerů se vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, ale i vzdelávání obyvatel na obou stranách hranice. Výsledkem bude zvýšený zájem obyvatel o ochranu životního prostředí a zabezpečení efektívního a citlivého přístupu k nakladaní s odpadem.

Zpravodaj obcí mikroregionu Buchlov

24.08.2015

Jak motivovat k třídění a kompostování své občany můžete nalézt v přiloženém zpravodaji mikroregionu Buchlov.

Ke stažení zde


Mezinárodní konference o odpadech na Modré

21.08.2015

Dne 20.8.2015 se v hotelu Skanzen v Modré konala mezinárodní konference o odpadech. Sedmdesátka zástupců měst, obcí mikroregionu a technických služeb diskutovala nad problémy odpadového hospodářství jednotlivých obcí, legislativou a především plánem na dalších deset let. Obce zajímala hlavně situace s odpady po roce 2024, kdy bude ukončeno skládkování. Obce mikroregionu byly seznámeny s hospodařením s vlastními odpady.

Odkaz na článek na webu Zlínského kraje

IMG_8862IMG_8878IMG_8893IMG_8904


Studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov

21.08.2015

V rámci projektu Spoločne sa ekologicky naučíme nakladať s odpadom byl vypracována studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov je ke stažení zde

loga_program_ERDF


Slavnostní otevření sběrného dvora a konference v Uhrovci

14.08.2015

Dne 13.8.2015 proběhlo ve Slovenské obci Uhrovec slavnostní otevření sběrného dvora. V rámci této akce se konala také konference jejíž hlavním tématem byla situace v odpadovém hospodářství v obci Uhrovec a její zlepšení díky projektu přeshraniční spolupráce. Slavnostního otevření a konference se zúčastnila padesátka zástupců měst a obcí ze Slovenska, zástupci přeshraničních partnerů, tedy mikroregionu Buchlov a Energetické agentury Zlínského kraje a také občané obce Uhrovec.

IMG_8736IMG_8738IMG_8810IMG_8816


Průvodce kompostováním

03.08.2015

Na podporu snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a na podporu třídění bioodpadu vytvořila EAZK návod jak správně kompostovat ve formě Průvodce kompostováním.

Průvodce ke stažení zde


Společné jednání v Uhrovci

10.06.2015

Dne 9.6. 2015 se v Uhrovci sešla třicítka zástupců partnerů projektu, aby projednala další postup a inspirovala se v Lužiankách Ponitranským sdružením obcí, které spravuje v cca 60 obcích regionu odpadové hospodářství, provozuje kompostárnu, třídící linku na plasty a papíry a zajišťuje svoz odpadů sledovaný kamerovým systémem a disponující vozy s váhou. Za pomoci čipů jsou nádoby váženy a celý systém je monitorovám v centrálním dispečinku. Tento systém je ojedinělý na Slovensku a v České republice zatím nebyl v takovémto rozsahu zaveden.

P1050631P1050685P1050662P1050676


Cíle mezinárodního projektu

25.03.2015

Cíle projektu:

  • Vybudování sběrného dvora v Uhrovci
  • Zlepšení spolupráce na obou stranách hranice v nakládání s KO
  • Zvýšení výroby kompostu v místě jeho vzniku
  • Návrat živin do půdy
  • Prevence vzniku černých skládek
  • Odstranění spalování KO v kotlech v rodinných domech
  • Zlepšení ovzduší snížení emisí CO2,TZL,NH4 a benzoapyrenu

Rozpočet projektu 588 229,31 EUR

VP –   287 689,31 EUR

HCP- 271 710 EUR

PP 1 – 28 830 EUR


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html