SRCplus

Rubrika SRCplus je mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa. Je zaměřen na identifikaci příkladů dobré praxe v oblasti pěstování a využití rychle rostoucích dřevin (RRD) a přenosu získaných zkušeností nejenom do cílových regionů projektu SRCplus. Cílem projektu je vytvořit funkční, dlouhodobě udržitelnou lokální logistiku RRD zahrnující pěstování RRD, jejich zpracování, prodej a využití k energetickým účelům. V rámci projektu se uskuteční několik vzdělávacích, osvětových a propagačních akcí pro zemědělce, majitele veřejných pozemků a malé a střední odběratele štěpky. Budou podporovány udržitelné postupy v zásobování RRD s cílem vyzdvihnout environmentální přínosy RRD ve srovnání s ostatními plodinami.

Nabídka konzultací k pěstování tradičních dřevin

31.08.2016

Energetická agentura Zlínského kraje nabízí v rámci projektu SRCplus konzultace k pěstování topolů, vrb, olší a jiných tradičních dřevin pro zemědělce, majitele půd a uživatele štěpky ve Zlínském kraji, kteří chtějí pěstovat dřeviny jak pro vlastní spotřebu pro vytápění rodinných domů, tak na prodej např. štěpky do obecních kotelen.

Zájem o konzultace zasílejte na mail info@eazk.cz nebo přímo na telefon 603 883 999.


Projekt SRCplus na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích

30.08.2016

Druhá propagační akce projektu SRCplus proběhla v pátek dne 26.8.2016 na veletrhu Země živitelka, který se konal v Českých Budějovicích.

Veletrh je zaměřený zejména na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Na veletrhu byl projekt propagován na stánku.

Projekt SRCplus byl propagován letáky, novým posterem a výstupy z WP2 (Zprávou o udržitelnosti rychle rostoucích dřevin a příručkou o rychle rostoucích dřevinách). Veletrh každoročně navštíví až 100 000 návštěvníků z celé České republiky. Výjimečností stánku byla možnost osobní konzultace problematiky rychle rostoucích dřevin s konzultantem naší agentury. Osobní setkání tak zajistily 13 nových kontaktů, které byly přidány do databáze a mají potenciál se účastnit seminářů a studijních cest.

Celý článek…


Druhý seminář pro zemědělce v rámci projektu SRCplus

30.08.2016

Dne 30.8.2016 se v Dolním Němčí  konal seminář pro zemědělce, který se zabýval rychle rostoucíma dřevinami. Vzhledem k velkému zájmu a vhodnému umístění semináře, byl velký zájem i mezi uživateli štěpky, a proto se semináře nakonec zúčastnilo 18 zemědělců a 18 malých a středních uživatelů štěpky. Na úvod promluvila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková o významu rychle rostoucích dřevin ve Zlínském kraji. Následovala odborná část přednášek, které se ujala Ing. Blanka Mikulová z Energetické agentury Zlínského kraje o druzích, charakteristikách a potenciálu RRD. Následovala přednáška možnosti financování RRD od Davida Procházky z ČSOB.

Celý článek…


Seminář o dotačních titulech a vlastních zdrojích biomasy

02.05.2016

Druhý seminář pro majitele veřejných půd se konal ve Zlíně dne 20. dubna v rámci projektu SRCplus. Semináře se zúčastnilo 53 starostů, zástupců ekologických organizací jako Arnika, Veronica a AOPK Bílé Karpaty.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky nejen se základními, ale i pokročilými znalostmi o RRD plantážích.

Program byl zahájen ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslavou Knotkovou. Následovaly přednášky od Ing. Jiřího Krista, Ing. Milana Havla a Ing. Luďky Čížkové.

Celý článek…


Začíná veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2016

14.03.2016

Dovolte nám, abychom Vás jménem Energetické agentury Zlínského kraje pozvali k prohlídce 27. veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM 2016 do zlínské Sportovní haly Euronics, který se koná od  17. do 19. března 2016.Ve čtvrtek dne 17.3.2016 představí Energetická agentura Zlínského kraje na svém stánku informace o standardech a kvalitě štěpky z rychle rostoucích dřevin a dalších aspektech pěstování těchto plodin, využitelných pro vytápění rodinných domů. Následně v pátek dne 18.3.2016 bude na stánku EAZK prezentováno vytvoření dlouhodobých modelů pro výměnu dat v oblasti udržitelného energetického plánování prostřednictvím spolupráce mezi městy, občany a energetickými společnostmi.

Tradiční součástí stánku bude také poradenství v oblasti energetiky, stavebnictví, možnosti úspor,dotačních programů a možnosti změn dodavatele elektřiny a zemního plynu.

Veletrh je konaný ve spolupráci se statutárním městem Zlín a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.LOGO4IEE LOGO


Pozvánka na exkurzi o rychle rostoucích dřevinách

06.11.2015

Vážení občané,

pokud máte pozemky 4. a 5. bonity, která Vám nyní lží ladem, nabízíme Vám touto cestou účast na exkurzi, která se bude zabývat praktickými ukázkami pěstování tradičních dřevin, které můžete následně využít pro vytápění svých nemovitostí nebo dodávat palivo do obecního zdroje CZT. V průběhu přepravy budou probíhat přednášky na téma kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám pro rodinné domy.

Exkurze je určená zejména pro zemědělce, starosty měst a obcí a malé a střední uživatele štěpky, vlastníky půdy, která dnes leží ladem.

Exkurze se uskuteční  ve středu 25. listopadu 2015. Výjezd ze Zlína je naplánován na 7 hod a předpokládaný příjezd v 18 hod.

Na exkurzi je potřeba se nahlásit nejpozději do středy 11.11.2015 na email: jan.vidomus@eazk.cz

Podrobný program naleznete zde.

LOGO

Celý článek…


Příručka „Udržitelné rychle rostoucí dřeviny“

12.10.2015

Příručku vytvořenou v rámci projektu SRCplus si můžete stáhnout ZDE

LOGO


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html