SRCplus

Rubrika SRCplus je mezinárodní projekt v rámci programu Inteligentní Energie Evropa. Je zaměřen na identifikaci příkladů dobré praxe v oblasti pěstování a využití rychle rostoucích dřevin (RRD) a přenosu získaných zkušeností nejenom do cílových regionů projektu SRCplus. Cílem projektu je vytvořit funkční, dlouhodobě udržitelnou lokální logistiku RRD zahrnující pěstování RRD, jejich zpracování, prodej a využití k energetickým účelům. V rámci projektu se uskuteční několik vzdělávacích, osvětových a propagačních akcí pro zemědělce, majitele veřejných pozemků a malé a střední odběratele štěpky. Budou podporovány udržitelné postupy v zásobování RRD s cílem vyzdvihnout environmentální přínosy RRD ve srovnání s ostatními plodinami.

Tisková zpráva k semináři SRCplus vč. plánování rozvoje obcí s využitím dotací

06.10.2015

Dne 1.10.2015 se zúčastnilo více než 60 starostů, manažerů a podnikatelů semináře konaného v rámci projektu SRCplus, který byl zaměřen na propagaci rozvoje rychle rostoucích dřevin ve Zlínském kraji a to v souvislosti s plánovanými „kotlíkovými“ dotacemi pro občany.

Prezentace ke stažení zde:

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

OPŽP – prioritní osa 3

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí

Další aktivity projektu SRCplus

Celý článek…


Pozvánka na seminář „Plánování rozvoje obcí s využitím dotací OPŽP“

11.09.2015

Energetická agentura Zlínského kraje Vás zve na seminář “Plánování rozvoje obcí s využitím dotací OPŽP“, na kterém budou podrobně rozebrány podmínky dotací  3., 4. a 5. prioritní osy OPŽP na roky 2014-2020 včetně předvedení vhodných projektů pro dotace a to na oblast odpadového hospodářství, zateplování budov, výstavby nových budov a na podporu biodiverzity krajiny a zadržení vody v krajině.

Mezi lektory semináře patří i pracovníci MŽP zabývající se legislativou oblasti ochrany krajiny a zemědělského půdního fondu.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1.října 2015 v sídle Zlínského kraje, budova č.21 , expozice T. Bati od 9:00 hodin.

Seminář je včetně občerstvení zdarma, jen je potřeba se nahlásit nejpozději do 25.9. na e-mail:

jan.vidomus@eazk.cz

Program lze stáhnout ZDE


Propagace projektu SRCplus na výstavě Země Živitelka

01.09.2015

První propagační akce projektu SRCplus proběhla v neděli dne 30.8.2015 na veletrhu Země živitelka, který se konal v Českých Budějovicích. Veletrh je zaměřený zejména na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství. Na veletrhu byl projekt propagován na stánku. Projekt SRCplus byl propagován letáky, posterem a výstupy z WP2 (Zprávou o udržitelnosti rychle rostoucích dřevin a příručkou o rychle rostoucích dřevinách. Tento veletrh je jedním z největších v České republice a navštíví ho přes 100 tis. návštěvníků. Navíc byly na stánku poskytovány také osobní konzultace k rychle rostoucím dřevinám. Konzultace vedly k 23 novým kontaktům, které byly přidány do databáze a mají potenciál se účastnit seminářů a studijních cest. Návštěvníci se zajímali hlavně o druhy RRD a mechanizaci. Tyto otázky budou zapracovány do školících materiálů.

IMG_2856IMG_2860IMG_2869 Celý článek…


Seminář „Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělce“

29.05.2015

Dne 28.5.2015 se ve Zlíně v expozici Tomáše Bati ve 21. budově areálu Svitu konal seminář pro zemědělce, který se zabýval rychle rostoucíma dřevinami. Na úvod promluvil náměstek Zlínského kraje za životní prostředí Ing. Ivan Mařák, aby zdůraznil význam rychle rostoucích dřevin v energetické soběstačnosti kraje. Následovala přednáška Ing. Tomáše Perutky z Energetické agentury Zlínského kraje o projektu SRCplus v rámci kterého je seminář pořádán. Odborná část přednášek byla přednesena Ing. Luďkou Čížkovou Ph.D., která má jako zástupce pěstitele rychle rostoucích dřevin bohaté zkušenosti. Semináře se zúčastnilo celkem 23 zemědělců. Další seminář pro zemědělce, kteří se chtějí dozvědět více o rychle rostoucích dřevinách, se bude konat na jaře příštího roku.

IEE LOGO LOGO

Celý článek…


Příručka o kritériích udržitelnosti a doporučeních pro pěstování RRD je nyní ke stažení

19.01.2015

V rámci projektu SRCplus byla zpracována příručka pro zemědělce, farmáře, vlastníky půdy, malé a střední producenty štěpky a obchodníky se štěpkou.  Příručka je ke stažení zde pod názvem „Kritéria udržitelnosti a doporučení pro pěstování rychle rostoucích dřevin„. Příručka  bere v potaz všechny environmentální přínosy, které mohou být dosaženy pěstováním RRD, stejně jako postupy pěstování RRD a jejich interakce s dosaženými environmentálními přínosy.


Zpravodaj Projektu SRCplus

30.10.2014

Zpravodaje projektu SRCplus jsou na světě! Najdete v něm novinky o tom, co se zatím událo u nás a u našich zahraničních partnerů.

Zpravodaj SRCplus 1

Zpravodaj SRCplus 2

Zpravodaj SRCplus 3

Zpravodaj SRCplus 4

Zpravodaj SRCplus 5

LOGO


Výhody rychle rostoucích dřevin

29.10.2014

Výhody rychle rostoucích dřevin
Pěstování RRD je další alternativou pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Kromě energie z větru, vody či slunce, máme možnost vzít energii také z pěstování. Vzhledem k tomu, že RRD se daří i na obecně ne zrovna úrodné půdě, je to výborná možnost pro ty, kteří mají pozemky, které se nehodí pro intenzivní hospodaření. Pěstování RRD je vhodné také pro ty, kteří mají zájem být soběstační při výrobě vlastní biomasy, kterou buď můžou využít k soukromému spalování, nebo ji prodávat jiným subjektům.
Pěstováním RRD se vyjde vstříc splnění cíle EU o využívání obnovitelných zdrojů.

Některé z přínosů pro životní prostředí:

• Z RRD lze vyrábět energii s neutrálními emisemi CO2, to podporuje snížení emisí oxidu a zmírňuje globální oteplování.
• V rámci plantáže RRD najde útočiště mnoho druhů, což bude mít za následek zlepšení biodiverzity a větší rozmanitost krajiny.
• Při použití původních druhů na plantážích nehrozí zavlečení cizích druhů do krajiny.
• Je zde možnost využití odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod, či využití skládkového výluhu, nebo využití RRD pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí.

Ekonomické výhody:

• RRD můžou pomoci k diverzifikaci rizika zemědělských podniků.
• RRD jsou podpořeny různými dotacemi a dalšími platbami, které podporují zemědělce (např. v současné době dotace na ozelenění, neboli greening).
• Plodiny RRD jsou robustní a odolné, tím pádem vhodné pro téměř nerentabilní nebo opuštěné zemědělské pozemky.
• Pokud jsou plantáže RRD umístěny blízko místu spotřeby, sníží se tím náklady na výrobu energie a zefektivní se bioenergetické systémy.


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html