Veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM

Rubrika Veletrh vznikl sloučením dvou veletrhů. STAVEBNICTVÍ, veletrhu stavebních materiálů, techniky, řemesel, projekčních a stavebních firem a THERM, veletrhu vytápění, klimatizace a regulace. Sloučení obou veletrhů, jejichž nomenklatura se v nejširších souvislostech prolíná, umožňuje vytvořit ve stejném termínu a “pod jednou střechou” širokou a pestrou nabídku exponátů vystavovatelů pro odbornou i laickou veřejnost návštěvníků. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. od roku 2013 pořádá jako doprovodnou akci třídenní konferenci na podporu zavádění nových trendů ve stavebnictví a k přírodě a zdraví osob šetrných stavebních materiálů. Cílem konference je snižovat energetickou náročnost budov na území Zlínského kraje. Pro návštěvníky veletrhu je VSTUP ZDARMA.

Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014

18.03.2014

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2014, který se uskuteční ve dnech 27.-29.3.2014  ve Sportovní hale ve Zlíně.

Konference bude zahájena na ochoze haly ve čtvrtek v 11:00 hodin a přednášky budou určeny zejména vlastníkům a správcům budov veřejného sektoru. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci již zrealizovaných úspěšných  staveb v ČR i zahraničí a bude určen hlavně projektantům. Jelikož rodinné domy v kraji mají stále vysokou energetickou náročnost, bude do programu zařazena přednáška na Novou zelenou úsporám a v sobotu budou od 10:00 hodin a následně  každou hodinu budou probíhat přednášky na toto téma pro veřejnost. Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu. Úplný program bude v předstihu zveřejněn na našich webových stránkách. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích je zdarma. Na jednotlivé dny konference se hlaste na info@eazk.cz do 10.3.2014, přihláška je součástí programu konference.

Program konference ke stažení zde


Konference ZLÍNTHERM 2013 – Přednášky

02.04.2013

Ve dnech 21. až 23. března 2013 ve Sportovní hale Euronics Zlín proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013, kde Energetická agentura Zlínského kraje pořádala konferenci ZLÍNTHERM 2013.

Konference dne 21.3. byla uspořádána pro zástupce veřejné správy, dne 22.3.  pro projektanty a investory, dále bylo v průběhu veletrhu uspořádáno 5 prezentací programu Nová zelená úsporám. Konzultace byly poskytovány taktéž na stánku Nová zelená úsporám, kde občanům odpovídali pracovníci EAZK na jejich dotazy k programu a zásadám rekonstrukcí nebo výstavby rodinných domů.

Odprezentované přednášky na konferenci ZLÍNTHERM 2013:

Nové požadavky energetické legislativy pro vlasníky budov – Ing. Zdeněk Kondler

Nejčastější omyly a chyby v přípravě projektových dokumentací a administraci projektu – Ing. arch. Květoslava Kruková

Demonstrace energetické efektivity a užití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách – Ing. arch. Koláček

Projekty EAZK, jejich výsledky a možnosti dotace na zlepšení tepelně technických vlastností veřejných budov – Ing. Miroslava Knotková

Informace k výpočtu ploch pro EŠOB – Ing. Ivana Tesaříková

img_2347-1024x683img_2756-1024x683img_2754-1024x683img_2743-1024x683img_2528-1024x683img_2491-1024x683img_2351-1024x683

 

 

 

Další fotografie naleznete na stránkách veletrhu:

http://stavebnictvi-therm.cz/


Seznam energetických specialistů

25.03.2013

V rámci programu Nová zelená úsporám bude potřeba vypracovat energetické hodnocení vybraného objektu a vlivu uvažovaných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken,…). Toto posouzení mohou vypracovat energetičtí experti (auditoři) jejichž seznam včetně kontaktů naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013

20.12.2012

Ve dnech 21. až 23. března 2013 se ve Sportovní hale Euronics Zlín uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka již  24. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2013. Prostřednictvím stovky vystavovatelů seznámí návštěvníky s pestrým sortimentem novinek, úsporami energií a nejnovějšími produkty a technologiemi ve stavebnictví a vytápění. Veletrh je nejen pro profesionální pracovníky projekčních, stavebních a topenářských firem, ale i pro veřejnost. Tradicí se stal bezplatný vstup.

Doprovodným programem veletrhu bude ve dnech 21. a 22.března konference ZLÍNTHERM, kterou pořádá hlavní odborný partner veletrhu Energetická agentura Zlínského kraje. V rámci konference budou přednášeny aktuality v energetické legislativě, nové povinnosti týkající se energetických štítků a energetických průkazů budov, ale i nejnovější trendy v oblasti zateplení budov, ekologického stavění a vytápění a možnosti  získání dotací pro města a obce, ale také pokračování programu Zelená úsporám pro majitele rodinných domů – Nová Zelená úsporám. S aktuálním zněním programu Nová Zelená úsporám vystoupí přímo pracovníci Ministerstva Životního prostředí ČR.

Z programu Zelená úsporám čerpalo dotaci přes 8 tisíc žadatelů ze Zlínského kraje (3. místo v čerpání dle krajů v ČR) a obdrželi na svá opatření téměř 2 miliardy Kč. Věříme, že i za podmínek nového programu budete aktivně přistupovat ke snižování energetické náročnosti vašich domů a zlepšíte si nejen standard, ale i vzhled bydlení. Současně přispějete ke snížení znečištění ovzduší, ušetříte vlastní provozní náklady a podpoříte výrobce i řemeslníky regionu.

Ke stažení:
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor doc)
Program konference ZLÍNTHERM včetně přihlášky (soubor pdf)

Více informací naleznete na stránkách veletrhu: http://stavebnictvi-therm.cz


23. celostátní veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2012 proběhne 22.-24.3.2012 ve Sportovní hale ve Zlíně.

22.01.2012

Energetická agentura Zlínského kraje je již čtvrtým rokem jedním z odborných partnerů veletrhu, který se letos
koná pod záštitou primátora statutárního města Zlína MUDr. Miroslava Adámka.

Veletrh vznikl sloučením dvou veletrhů. STAVEBNICTVÍ, veletrhu stavebních materiálů, techniky, řemesel, projekčních a stavebních firem a THERM, veletrhu vytápění, klimatizace a regulace. Sloučení obou veletrhů, jejichž nomenklatura se v nejširších souvislostech prolíná, umožňuje vytvořit ve stejném termínu a „pod jednou střechou“ širokou a pestrou nabídku exponátů vystavovatelů pro odbornou i laickou veřejnost návštěvníků.

Pro návštěvníky veletrhu je VSTUP ZDARMA.
Více informací naleznete na stránkách veletrhu: http://stavebnictvi-therm.cz


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html