Nová zelená úsporám

Nová kalkulačka NZÚ spočítá nejen dotaci, ale i úspory, návratnost či náklady na provoz

21.09.2018

Upozorňujeme majitele rodinných domů, že na webu Státního fondu životního prostředí ČR je k dispozici nová kalkulačka, která vypočte nejen výši dotace, ale i úspory energie a tedy i snížení následných provozních nákladů.

Pokud chcete  zlepšit vzhled svého rodinného domu, ale hlavně vnitřní prostředí svého domu, neváhejte a využijte program Nová zelená úsporám. Okna doporučujeme měnit za okna s trojskly se součinitelem prostupu tepla U ≤ 0,9 W/m2K – lepší standard. Faktury za okna  nebo  zateplení,  můžete mít i 24 měsíců zpětně před podáním žádosti o dotaci. Veškeré podklady k žádosti vám zpracují projektanti s oprávněním na zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB), kompletní seznam najdete na adrese:

Z programu NZÚ můžete žádat nejen na zateplení obvodového pláště domu, výměnu oken a dveří, zateplení stropu nebo podlah, ale také na solární systémy pro ohřevo vody, fotovoltaické elektrárny. Zvýhodněni jsou taktéž žadatelé, kteří si vymění staré kotle na tuhá paliva za plynové nebo jiné ekologické zdroje.

Pokud nevíte a váháte, potřebujete nebo chcete poradit jak nejlépe zmodernizovat váš rodinný dům, obraťte se na nás. Zdarma vám poradíme a vysvětlíme, co k tomu budete potřebovat, případně Vám pomůžeme podat žádost o dotaci.

Celkem bylo požádáno ve třetí výzvě NZÚ pro rodinné domy do 31.3.2018 o dotaci 609 mil. Kč a z toho ve Zlínském kraji 57 mil. Kč ve 428 žádostech.

Kontaktujte nás na e-mail :  miroslava.knotkova@eazk.cz  nebo na telefonech  577 043 940 nebo 577 043 942.

5


Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy 2015-2021

03.12.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřena 3. výzva Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015-2021. V rámci výzvy je možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Dále je novinkou podpora fotovoltaických systému pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu nebo ohřev teplé vody. Plánovaných je celkem 27 mld. Kč.NZU

Doklady potřebné k doložení žádosti týkající se návrhu opatření a výpočty mohou provádět pouze proškolení projektanti nebo energetičtí specialisté, jejich seznamy najdete na:

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde (ČKAIT) a zde (ČKA).

EAZK doporučuje zvážit kombinaci komplexního zateplení „NZÚ“ případně zlepšení tepelně technických vlastností vybraných konstrukcí rodinného domu (např. výměnu oken + zateplení stropů, zateplení obvodového pláště + zateplení stropů nebo střechy) a „kotlíkových dotací“. Stručný přehled možných podpor najdete zde

 Změny v pravidlech NZÚ pro roky 2015-2021 a základní informace o programu: Celý článek…


Nová zelená úsporám 2015

16.07.2015

Energetická agentura Zlínského kraje upozorňuje, že je otevřen Program Nová zelená úsporám pro rok 2015. Program je jednodušší a lze žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Nově nepotřebujete registraci firem a SVT kódy výrobků, návrh opatření a výpočty mohou provádět proškolení projektanti, jejich seznam najdete na:

NZÚ pro rodinné domy je vyčerpána. Příjem žádostí skončil. Bylo podáno 4322 žádostí za více než 995 milionů korun.

Seznam energetických specialistů zde a projektantů najdete zde a zdeNZU

Změny v pravidlech pro rok 2015: Celý článek…


Konference ZLÍNTHERM 2015

19.02.2015

Konference ZLÍNTHERM 2015 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2015, který se uskuteční ve dnech 19.-21.3.2015  ve Sportovní hale ve Zlíně. Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10:00 hodin a přednášky budou zaměřeny na nové trendy ve stavebnictví a jsou  určeny zejména starostům, projektantům, energetickým auditorům a ostatním investorům nových budov, včetně rodinných domů. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci zdrojů energie pro úsporné budovy, jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy a kotle, a bude určen hlavně projektantům, správcům a provozovatelům budov a všem, kteří chtějí čerpat dotace z Programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. V sobotu se konference zaměří na nakládání s odpady v komunální sféře a domácnostech a ke kulatému stolu zveme všechny, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí jej zlepšit a  na možnosti, jak snížit  energetickou náročnost rodinných a bytových domů a získat na tyto modernizace dotaci. Sobotní program je určen široké odborné i laické veřejnosti. Přijměte naše pozvání a zapojte se do veřejného života s cílem zlepšit své okolí a životní prostředí vůbec! Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek Energetické agentury Zlínského kraje  věnovaný Nové Zelené úsporám 2015, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu z tohoto programu. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích, tedy  veletrhu i celé třídenní konferenci,  je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených z fondů EU – DATA4ACTION, COOPENERGY a Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu, které realizuje Energetická agentura Zlínského kraje. Na  konferenci ve čtvrtek a pátek  se hlaste na info@eazk.cz do úterý  10.3.2015. Přihláška je součástí programu konference. Program konference ke stažení zde

Celý článek…


Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014

18.03.2014

Mezinárodní konference ZLÍNTHERM 2014 je opět připravována jako doprovodný program veletrhu stavebnictví THERM 2014, který se uskuteční ve dnech 27.-29.3.2014  ve Sportovní hale ve Zlíně.

Konference bude zahájena na ochoze haly ve čtvrtek v 11:00 hodin a přednášky budou určeny zejména vlastníkům a správcům budov veřejného sektoru. V pátek bude program zaměřen hlavně na prezentaci již zrealizovaných úspěšných  staveb v ČR i zahraničí a bude určen hlavně projektantům. Jelikož rodinné domy v kraji mají stále vysokou energetickou náročnost, bude do programu zařazena přednáška na Novou zelenou úsporám a v sobotu budou od 10:00 hodin a následně  každou hodinu budou probíhat přednášky na toto téma pro veřejnost. Veřejnosti bude rovněž k dispozici na výstavní ploše stánek, kde se můžete zeptat, co je pro Váš dům nejvhodnější a na co můžete získat podporu. Úplný program bude v předstihu zveřejněn na našich webových stránkách. Na vaši účast se těší pořadatelé. Účast na obou akcích je zdarma. Na jednotlivé dny konference se hlaste na info@eazk.cz do 10.3.2014, přihláška je součástí programu konference.

Program konference ke stažení zde


Nová zelená úsporám byla vyhlášena

07.01.2014

Dne 6.1.2014 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 1.Výzva NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ( dále jen NZU) pro rodinné domy  pro rok 2014. Pro tuto Výzvu je volněno 1 900 000 000 Kč. Příjem žádostí vlastníků rodinných domů bude zahájen 1.4.2014 a ukončení příjmů žádostí je naplánováno ve 12:00 hod. dne 31.10.2014. Žádosti  se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu, kde je rovněž umístěna výzva a Směrnice, včetně příloh a veškeré informace o tom, jak žádost o dotace podat a jaké doklady budete potřebovat při jejím vypořádání: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/smernice-a-vyzva-nzu/

Podporována bude oblast:

A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B- výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C-Efektivní využití zdrojů energie

Na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM2014 pro Vás EAZK zajistila přednášky o programu NZÚ, na kterých Vás budou pracovníci SFŽP informovat o celém programu a nejčastějších chybách žadatele. Pracovníci EAZK Vás budou taktéž na stánku EAZK informovat o tom, jak nejlépe modernizovat váš dům a zodpoví vám vaše dotazy. Přednášky NZÚ se budou konat ve dnech 27.3. a38.3.2014 na ochoze Sportovní hale EUROTRONIC  ve Zlíně vždy od 16:00 do 17:00 hodin a v sobotu 29.3.2014 od 10:00 hodin do 14:00 hodin vždy každou celou hodinu.


Podmínky programu Nová zelená úsporám

14.06.2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na oficiálních stránkách programu Nová zelená úsporám (http://www.nzu2013.cz) bližší informace k podávání žádostí a výši poskytovaných dotací. Součástí žádosti o dotaci je odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovat pouze autorizovaní architekti, inženýři a technici, jejichž seznamy lze nalézt na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů. Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním, jejichž seznam je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzorové smlouvy na zpracování odborného posudku jsou k dispozici na stránkách http://www.nzu2013.cz. Na vypracování odborného posudku je poskytována dotace (oblast podpory D).

Stejně jako v minulé Zelené úsporám budou podporovány pouze výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a práce musí provést dodavatelé uvedení na Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Povinnost využít SVT a SOD se nevztahuje pouze na podporu pasivních domů (oblast podpory B).

! Dodavatelé materiálů (tepelná izolace, okna, dveře, kotle na biomasu,…) a firmy provádějící zateplení (instalaci zdrojů vytápění) se musí bezplatně registrovat na stránkách programu!

První výzva pouze pro rodinné domy bude otevřena 12. srpna 2013 až do vyčerpání přidělené 1 miliardy Kč. Žádosti o podporu se budou vyplňovat elektronicky na stránkách Programu a do 8 dnů se po vytištění odevzdají s povinnými přílohami (projektová dokumentace + energetický posudek) na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí (ve Zlíně Budova 51, J. A. Bati 5645 – areál Svit).

Výše dotací na jednotlivá opatření jsou uvedeny v tabulce:

 Bližší informace k jednotlivým oblastem jsou uvedeny v příloze.


© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html