Zpravodaj

Zpravodaje projektu DATA4ACTION

02.02.2015

 Zpravodaj č. 1

 Zpravodaj č. 2


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

05.04.2014

Informace o tom kdo a v jakých termínech má mít zpracován a zveřejněn PENB se dozvíte více ve zpravodaji č.4 ke stažení zde


ZLÍNTHERM 2014 – Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů: „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“

31.03.2014

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 ocenil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV“. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena zvláštní cena poroty modernizaci mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).


Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského kraje.

Výsledky soutěže:

Celý článek…


Zpravodaj EAZK 2011

11.05.2012

Zpravodaj představuje aktivity EAZK vykonávané během roku 2011. V první části získáte informace o zateplování budov, rekonstrukcích kotelen a otopných systémů. Tato část je  doplněna článkem Čerpání dotací z OPŽP jako jedno s protikrizových opatření, kde je uveden podrobný výpis získaných i očekáváných dotací dotací z operačního programu životní prostředí. To celé je ilustrováno fotodokumentací realizovaných projektů. Následují informace o energetickém managementu, který EAZK zajišťuje pro organizace Zlínského kraje. Dále jsou představeny činnosti, které byly prováděny v rámci tří projektů, jichž se EAZK účastní. V článku o projektu Bioregions se dozvíme, jak se daří naplňovat cíle dosažení energetické soběstačnosti regionu Brumov-Bylnice a Slavičín prostřednictvím dodávky 30% energie z místní biomasy a jaké poznatky získali účastníci při setkáních se zahraničními partnery. Článek energetická efektivita v souvislostech vzdělávání informuje o projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a představuje výukové pomůcky pro tento projekt. Jak probíhá zkvalitnění a posílení úlohy regionálního řízení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, se můžeme dočíst v mezinárodním projektu Climactregions. Závěrem je ukázáno, jakých úspor bylo dosaženo společným nákupem zemního plynu a elektřiny, jaké semináře byly zorganizovány a komu a jak slouží digitální technická mapa.

Zpravodaj ke stažení:  EAZK zpravodaj rok 2011


Projekt Climactregions – Newsletter č.1

12.10.2010

Newscze


Zpravodaj EAZK duben 2010

20.04.2010

Na začátku zpravodaje je uveden nový projekt EAZK Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání určený pro pedagogické pracovníky základních a středních škol ve Zlínském kraji. Následují informace o semináři Energetický management měst a obcí a o vítězích Solární ligy ze Zlínského kraje. Poté je popsán vývoj programu Zelená úsporám. Pro tento program získala EAZK grant na bezplatné poradenství, které poskytuje nejenom ve svém sídle ve Zlíně, ale i na novém detašovaném pracovišti ve Vsetíně. Na závěr jsou představeny další aktivity EAZK jako např. zapojení do projektu Green 4v4, spolupořádání cyklu seminářů Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování a nebo vypracování a podání žádostí do mimořádné výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Zpravodaj ke stažení:  EAZK_zpravodaj_duben_2010


Zpravodaj EAZK prosinec 2009

18.12.2009

V první části zpravodaje jsou uvedeny poznatky ze studijní cesty po Německých bioplynových stanicích. Následují informace o konferenci o obecním vytápění biomasou doplněné popisem nově zrekonstruované obecní kotelny v Brumově-Bylnici. Zpravodaj dále informuje o dvojici soutěží pro studenty středních školy zaměřených na úspory energie (Evropská cena za úspory energie) a ochranu klimatu (Zlínská CO2 liga). Na závěr je popsán první ze série seminářů o obnovitelných zdrojích energie a jejich povolování pořádaných Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Zpravodaj ke stažení: EAZK_zpravodaj_prosinec_2009


© 2020 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html