Schválený energetický akční plán na roky 2015-2019

21.08.2015

Energetická spotřeba na území Zlínského kraje klesá (od roku 2002 je to o více než 20 procent), a to i přesto, že se kraj rozvíjí. Celkově 48 procent obcí ve Zlínském kraji má již splněnu podmínku výroby energie z obnovitelných zdrojů vyšší než 20 procent spotřeby energie na jejich katastru a klesají i emise.

Přesto existují další příležitosti jak snížit energetickou náročnost a zlepšit současné energetické zásobování, a to v souladu s požadavky Aktualizované státní energetické koncepce České republiky, jimiž jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Tato a mnohá další zjištění vyplývají z aktualizované Územní energetické koncepce Zlínského kraje, kterou Radě Zlínského kraje předložila obecně prospěšná společnost Energetická agentura Zlínského kraje s tím, že celá práce je pro veřejnost zpřístupněna na webových stránkách Energetické agentury Zlínského kraje na adrese: http://www.eazk.cz/rubrika/ceprec/

„Snižování spotřeby primárních energetických zdrojů a naopak zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů je trvalým úkolem Zlínského kraje, k němuž velmi významně přispívá činnost Energetické agentury Zlínského kraje. Realizuje totiž projekty, které mají dlouhodobé efekty z hlediska zajištění energetické soběstačnosti Zlínského kraje. Aby mohla agentura již nyní čerpat finanční prostředky na aktuálně realizované projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, musí k tomu být splněna podmínka, a sice krajskou radou schválený akční energetický plán,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný za životní prostředí a regionální rozvoj.

A právě pětiletý Akční energetický plán Zlínského kraje na období 2015-2019 krajská rada v pondělí schválila. Byl zpracován v rámci mezinárodního projektu COOPENERGY a jeho hlavními prioritami jsou:

  • Podpora energetické soběstačnosti Zlínského kraje
  • Zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje
  • Udržitelnosti rozvoje Zlínského kraje v oblasti energetiky a životního prostředí.

Aktivity popsané v akčním plánu budou financovány z operačních programů Evropské unie pro období 2014-2020, z ostatních programů EU týkajících se energetiky, soukromých speciálních zdrojů a z národních zdrojů (Nová zelená úsporám).

Ke stáhnutí: zde

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html