Tisková zpráva BOOTEE-CE – Energetická agentura spolupracuje v mezinárodním projektu se zahraničními experty

08.11.2018

ZLÍNSKÝ KRAJ – V rámci mezinárodního projektu BOOSTEE-CE, který se zabývá zvyšováním energetické účinnosti ve středoevropských městech, navštívili Uherskohradišťskou nemocnici energetičtí experti z Rakouska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Polska věnující se poradenství v oblasti energetické efektivity budov a energetického plánování měst a regionů.

„Předmětem návštěvy zahraničních kolegů byla prohlídka tří nemocničních budov, které jsou zahrnuty jako pilotní objekty projektu BOOSTEE-CE s komplexním pojetím zlepšení energetické efektivity budov. Konkrétně si prohlédli nový pavilon interny, budovu patologie a nemocniční ubytovnu Na nožkách,“ sdělila Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Právě tato agentura, je českým partnerem projektu BOOSTEE-CE a zároveň poskytuje technickou podporu při realizaci těchto nemocničních staveb, zejména snahou o maximální vylepšení tepelně technických vlastností budov.

foto delegace

Výstavba nového pavilonu hradišťské interny navazuje na první etapu centrálního objektu dokončeného v roce 2015. Po uvedení stavby do provozu se bude Energetická agentura Zlínského kraje podílet na sledování a monitorování spotřeb energie nového pavilonu a naváže tak na zavedený systematický energetický management, kdy jsou sbírána a analyzována data měsíčních spotřeb elektřiny, zemního plynu, vody, množství spalovaného odpadu a jsou hodnoceny i finanční náklady na jednotlivé komodity. Pro detailní hodnocení slouží měření spotřeb tepla na jednotlivých patách objektů.

U ubytovny Na nožkách a budovy patologie se Energetická agentura Zlínského kraje podílela přípravou projektů a zpracováním žádostí o dotace na komplexní zateplení budov z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V roce 2017 byly žádosti o dotace na rekonstrukci obou těchto budov podány a v témže roce byly také schváleny. Stavební práce na obou budovách probíhaly od března 2018 do července 2018.

nožky_po realizaci

„Ubytovna v areálu nemocnice byla jednou ze dvou posledních budov, u kterých neproběhla komplexní rekonstrukce obálky budovy. Tato budova byla zrekonstruována rovněž i z vnitřní části, včetně rozvodů, elektřiny, vody, kanalizace a tepla. Celkové náklady projektu zateplení ubytovny činily 9,3 mil. Kč, z toho náklady na samotnou úsporu energie byly 6,7 mil. Kč.  Dotace ve výši 2,7 mil. Kč z 39. výzvy Operačního programu životní prostředí bude v nejbližších dnech vyplacena. Projektem budou uspořeny nejen emise, ale i provozní náklady,“ informovala ředitelka Knotková.

Budova patologie již měla vyměněná okna a dveře, ale doposud nebyla zateplena střecha a obvodový plášť. Zateplení střechy a obvodového pláště budovy patologie za 2,5 mil. Kč s dotací 0,7 mil. Kč z programu OPŽP zlepšilo nejen vzhled budovy, ale i významně snížilo provozní náklady úsporou energie na chlazení.

patologie_po realizaci

Zahraniční energetičtí experti si prohlédli také stávající spalovnu nemocničního odpadu, která využívá teplo ze spalin pro vytápění a ohřev vody. „Dosavadní roční kapacita zpracovaného nemocničního odpadu činí 350 tun. V dalších krocích se hodláme zabývat modernizací současné spalovny nemocničního odpadu na zařízení energetického využívání odpadu a instalací fotovoltaických elektráren na střechy objektů tak, aby nemocnice byla co nejvíce energeticky soběstačná,“ uvedla Miroslava Knotková.

Mimo výše uvedené nemocniční budovy je do projektu BOOSTEE-CE zahrnuta také modernizace pěti památkově chráněných budov v majetku Zlínského kraje, kterými jsou Gymnázium Holešov, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž, Gymnázium Valašské Klobouky a Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.

Energetická agentura Zlínského kraje provádí administraci žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí a poskytuje odborný dohled od přípravy veřejné zakázky až po dokončení realizace. V těchto budovách je nejen prováděno měření vnitřního prostředí, ale také byli zaškolování pedagogičtí pracovníci, aby uměli správně větrat a starat se o zdravé prostředí ve třídách v době výuky. Následkem nevhodného větrání jsou zejména únava, nesoustředěnost, pokles výkonu, bolest hlavy a mimo jiné i pálení očí. Energetická agentura nyní sleduje všechny uvedené školy a monitoruje vliv větrání na spotřebu energie a hodnotí úspory energie, které vznikly výměnou oken a zateplením stropů, případně dvorních traktů obvodového pláště těchto historických budov v rámci dotačního programu OPŽP. Na všech objektech je zaveden energetický management.

boostee

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

8. 11. 2018

Další informace:
Ing. Miroslava Knotková
ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel: 577 043 940
kancelář: Budova č. 22, dv.212
e-mail: miroslava.knotkova@eazk.cz
www.eazk.cz

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html