Založení energetického monitorovacího centra ve Zlínském kraji

26.01.2016

Energetické monitorovací centrum Zlínského kraje bylo založeno na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje ze dne 13/7/2015. Energetické monitorovací centrum bude provozováno v rámci Energetické agentury Zlínského kraje a jeho zřízení nevyžaduje zvláštní organizační jednotku nebo změnu v organizačním členění agentury. Jedná se prakticky o zdokonalování a rozvoj energetického managementu kraje měst a obcí poskytovaného EAZK do formy nástroje, prostřednictvím kterého je možné monitorovat a tím pádem i lépe implementovat Energetickou koncepci Zlínského kraje.

Zřízení energetického monitorovacího centra nevyžaduje přijímání nových zaměstnanců a navyšování stavu, veškeré činnosti budou zajišťovány stávajícími zaměstnanci EAZK a v rámci stávajícího rozpočtu EAZK.

Nejpozději do konce roku 2016 bude energetické monitorovací centrum začleněno do Evropské sítě pozorovatelen Energee-Watch pod jménem Energetická agentura Zlínského kraje.

 Specifické činnosti energetického monitorovacího centra vedoucí k naplňování jeho cílů

 Uzavírání smluv o spolupráci s poskytovateli energetických dat na území Zlínského kraje za účelem získávání a zpracování dat pro monitorování energetických akčních plánů kraje, měst a obcí ZK

  • Sběr relevantních energetických dat potřebných k monitorování a implementaci energetických akčních plánů
  • Spolupráce se Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje v oblasti monitorování a implementace energetických akčních plánů
  • Poskytování informací o spotřebě energií na území Zlínského kraje ve specifických

území Zlínského kraje ve specifických sektorech a dle druhu energetických nosičů

Prezentace Energetického monitorovací centra Zlínského kraje na stránkách EnergeeWatch – zde

DATA4ACTION Info Day 2015 II Example of natural gas consumtion monitoring IMG_5992

© 2019 - Energetická agentura
http://eazk.cz/viagra-cena.html http://eazk.cz/cialis-generikum.html